การประชุมสมาคมรองฯ 1/2560


การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
น่าน
30 มกราคม  2560
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา
คารจังหวัดน่าน

39988 39989 39991 39992 154759 s__6062102 s__6062103

การอบรมโครงการ DLIT เหนือ- เชียงใหม่ รุ่น 2


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

หลักสูตร Train the Trainer โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ณ จุดอบรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT,Google Apps for Education,Office 365 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 3 ประการคือ Trainers, Coaching และ Mentor ให้กับครูผู้สอนประจำเขตพื้นที่

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)


การประชุมวางแผนและจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT)
โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 22-26 มิ.ย.2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพสส

Happy New year 1015


This slideshow requires JavaScript.

ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมแท็บเล็ต 19-23พค57


This slideshow requires JavaScript.

ตัวอย่างผลงานนักเรียน


==========================================================================================

%d bloggers like this: