ผลงานนักเรียน63


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]
ชื่อเรื่อง
แนวคิด
ผู้จัดทำ
ครูนก

การแข่งขันพัฒนา NSC 2011และการแข่งขันประกวดVDO Clip


1.เชิญชวนนักเรียนสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011″นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่ครูอริศรา สะสม ห้องคอมพิวเตอร์2 อาคาร 4 ชั้น 2
รายละเอียดคลิก http://www2.nectec.or.th/nsc/


2.การแข่งขันประกวด VDO Clip
“เรื่องดี ๆ ที่บ้านเกิด The good things in your hometown”
ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมดเขตส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0-2288-5715-6 หรือ E-Mail : dowebd@hotmail.com

การออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน


จากการที่นักเรียนได้ออกแบบสร้างตัวละครในคาบที่แล้วมาในคาบนี้นักเรียนจะได้ออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน
ตามจินตนาการของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะใช้ตัวละครที่นักเรียนได้ออกแบบและสร้างเก็บไว้ในคาบเรียนที่แล้วมา
ออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูน เนื้อหาที่นักเรียนจะนำมาสร้างควรเป็นเนื้อหาที่นักเรียนเรียนอยู่ในรายวิชาต่างๆเช่น
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ นำเนื้อที่เข้าใจยาก มาสร้างเป็นบทเรียนการ์ตูนเพื่อให้เข้าใจ
ในเนื้อหาได้ง่าย เน้นการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน


การออกแบบสร้างตัวละครในการที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานเพื่อจัดทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โปรแกรมเกมส์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น นักเรียนจำเป็นจะต้องออกแบบตัวละคร
ซึ่งเป็นตัวละครที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยอาจจะเป็นสัตว์ สิ่งของหรือ สิ่งที่ใกล้ๆตัวนักเรียนเอง
ในการออกแบบนี้นักเรียนจะต้องมีแรงบันดาลใจ เช่นตัวละครอื่นที่โด่งดังในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนักออกแบบ
มีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาชอบ เขาเกลี่ยด ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ออกแบบวาดตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน
ขอให้นักเรียนตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.ให้นักเรียนออกแบบวาดตัวละครในกระดาษ โดนออกแบบวาดอวัยวะในแต่ละส่วนเก็บไว้
2.อวัยวะบางส่วนอาจจะจำเป็นจะต้องสร้างเป็นmovie clip เก็บไว้เช่น ตากระพริบ ปากยิ้ม ปากเศร้าฯลฯ
3.นำอวัยวะต่างๆมาประกอบกันเป็นตัวละคร สร้างเป็นmovieclip เก็บไว้
4.สร้างพฤติกรรมตัวละครต่างๆ เช่นกระโดด เดิน วิ่ง ด้านหน้าด้านหลัง
5.บันทึกเก็บไว้สำหรับนำไปดำเนินเรื่องในคาบต่อไป
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
http://www.meeboard.com/view.asp?user=abga&groupid=4&rid=72&qid=30

กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


%d bloggers like this: