คลิปวิดีโอน้ำท่วมกรุงเทพฯ


มาดูเหตุการณ์จำลองน้ำท่วมกรุงเทพฯกันค่ะ
Bangkok Flood Simulation Using VirtualFlood3D Software on 29Oct2554

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 1/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 2/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 3/4

โมเดล น้ำดันน้ำ รับมือน้ำท่วม กทม. 4/4

น้ำท่วม ถ.วิภาวดี ปี 2554 Vipavadee Highway ‘s flood ,Bangkok 2011

น้ำท่วม ถ.พหลโยธิน 2554 Pahonyothin road ‘s flood ,Bangkok 2011

น้ำท่วมเมืองทอง1 Thai’s flood ‘2011

บางใหญ่ท่วมเต็มพื้นที่ น้ำท่วมเมืองทอง Voice TV

พิจิตรชาวบ้านแตกตื่นหลังพบปลาปากจระเข้ยักษ์หนีน้ำท่วม

รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น

เร่งอพยพปชช

YouTube อีก 10 ปี กรุงเทพนครใต้น้ำ

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/4


สมาชิกกลุ่ม 3k gang-za
1. นายกิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
2. นางสาวขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
3. นางสาวภัทร์ชุรีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
ลิงค์
http://swm64.wordpress.com/

นาย ฐาปณัฐ แสนชัย ม.6/4 เลขที่2
นาย กฤษฎาพงษ์ สารเทพ ม.6/4 เลขที่ 11
นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ ม.6/4 เลขที่16
http://banh01.wordpress.com/

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/31.นางสาวภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3
2.นางสาวกฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ม.6/3
3.นางสาวศิริมาศ อินทะรังษี เลขที่ 55 ม.6/3

ลิ้งเว็บ =
http://mbdza.wordpress.com/

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/21. น.ส พิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
2. น.ส วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49 ม.6/2
3. น.ส ธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

ลิงค์ http://pimpagan18.wordpress.com ค่ะ อาจารย์ นก

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/1


ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ

http://www.sdf164647.wordpress.com
สมาชิก
1.นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่16
2.น.ส.พุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46
3.น.ส.เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่47
ม.6/1

%d bloggers like this: