คุยกันก่อน ค่ะ


สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เทอมนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554ค่ะ

รายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนคือวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาดังนี้

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

  • โปรแกรม free ware
  • โปรแกรม share ware
  • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

–        การปรับแต่งค่าบล็อก

–        การเปลี่ยนธีม

–        การเขียนเรื่องในบล็อก

–        การแสดงความคิดเห็น

–        การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

–        การสร้างอัลบั้มรูป

–        การสร้างลิ้งให้กับบล็อก

–        การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องวีดิโอ

–        การถ่ายคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Premiere

  • การดาวส์โหลดโปรแกรม
  • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
  • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
  • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        การนำคลิปนำเสนอใน www.youtube.com ในบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

ห้องเรียนออนไลน์ครูอริศราเปิดแล้วห้องเรียนออนไลน์ครูอริศรา จากการที่ได้รับนโยบายจากการไปอบรมมาก็มาคิด คิด ว่าจะใช้social mediaมาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรารึก็ไปทำสัญญากับสทร.ไว้ ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตัวเองให้พัฒนาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไหนจะเรื่องการทำผลงานเพิ่มวิทยฐานะที่มีแต่การวิพากษ์วิจารณ์มากมาย  ทั้งจากครูเราด้วยกัน ผู้ปกครอง นักเรียนฯลฯ มากมายก่ายกองที่จะต้องนำมาคิด เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นั่งทำเนื้อหาบทเรียนตั้งนานเพราะยึดติดกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาเรียนรู้ เอาละน่าอย่างน้อยที่สุด เราครูคอมพิวเตอร์การที่จะติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายก็ต้องมีเครื่องมือก่อน เมื่อคิดได้ดังนั้นก็จึงเปิด ห้องเรียนออนไลน์
ครูอริศรา ขึ้นในwww.facebook.com ในคาบแรกที่เรียนให้นักเรียนไปลงทะเบียนใช้facebook ก่อนอันนี้ง่ายจริงๆคะ ไม่ต้องสอน แค่บอกๆๆนักเรียนของเราก็ใช้ความเป็นเครือข่ายในการสมัครเป็นสมาชิกได้ตอนนี้ก็เกือบครบละมีนักเรียนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ได้สมัครเนื่องมาจากสาเหตุ ระบบอินเทอร์ของโรงเรียนยังไม่เสถียรซึ่งได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปคะ

ขั้นตอนการเรียนรู้


1.ให้นักเรียนอ่านวิธีการเรียนรู้ให้เข้าใจ

2.

%d bloggers like this: