การใช้PhotoShopตกแต่งภาพ


ในบทเรียนให้นักเรียนสร้างภาพส่วนหัวของเว็บให้มีขนาดตามที่เว็บกำหนดโดยใช้โปรแกรมphotoshop
คลิปแรกนี้เป็นการทำด้วยอักษรนีออนลองคลิกดูนะคะ

คลิปนี้ทำภาพเถาวัลย์ค่ะ

การสร้างปุ่ม

การทำหัวเว็บ

การสร้างแบนเนอร์

การสร้างปุ่ม


โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น สามารถสร้างปุ่มให้คลิกได้เหมือนกับflash นักเรียนลองสร้างดูนะคะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนางานของนักเรียนให้มีความหลากหลาย และมีการโต้ตอบ กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

href=”http://www.scribd.com/doc/35908600″>http://www.scribd.com/doc/35908600

%d bloggers like this: