โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนายนพรัตน์ ถาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และครูเฉลิมชาติ เทพอาจ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมสมาคมรองฯ 1/2560


การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
น่าน
30 มกราคม  2560
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา
คารจังหวัดน่าน

39988 39989 39991 39992 154759 s__6062102 s__6062103

พระสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์


14650579_1284692728208188_5890873729723947959_n

วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
( รัชกาลที่ ๙ )
ครองราชย์วันที่ ๙ มิถุนายน ปี ๒๔๘๙
เมื่อพระชนมายุ ๑๙ พรรษา
เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕.๕๒ น.
ณ โรงบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี
ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี
======================================================================

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 13 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

สำนักพระราชวัง
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
==============================================================================

p99p

==============================================================================

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

84771

ที่มา  http://www.matichon.co.th/news/319977

==============================================================================

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ความว่า                 ด้วยสำนักพระราชวัง จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ……. อ่านต่อได้ที่ :http://www.newsplus.co.th/116056

กำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9…. อ่านต่อได้ที่ http://www.posttoday.com/social/royal/460377

1 2 3

==============================================================================

ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต 2559


ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต 2559
การเกษียณราชการของข้าราชการครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านปี2559 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่านคือ
1.นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
2.นางทัศนาภรณ์ ศรีสุขคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวอรพิน นาระทะ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)
4.นางประนุยา เล็กสกุลดิลก ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
5.นายพีรยุทธ มั่นเข็มทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

14344756_1168856859838792_7339021570085643107_n
โรงเรียนได้กำหนดให้มีการแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
– การอำลานักเรียน เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙”
– งานเลี้ยง วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ตามกำหนดการดังนี้
===========================================================================================================

กำหนดการจัดงานอำลานักเรียน “ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต”
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙”
ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

—————————————————————————————————————————————–

เวลา ๐๗.๓๐ น. ครูผู้เกษียณอายุราชการพร้อมเพรียงกันที่ห้องผู้อำนวยการ ร่วมจิบน้ำชา กาแฟ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตัวแทนครูนำผู้เกษียณอายุราชการลอดซุ้มธงศรีสวัสดิ์ฯเข้าสู่พิธี ณ เวทีหน้าเสาธง ขึ้นนั่งเก้าอี้บนเวที
(เปิดเพลงพระคุณที่สาม)
ชมชุดการแสดงรำ โดยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เวลา ๐๘.๐๙ น. นักเรียนกล่าวคำกลอนสำหรับครูผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา ๐๘.๒๙ น. ประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียนมอบพวงมาลัยกราบมุทิตาจิต
– ศิษย์เก่า รุ่น 43 มอบของที่ระลึก และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
เวลา ๐๘.๑๙ น. ผู้อำนวยการกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบช่อดอกไม้พร้อมรองผู้อำนวยการทั้งสามและครูประทวน มณีเพชร
ครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

การแต่งกาย
ครูและบุคลากร : ชุดพื้นเมืองสีแดง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านหรือแต่งกายชุดพื้นเมือง สวยงามตามอัธยาศัย
ครูผู้เกษียณอายุราชการ : แต่งกายสวยงามตามอัธยาศัย
===========================================================================================================
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า

This slideshow requires JavaScript.

===========================================================================================================
กำหนดการจัดงาน “ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต”
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙”
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
——————————————————————————————————————-

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลานหน้าห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล
– มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ (สำหรับท่านที่ประสงค์จะมอบให้ผู้เกษียณเป็นการส่วนตัว)
– ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
ภายในห้องจัดงาน
– ลงทะเบียนของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติ/ครู กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (บริเวณด้านข้างเวที)
– แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส
– ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๓๐ น.
– ตัวแทนครูนำผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ห้องจัดงาน โดยขบวนนางรำ บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม
– ชมชุดการแสดงรำ โดยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ชุดและนักเรียน 1 ชุด
– ชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการโดยสังเขป
– เรียนเชิญผู้เกษียณอายุราชการขึ้นบนเวที
– ประธานในพิธี, ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ (เฉพาะแขกผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญ)
– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต
– ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมอบขันเงิน แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต
– ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกพอสังเขป
– แขกผู้มีเกียรติ ครู-บุคลากร สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
– ชมชุดการแสดงรวมโดยคณะครูตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมบันทึกภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ
– เชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนุกสนาน จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
– ๒๒.๐๐ น.กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน
===========================================================================================================
ภาพกิจกรรมช่วงเย็นงานเลี้ยง วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

This slideshow requires JavaScript.

===========================================================================================================

รายชื่อแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานดังนี้

 1. คุณครูมนตรี ศรีประเสริฐ
 2. ผอ.เสรี พิมพ์มาศ
 3. ผอ.ฉลอง ศรีสุขคำ
 4. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
 5. คุณครูศิวพร วิชารักษ์
 6. คุณครูอารี พรมเมืองดี
 7. คุณครูปกรณ์ กรองทอง
 8. คุณครูทัศนีย์ ดำรงเลาหพันธ์
 9. คุณครูปรียา คณะแก้ว
 10. ครูศันสนีย์ วิชารักษ์
 11. คุณครูนงเยาว์ กาญจนพิบูลย์
 12. คุณครูรัตนา ศรีสุขคำ
 13. คุณครูปิยะพร ศรีเรือง
 14. คุณครูอรพรรณ พิมพ์มาศ
 15. คุณครูฉวีวรรณ พูนทรัพย์
 16. คุณครูกัญญา สุทธินันไชย
 17. ผอ.ชุติมา ก้อนสมบัติ
 18. คุณครูบุญธรรม ปานสุขสาร
 19. ผอ.สินชัย ทัศนีย์วรรณ
 20. ผอ.ประศาสน์ จันทรบุปผา
 21. คุณครูสมนึก รุจิณรงค์
 22. คุณครูพงษ์ผกา ขุนแก้ว
 23. คุณครูวิศิษฐ์ ทนันไชย
 24. คุณครูประชา วรรณวิไลย
 25. คุณครูนันทวัน สิงห์ศรี
 26. รองฯภิญญาดา คำอ้ายล้าน

ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม


16_20พ.ย.58 ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ของ สทร.สพฐ. ณ ร.ร.ทองธารา ริเวอร์วิว กทม.

การอบรมโครงการ DLIT เหนือ- เชียงใหม่ รุ่น 2


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

หลักสูตร Train the Trainer โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ณ จุดอบรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT,Google Apps for Education,Office 365 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 3 ประการคือ Trainers, Coaching และ Mentor ให้กับครูผู้สอนประจำเขตพื้นที่

%d bloggers like this: