ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง


ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ


การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

========================================================================
แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction)

========================================================================
ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง

========================================================================

ตัวอย่างผลงานนักเรียน


==========================================================================================

ครูสอนดีจังหวัดน่าน


This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: