การลงทะเบียนwordpress


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 2 คน ลงทะเบียนใช้ wordpress  เป็นของกลุ่ม

โดยให้ศึกษา เอกสารการลงทะเบียน  ตามลิ้งนี้

http://www.slideshare.net/kruarisara/wordpress-5615370

duo coretvให้นักเรียนลองดูนะคะ


%d bloggers like this: