การสร้างปุ่ม


โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น สามารถสร้างปุ่มให้คลิกได้เหมือนกับflash นักเรียนลองสร้างดูนะคะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนางานของนักเรียนให้มีความหลากหลาย และมีการโต้ตอบ กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

href=”http://www.scribd.com/doc/35908600″>http://www.scribd.com/doc/35908600

การออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน


จากการที่นักเรียนได้ออกแบบสร้างตัวละครในคาบที่แล้วมาในคาบนี้นักเรียนจะได้ออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน
ตามจินตนาการของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะใช้ตัวละครที่นักเรียนได้ออกแบบและสร้างเก็บไว้ในคาบเรียนที่แล้วมา
ออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน เนื้อหาที่นักเรียนจะนำมาสร้างควรเป็นเนื้อหาที่นักเรียนเรียนอยู่ในรายวิชาต่างๆเช่น
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ นำเนื้อที่เข้าใจยาก มาสร้างเป็นบทเรียนการ์ตูนเพื่อให้เข้าใจ
ในเนื้อหาได้ง่าย เน้นการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  

 

 

 

การออกแบบสร้างตัวละครในการที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานเพื่อจัดทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โปรแกรมเกมส์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น นักเรียนจำเป็นจะต้องออกแบบตัวละคร
ซึ่งเป็นตัวละครที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยอาจจะเป็นสัตว์ สิ่งของหรือ สิ่งที่ใกล้ๆตัวนักเรียนเอง
ในการออกแบบนี้นักเรียนจะต้องมีแรงบันดาลใจ เช่นตัวละครอื่นที่โด่งดังในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนักออกแบบ
มีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาชอบ เขาเกลี่ยด ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ออกแบบวาดตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน
ขอให้นักเรียนตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.ให้นักเรียนออกแบบวาดตัวละครในกระดาษ โดนออกแบบวาดอวัยวะในแต่ละส่วนเก็บไว้
2.อวัยวะบางส่วนอาจจะจำเป็นจะต้องสร้างเป็นmovie clip เก็บไว้เช่น ตากระพริบ ปากยิ้ม ปากเศร้าฯลฯ
3.นำอวัยวะต่างๆมาประกอบกันเป็นตัวละคร สร้างเป็นmovieclip เก็บไว้
4.สร้างพฤติกรรมตัวละครต่างๆ เช่นกระโดด เดิน วิ่ง ด้านหน้าด้านหลัง
5.บันทึกเก็บไว้สำหรับนำไปดำเนินเรื่องในคาบต่อไป
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
http://www.meeboard.com/view.asp?user=abga&groupid=4&rid=72&qid=30

การประยุกต์คำสั่งสร้างชิ้นงาน


จากการที่นักเรียนได้เรียนการใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ การวาดภาพต่าง ๆด้วยโปรแกรม การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ การสร้างการเคลื่อนที่ให้กับวัตถุ อย่างมีทิศทาง หรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งในการใช้คำสั่งต่าง ๆนั้นนักเรียนได้ฝึกการสร้างชิ้นงานต่าง ๆไปด้วยในคาบเรียนนี้จะเป็นการประยุกต์ให้คำสั่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาสร้างงานในลักษณะที่ใหญ่ขึ้น มีความละเียดและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้สร้างงานได้อย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำคำสั่งไปคิดวิเคราะห์ คิดสั่งเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. สร้างmovie clip ดังนี้
1. ให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า tree เก็บไว้
2. ให้นักเรียนวาดภาพrพุ่มไม้ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า f1 เก็บไว้
3. ให้นักเรียนวาดภาพรถยนต์ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า car เก็บไว้
4. ให้นักเรียนวาดภาพนก แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า b1 เก็บไว้

2.วิวโดยมีถนน ต้นไม้ข้างทาง และรถยนต์วิ่งดังนี้
1. Layer 1สร้าง ป่าไม้ โดยนำ ต้นไม้ที่สร้างเป็นmovie clipเก็บไว้ที่ lybrary ลากดึงออกมา สร้างป่าไม้โดยให้ต้นไม้เรียงกัน เหมือนต้นไม้ที่ ปลูกตามข้างทาง เลือกต้นไม้ทุกต้น คลิกเมาส์ด้านขวา เลือก Group
สร้างให้ต้นไม้ ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากป่าไม้ไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe
ขยับป่าไม้ไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer1 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูป่าไม้จะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่ง

2.layer2 สร้างถนนพาด statไว้ นำไปไว้ให้ค่อนไปด้านตรงข้ามกับป่าไม้
สร้างให้ถนน ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากถนนไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe
ขยับถนนไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer2 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูถนนจะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่งตรงข้ามกับป่าไม้

3.layer3สร้างรถยนต์วิ่งนำรถยนต์ที่สร้างไว้ออกมา นำไปไว้ให้ค่อนไปด้านตรงข้ามกับถนน
สร้างให้รถยนต์ ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากถนนไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe ขยับรถยนต์ไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer3 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูรถยนต์จะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่งตรงข้ามกับถนน และด้านเดียวกับป่าไม้

การใช้คำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่ตามที่กำหนด


การใช้คำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่ตามที่กำหนด ในคาบเรียนนี้จะเป็นการใช้คำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่ตามที่เรากำหนดให้
เป็นการใช้คำสั่งเหมือนกัน การใช้คำสั่ง create motion tween แต่จะต้องกำหนดทิศทางให้กับวัตถุเพื่อให้วัตถุ
เคลื่อนที่ไปตามที่เรากำหนด นอกจากนี้แล้วนักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้คำสั่ง movie clip ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานชิ้นเล็กๆ
เช่น พุ่มดอกไม้ สร้างต้นไม้ สร้างรถยนต์ และกำหนดให้วัตถุที่นักเรียนสร้างมีการเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการที่นักเรียนจะประยุกต์สร้างการ์ตูนเรื่องสั้นๆ เพื่อประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานชิ้นใหญ่ต่อไปนั่นเอง
ลองดูนะคะ

กิจกรรมในห้องเรียน ม.6/4

   

 ผลงานนักเรียน

นักเรียนให้มาแสดงความคิดเห็น แนวคิด ในการประยุกต์คำสั่งนำไปใช้สร้างชิ้นงาน มีคะแนนให้คะ (2คะแนน)

การใช้คำสั่ง movie clip


การใช้คำสั่ง movie clip เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีชีวิตชีวามากขึ้น
ในคาบนี้นักเรียนจะได้สร้างผลงานโดยใช้คำสั่ง movie clip ซึ่งจะเป็นการสร้างวัตถุให้มีการเคลื่อนไหวง่าย ๆ เช่น การกรอกของลูกตา การขยับของครีบปลา หางปลา ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามครูแล้ว นักเรียนสามารถที่จะต่อยอดความรู้ที่ได้รับกับประสบการณ์เดิมของนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์กับคำสั่งเดิมที่เรียนมาแล้ว คือการสร้างวัตถุให้เคลื่อนที่
จะทำให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีชีวิตชีวา มากขึ้นตามจินตนาการของนักเรียนเอง
ใบงาน การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง movie clip

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนสามารถจะนำคำสั่งนี้ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานใดได้บ้าง ( 2 คะแนน)

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

การใช้คำสั่งการเคลื่อนที่ของวัตถุ


ในการใช้โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น ในคาบนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนที่
ป็นการใช้คำสั่ง create tween motion ,คำสั่ง insert keyframe,insert frame, remove frame และสุดท้ายนักเรียนจะสามารถประยุกต์คำสั่งดังกล่าวสร้างผลงานชิ้นงานของนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ในการสร้างงานนักเรียนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะภาพเสมือน ซึ่งนักเรียนจะเห็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ในกรณีที่โฆษณา
เรื่องหนึ่งที่เด็กวาดภาพตัวหนอนจนกลายเป็นผีเสื้อ เมื่อนำภาพมาเรียงต่อๆกันและพลิกภาพไวๆก็สามารถทำให้ภาพนั้นเสมือนประหนึ่งว่า เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวนั่นเอง
นักเรียนสามารถไปศึกษาเรื่องดังกล่าวใน slide นี้นะคะ

นักเรียนสามารถใช้คำสั่งตามใบความรู้นี้นะคะโดยปฏบิติตามขั้นตอนคะ

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสามารถนำคำสั่ง ไปใช้สร้างชิ้นงานอะไรได้บ้าง (2คะแนน)

%d bloggers like this: