ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง โปรแกรมสร้างงาน


ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์


 

ใบความรู้ที่ 1 เรื่องซอฟต์แวร์


 

 

%d bloggers like this: