ประกวด Clip TV Online “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”


สำหรับน้องๆ ที่รักษ์โลก อย่าพลาดงานนี้นะคะ เพราะ ไอคลิกนิวส์ดอทคอม จับมือพันธมิตร ‘หนุน’เยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการประกวด Clip TV Online หัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31ตุลาคม นี้

กฤติกา นพรัตน์ เว็บเมเนเจอร์ บริษัท ไอคลิก จำกัด เจ้าของสื่อออนไลน์ http://www.iclicknews.com , http://www.iclickmag.com และ http://www.iclicktvonline.com เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทเฉลิมฉลองครบรอบ 12ปี ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท วัฏฏะคลาสสิฟายด์ส จำกัด , อินโนเวชั่น ไทม์, กสล., Go Green, Millennium Hilton Hotel, Outdoor PR Plus จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกวด Clip TV Online หัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดยให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผลิตและส่ง Clip TV Online หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสังคมของตัวเอง ความยาว 1นาที แล้วส่งไฟล์มาที่
E-Mail : iclickgroup@yahoo.com หรือ iclickgroup@hotmail.com หรือ http://www.facebook.com/iclicklive

หรือส่ง CD มาทางไปรษณีย์ ที่
บริษัท ไอคลิก จำกัด 702/229 ซ. ริมคลองชักพระ
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170
ที่มา eduzone

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุน NSC2011


ผลการนำเสนอโครงการ NSC 2011 นักเรียนผ่านได้รับทุนอีกจำนวนทีมละ 7,000 บาท รวมจากเดิมที่ได้รับทีมละ 3000 บาท เป็นได้รับทุน ทั้งหมดทีมละ 10,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 4 ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยมีคุณครูอริศรา สะสม เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย
ภาพบรรยากาศงาน NSC 2011 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 คลิก
ภาพกิจกรรม2 คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คลิก

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

ทักษะวิชาการ2553


นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor รางวัลเหรียญทองได้แก่
นางสาว คุณัญญา วิเชียรรัตน์ นางสาวชัญญานุช อนาวงศ์

โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองได้แก่
ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ ด.ญ.ธนพัต เจริญภักดี
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย
โดยมีคุณครูอริศรา สะสมเป็นครูที่ปรึกษา%d bloggers like this: