ขั้นตอนการเรียนรู้


1.ให้นักเรียนอ่านวิธีการเรียนรู้ให้เข้าใจ

2.

%d bloggers like this: