ปกเอกสารงานประกัน


ให้คุณครูแจ้งemail นะคะจะส่งไฟล์ไปให้พร้อมtempate ค่ะ

ข้อมูลแผนปฏิบัติการโรงเรียน


แผนปฏิบัติการ2553

แผนปฏิบัติการ2553

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
เงินพัฒนากิจกรรมนักเรียน
เงินอุดหนุนรายหัว
สำหรับแต่ละกลุ่มสาระและงานนำไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไปคะ

คลิกที่หัวข้อเพื่อไปdownload ไฟล์

งบเงิน พัฒนากิจกรรม

งบ เงินอุดหนุนรายหัว

ตาราง ประมาณการงบประมาณ

แก้ไขหัวข้่อนี้

%d bloggers like this: