ให้นักเรียนชั้นม.6/7 ทำแบบทดสอบนะคะ


ให้นักเรียนชั้นม.6/7 ทำแบบทดสอบนะคะ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1


แบบทดสอบหน่วยที่ 2


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers

%d bloggers like this: