ซอล่องน่าน


ซอล่องน่าน ทำนองดาดน่าน คำผาย นุปิง

ซอล่องน่าน ๑

ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ

เพลงพื้นบ้านซอไหว้ครูแม่จันสมสายธารา10

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ แม่ลำดวล 7

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ อำพร1

ซอน่าน สนชัย แสงดาว

ซอล่องน่าน ปอยบวช คณะสนธยา

%d bloggers like this: