ทักษะวิชาการ2553


นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor รางวัลเหรียญทองได้แก่
นางสาว คุณัญญา วิเชียรรัตน์ นางสาวชัญญานุช อนาวงศ์

โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองได้แก่
ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ ด.ญ.ธนพัต เจริญภักดี
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย
โดยมีคุณครูอริศรา สะสมเป็นครูที่ปรึกษา%d bloggers like this: