ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/4


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การแต่งตัวสไตล์วินเทจ

ที่อยู่เว็บ
http://l3aito3y.wordpress.com/
น.ส.ชญานิษฐ์ สิทธิรัตน์ เลขที่ 27 ม.6/4
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ผู้จัดทำ
นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36
นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43
http://popkaun.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
จัดทำโดย
1. นางสาว บุษรารินทร์ กันธะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
2. นางสาว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41 ม.6/4
3. นางสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45 ม.6/4
ครูที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
https://beejoy4246.wordpress.com/
======================================================================

1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
3.นาย สิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
ม.6/4
http://po22kendo18.wordpress.com/
======================================================================

1. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
2. นางสาวพลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
3. นางสาววรัญญา สายโยน เลขที่ 44
ชั้นม.6/4
ที่อยู่เว็บไซต์
http://pnamboay.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ผีตาโขน

1. นาย ดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
2. นาย อธิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24
3. นางสาว เกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48
ม.6/4
ครูที่ปรึกาา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://linzill.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ วันลอยกระทง
นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่ 42 ม.6/4
นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 10
ที่อยู่เว็บ
http://pimmiegoi.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ท่องเที่ยวน่าน

นาย วีรชัย พรมถานา ม.6/4 เลขที่ 21
น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี ม.6/4 เลขที่ 37
น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น ม.6/4 เลขที่ 38
http://disneyland64.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เพลงป๊อบ
ผู้จัดทำ
1.น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 25
2.น.ส.เจนจิรา พิมพ์ศรี เลขที่ 26
3.น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 46
ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://fai2536dear.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ

ผู้จัดทำ
1.นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
2.นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29
3.นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47
ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://januarygift.wordpress.com
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนา นามนั้นว่า กลองสะบัดชัย
ผู้จัดทำ
1.เขมินท์ มีบุญ ม.6/4 เลขที่ 2
2.ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ ม.6/4 เลขที่ 12
3.ธนพล สุวรรณชาติ ม.6/4 เลขที่16
ที่อยู่ เว็บ
http://23myfriend64.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำขนมเทียน
ผู้จัดทำ
นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30 ม.6/4
นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ม.6/4
นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35 ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://gmiinzly.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กระดาษสา
ผู้จัดทำ
1.นางสาวนุสรินทร์ อภิวัน เลขที่ 39 ม.6/4
2.นางสาวพรญาณี รัตนะ เลขที่ 40 ม.6/4
ที่อยู่เว็บ
https://nickning.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกะปิ
ผู้จัดทำ
1. น.ส. กนกวรรณ สายยาน เลขที่ 34
2. น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
3. นาย ปฎิวัติ เสียงเพราะ เลขที่ 9
ชั้น ม.6/4
ที่อยู่เว๊บ
https://qzungnextzii.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4 ม.6/4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36 ม.6/4
นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43 ม.6/4
http://popkaun.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน
ผู้จัดทำ
1 นาย เอกมงคล ศรีรินติ๊บ.เลขที่..14..ห้องม.6/4
2 นาย ปรมิทร์ อายุยืน เลขที่…19..ห้องม.6/4
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

6 Responses

 1. นาย เทพนิมิตร โนชัย
  http://thepnimith.wordpress.com/

 2. ประวัติ พระบาทสมเด็จพระนเศวรมหาราช
  นาย เทพนิมิตร โนชัย ม.6/4 เลขที 6
  http://thepnimith.wordpress.com/

 3. นายภูมิพัฒน์ อุปนันท์ ม.6/4 เลขที่ 10

  https://phumput.wordpress.com

  อันนี้รึป่าวครับครู ขอโทดนะครับผมปั่นงานอื่นอยู่เรยลืมไปอ่ะครับ

 4. นายภูมิพัฒน์ อุปนันท์ ม.6/4 เลขที่ 10

  https://phumput.wordpress.com

 5. ส่งงานที่ล้าช้าครับ คอมผมเสียเลยส่งช้าไนิดครับ ขอโทษครับ

 6. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  นาย เดชชาติ สิทธิยศ ม.6/4 เลขที่ 5
  นาย ชินกฤต อินแสง ม.6/4 เลขที่ 3
  นาย ปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล ม.6/4 เลขที่ 8
  http://sgumzballza.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: