พัฒนาชิ้นงานตามแบบ


พัฒนาชิ้นงานตามแบบ
หลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วก็ถึงขั้นตอนที่จะพัฒนาสร้างชิ้นงานตามแบบซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการพัฒนางานของนักเรียนที่ได้สั่งสมมาแล้ว ได้เคยฝึกสร้างชิ้นงานมาบ้างแล้ว พอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาที่นักเรียนจะได้แสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีกันแล้ว
ในการสร้างสรรค์งานย่อมมีปัญหาอุปสรรค ขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์งาน มีปัญหาอันใดให้ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหา ถ้าแก้ไขยังไม่ได้หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบครูได้ โดยการมาโพสเขียนข้อความไว้ในนี้นะคะ