ชั่วโมง บทเรียนการ์ตูน


หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว เลยชวนนักเรียนถ่ายรูปเก็บไว้
เป็นที่ระลึก ไร้ซึ่งระเบียบวินัย แต่สนุกสนานกันมาก ก็หวังใจไว้ว่าอาทิตย์หน้า
คงจะมีงานส่งเพียบนะคะ สำหรับห้องอื่น ๆสำหรับห้องที่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องเสียใจนะคะ
เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปจัดให้ค่ะ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีในรูปแสดงว่า ติดภาระกิจไม่ได้มาเรียนค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
%d bloggers like this: