ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม


16_20พ.ย.58 ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติดตาม ตรวจสอบการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ของ สทร.สพฐ. ณ ร.ร.ทองธารา ริเวอร์วิว กทม.

%d bloggers like this: