ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม


16_20พ.ย.58 ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ของ สทร.สพฐ. ณ ร.ร.ทองธารา ริเวอร์วิว กทม.

การอบรมโครงการ DLIT เหนือ- เชียงใหม่ รุ่น 2


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

หลักสูตร Train the Trainer โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ณ จุดอบรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT,Google Apps for Education,Office 365 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 3 ประการคือ Trainers, Coaching และ Mentor ให้กับครูผู้สอนประจำเขตพื้นที่

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)


การประชุมวางแผนและจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)
โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 22-26 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพสส

Happy New year 1015


This slideshow requires JavaScript.

วิทยากรการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)


การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ ๒๖กรกฏาคม –๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ICT และผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่สพป. โซน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมแท็บเล็ต 19-23พค57


This slideshow requires JavaScript.

HAPPY NEW YEAR 2014


nok

%d bloggers like this: