ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.
ปีนี้รับ นักเรียน 45 คน นะคับ

%d bloggers like this: