การใช้PhotoShopตกแต่งภาพ


ในบทเรียนให้นักเรียนสร้างภาพส่วนหัวของเว็บให้มีขนาดตามที่เว็บกำหนดโดยใช้โปรแกรมphotoshop
คลิปแรกนี้เป็นการทำด้วยอักษรนีออนลองคลิกดูนะคะ

คลิปนี้ทำภาพเถาวัลย์ค่ะ

การสร้างปุ่ม

การทำหัวเว็บ

การสร้างแบนเนอร์

%d bloggers like this: