อักษรญี่ปุ่น


เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นวันแรกที่ศูนย์ซูบารุ หลังเทศบาง อ.แม่สาย คุณครูได้สอนเกี่ยวกับอักษรภาษาญี่ปุ่น
ที่มีสองชนิด คือ อักษร คะนะ และ คันจิ
ได้เรียนรู้ การออกเสียง อะ อิ อุ เอะ โอะ
และฝึกออกเสียงเทียบเคียงอักษร ฮิระงานะ ซึ่งมีเว็บที่สอน คือ http://www.nhk.or.jp/lesson/thai/syllabary/
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่

เริ่มเรียนญี่ปุ่น

การเขียนอักษรญี่ปุ่นค่ะ

%d bloggers like this: