ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น


10

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นหัวหน้าคณะ นำนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จำนวน 2 คนคือนางสาวณัชชา กันทาทอง และนายสมชาติ บุญศรีไปเมืองยูกิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 โดยนักเรียนได้พักกับครอบครัวญี่ปุ่น เข้าเรียนที่โรงเรียน Yuki Daiichi Precfectural High School ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ JIFF (Japan Internationel Friendship And Welfare Foundation),เทศบาลเมืองยูกิ จังหวัดอิราบากิ และ โรงพยาบาลโจไซ ประเทศญี่ปุ่น


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
– เว็บไซต์หนังสือพิมพ์อิบารากิ http://ibarakinews.jp/news/movies.php?f_jun=13668863357203&m_id=b72gAEZlva8
– เว็บไซต์ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/35478

%d bloggers like this: