ศึกษาดูงานHallett Cove School


ศึกษาดูงานออสเตรเลีย Hallett Cove School

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานพร้อมคณะที่ Hallett Cove School ประเทศออสเตรเลีย โดยมีดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจ มอบของที่ระลึก แด่ผู้อำนวยการโรงเรียน Hallett Cove School ประเทศออสเตรเลีย
Tuesday 4TH September 2012
9.00-10.00 am Thai Education Delegation
Yard Duty – Harry to supervise clean-up

10.15-11.10 am Talk about Leadership&thwschool

%d bloggers like this: