การดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์


การให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (การรับตรง)
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
ขั้นตอนลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
กำหนดการ

ขยายเวลาการรับสมัครสอบและชำระเงิน ดังนี้

-รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ วันที่ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554

-เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.

-ปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 23.59 น.

-ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2554
-ปิดระบบการชำระเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20.00 น.

-ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2554

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

-กำหนดการสอบ 7 – 8 มกราคม 2555

-ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

ช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1 – 31 ตุลาคม 2554 มี 3 ช่องทาง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

1 – 15 พฤศจิกายน 2554 มี 2 ช่องทาง คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สนามสอบมี 5 จังหวัด ดังนี้
(1) กรุงเทพมหาคร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
(2) ขอนแก่น

(3) เชียงใหม่

(4) พิษณุโลก

(5) สงขลา

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่
ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่
ศึกษารายละเอียดการนำ 7 วิชาสามัญไปใช้ที่เว็บไซต์ สอท. คลิกที่นี่

ที่มา http://www.niets.or.th/

คลิปวิดีโอน้ำท่วมกรุงเทพฯ


มาดูเหตุการณ์จำลองน้ำท่วมกรุงเทพฯกันค่ะ
Bangkok Flood Simulation Using VirtualFlood3D Software on 29Oct2554

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 1/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 2/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 3/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 4/4

น้ำท่วม ถ.วิภาวดี ปี 2554 Vipavadee Highway ‘s flood ,Bangkok 2011

น้ำท่วม ถ.พหลโยธิน 2554 Pahonyothin road ‘s flood ,Bangkok 2011

น้ำท่วมเมืองทอง1 Thai’s flood ‘2011

บางใหญ่ท่วมเต็มพื้นที่ น้ำท่วมเมืองทอง Voice TV

พิจิตรชาวบ้านแตกตื่นหลังพบปลาปากจระเข้ยักษ์หนีน้ำท่วม

รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น

เร่งอพยพปชช

YouTube อีก 10 ปี กรุงเทพนครใต้น้ำ

ส่งข้อเสนอโครงงานที่นี่คะ


ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
ข้อเสนอโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………….
2. ทีมพัฒนา
1.
2.
3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

7. รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

พัฒนาชิ้นงานตามแบบ


พัฒนาชิ้นงานตามแบบ
หลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วก็ถึงขั้นตอนที่จะพัฒนาสร้างชิ้นงานตามแบบซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการพัฒนางานของนักเรียนที่ได้สั่งสมมาแล้ว ได้เคยฝึกสร้างชิ้นงานมาบ้างแล้ว พอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาที่นักเรียนจะได้แสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีกันแล้ว
ในการสร้างสรรค์งานย่อมมีปัญหาอุปสรรค ขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์งาน มีปัญหาอันใดให้ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหา ถ้าแก้ไขยังไม่ได้หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบครูได้ โดยการมาโพสเขียนข้อความไว้ในนี้นะคะ

การออกแบบพัฒนาบล็อก


การออกแบบพัฒนาบล็อก

ปัจจุบันสื่อสังคมในอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น การเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้คนเรามีการติดต่อสื่อสารกันรวดเร็วมาก โดยเฉพาะ social media ต่างๆใน social network มีการจัดทำเว็บไซต์ให้บริการติดต่อสื่อสารมากมาย ให้บริการในการรับฝากข้อมูล รูปภาพ ข่าวสารต่างๆ และบริการให้เขียนข้อมูล ลงในบล็อกที่มีการโต้ตอบอย่างหลากหลายรวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดสังคมออนไลน์ขึ้นมากมาย การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ดังนั้นในการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เรียนรู้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รวมทั้งจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ทั้งนี้กลยุทธของสพฐ.ให้ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ดังนั้นบล็อกต่างๆเกิดขึ้นมากมาย สามารถนำมาเป็นเครื่องในการเรียนรู้
บล็อกมีรูปแบบตายตัว เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานง่าย แต่ก็มีวิธีการทำให้บล็อกน่าสนใจได้ บล็อกต่างๆที่ให้บริการกับผู้ใช้มีวิธีการใช้ที่ง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาทำเป็นเว็บไซต์ในการจัดการเรียนรู้ได้ ให้นักเรียนพัฒนาบล็อกเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบที่ดี ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบบล็อกดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้เครื่องมือของบล็อกให้เข้าใจ
2. เลือก รูปแบบ บล็อกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสร้าง
3. ออกแบบภาพที่จะใช้ประกอบบล็อกตามที่บล็อกให้สามารถปรับได้ เช่น หัวบล็อก ภาพประจำตัว ภาพสำหรับลิ้ง ฯลฯ
4. เลือกส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้เหมาะสมและสวยงาม
5. จัดทำโครงสร้าง องค์ประกอบ เนื้อหาที่จะจัดทำ
6. ออกแบบบล็อก โดยเขียนเป็น ภาพประกอบ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
การใช้ CMS ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ http://sufiyan52.multiply.com/journal/item/5

การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์


การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดลำดับ เนื้อหา
สาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดทำเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ทำให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผู้ใช้เว็บไซต์ (ที่มา http://sufiyan52.multiply.com/)
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ http://sufiyan52.multiply.com/journal/item/10
หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ http://sufiyan52.multiply.com/journal/item/9
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี http://sufiyan52.multiply.com/journal/item/8

การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์


การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการเขียนเป็นผังงาน ซึ่งเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย
ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมเป็นการออกแบบลำดับการทำงานหรือแก้ปัญหาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา โดยจะต้องคำนึงถึงการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล และการออกแบบขั้นตอนที่ใช้ประมวลผลข้อมูล ในเบื้องต้นเราจะจัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับประมวลผลไว้ภายใต้ชื่อตัวแปร เช่นเดียวกับที่เราคุ้นเคยในการกำหนดตัวแปรสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ที่กำหนดเป็นลำดับที่แน่นอนต่อเนื่องกันเพื่อใช้แก้ปัญหา อาจใช้ผังงาน(Flowchart) หรือขั้นตอนวิธี(Algorithms) ผังงานหรือขั้นตอนวิธีที่ดีจะต้องมีระบบระเบียบที่แน่นอนและชัดเจนในการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีและโปรแกรมที่เราออกแบบจะอาศัยโครงสร้างควบคุมการทำงาน 3 อย่างคือ
– โครงสร้างแบบลำดับ(sequential Structure) เป็นขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– โครงสร้างแบบมีทางเลือก(selection Structure) เป็นขั้นตอนการทำงานที่บางขั้นตอนจะได้รับหรือไม่ได้รับการประมวลผล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ
– โครงสร้างแบบทำซ้ำ(repetition structure) เป็นขั้นตอนการทำงานที่บางขั้นตอนจะถูกประมวลผลซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ

%d bloggers like this: