ปิดเทอมมาอ่านความรู้กันเถอะค่ะ


ช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนบางคนก็ไปเรียนพิเศษต่างจังหวัดเตรียมกันอย่างเต็มที่

บางคนก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน เล่นน้ำสงกราสต์ก็ผ่านไปด้วยดีแล้ว ตอนนี้ใครว่างๆอยู่ก็ลองมา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันดูนะคะ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบทดสอบก่อนเรียน คลิกจ้า

บทเรียน คลิกจ้า

แบบทดสอบหลังเรียน คลิกจ้า

%d bloggers like this: