เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)


การประชุมวางแผนและจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)
โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 22-26 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพสส

%d bloggers like this: