การนำภาพเข้าสู่บล็อก


ให้นักเรียนฝึกนำภาพเข้าสู่บล็อกตาม powerpoint ข้างล่างนี้

Advertisements
%d bloggers like this: