ระบบส่งงาน


สำหรับในส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับส่งงาน โดยนักเรียนมีภาระงานที่ต้องส่งกลุ่มละ 3 ชิ้นงา่น คือ

1. ส่ง account

2. ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

3. ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานและใช้ Social Media ในทางที่เกิดประโยชน์นะคะ

ข้อมูลแผนปฏิบัติการโรงเรียน


แผนปฏิบัติการ2553

แผนปฏิบัติการ2553

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
เงินพัฒนากิจกรรมนักเรียน
เงินอุดหนุนรายหัว
สำหรับแต่ละกลุ่มสาระและงานนำไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไปคะ

คลิกที่หัวข้อเพื่อไปdownload ไฟล์

งบเงิน พัฒนากิจกรรม

งบ เงินอุดหนุนรายหัว

ตาราง ประมาณการงบประมาณ

แก้ไขหัวข้่อนี้

%d bloggers like this: