วิทยากรการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)


การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ ๒๖กรกฏาคม –๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ICT และผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่สพป. โซน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

%d bloggers like this: