ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรมสร้างงาน


ใบงานที่ 2 เรือง ภาษาคอมพิวเตอร์


 

ใบงานที่ 1 เรืองซอฟต์แวร์


งาน ม.6/1พ-6/8


ภารกิจของคุณในสัปดาห์นี้วันที่ 15-19 พ.ย.
1.ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ตามใบงานที่ครูสอนแทนแจก
2.ให้นักเรียนส่งงาน ลิ้งURL ของ wordpress ,youtube ,fikcr และfacbook ตามลิ้งที่ให้ส่งในหน่วยที่ 1
3.ศึกษางานในหน่อยที่ 2 ตามเนื้อหาหน่วยที่ 2 นะจ้ะ

%d bloggers like this: