คลิปประชาคมอาเซียน


ท่องโลกอาเซียน1

ท่องโลกอาเซียน2

ประชาคมอาเซียน ASEAN

อนาคตประชาคมอาเซียน

การศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

========================================================================

2012 วันสิ้นโลก ได้รับรางวัลชมเชย


2012 วันสิ้นโลก
ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับ : มัธยมศึกษา
ชื่อทีม : Artlife Knight
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน


วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)
วิเคราะถึงผล
ผลที่จะเกิดขึ้นในปี 2012

เหตุการณ์ 2012 หรือวันสิ้นโลก กำเนิดมาจาก ปฏิทินมายา ซึ่งเชื่อกันว่า วันสิ้นสุดของปฏิทินมายา เป็น วันสิ้นโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 นั้น สันนิษฐานว่าจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น จนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกแตก หรือ
ถึงกคราวอวสาร เช่น ยายุ สุริยะ พัดเข้าใส่โลก มวลนิวทริโนพุ่งชนโลก เกิดเหตุการณ์ ซุปเปอร์แฟลร์ขึ้นบนดวงอาทิตย์
และอีกหลายๆเหตุการณ์ เหตุการณ์จะรุนแรงจนถึงขึ้นทำลายโลกได้ และ มีผลกระทบต่อโลก แต่ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=19082

%d bloggers like this: