ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/1พ


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/1พที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/3


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/3ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/2


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/2ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.61


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.ม.6/1ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

การสร้างปุ่ม


โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น สามารถสร้างปุ่มให้คลิกได้เหมือนกับflash นักเรียนลองสร้างดูนะคะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนางานของนักเรียนให้มีความหลากหลาย และมีการโต้ตอบ กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

href=”http://www.scribd.com/doc/35908600″>http://www.scribd.com/doc/35908600

มาดูเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตกัน


พอดีอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่สักเครื่องเนื่องจากเครื่องเก่า พังแล้วพังอีกจะดูหน้าจอก็ต้องกดแรงๆถึงจะเห็นว่าใครโทรมาต้องใช้แรงงานเยอะน่าดู แต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ดังนั้นจึงพอที่จะมีเวลาในการศึกษา เทคโนโลยีใหม่ ๆเกี่ยวกับ โทรศัพท์ นั่งดูเว็บไซต์เก๊่ยวกับ Iphone Ipod ฯลฯ น่าสนใจน่ะ แต่…ราคาแพงไปหน่อย จนมาถึง Ipad
เจ้าตัวคอมพิวเตอร์ ที่ไร้คีย์บอร์ด ไร้เมาส์ น่าสนใจมาก เพราะสนใจในการคิดค้นหาวิธีการของผู้ผลิตที่คิดจะอำนวยความสะดวกให้คนเรามากขึ้นไปเรื่อยจนเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย เจอเว็บนี้ถามว่า
ipadคืออะไร ลองเข้าไปศึกษาการดูนะคะเป็นความรู้อย่าเพิ่งรีบไปซื้อละ
http://www.techmoblog.com/what_is_ipad/

นึกเสียว่าดูเพื่อให้รู้เทคโนโลยี และฝึกภาษากันนะคะ

%d bloggers like this: