ข้อสอบโอเน็ต2553


ข้อสอบโอเน็ต2552


เฉลย http://www.thaigoodview.com/node/38446

ข้อสอบโอเน็ตการงานปี2551


%d bloggers like this: