การดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์


การให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (การรับตรง)
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
ขั้นตอนลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
กำหนดการ

ขยายเวลาการรับสมัครสอบและชำระเงิน ดังนี้

-รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ วันที่ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554

-เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.

-ปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 23.59 น.

-ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2554
-ปิดระบบการชำระเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20.00 น.

-ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2554

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

-กำหนดการสอบ 7 – 8 มกราคม 2555

-ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

ช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1 – 31 ตุลาคม 2554 มี 3 ช่องทาง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

1 – 15 พฤศจิกายน 2554 มี 2 ช่องทาง คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สนามสอบมี 5 จังหวัด ดังนี้
(1) กรุงเทพมหาคร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
(2) ขอนแก่น

(3) เชียงใหม่

(4) พิษณุโลก

(5) สงขลา

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่
ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่
ศึกษารายละเอียดการนำ 7 วิชาสามัญไปใช้ที่เว็บไซต์ สอท. คลิกที่นี่

ที่มา http://www.niets.or.th/

%d bloggers like this: