ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ


การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

========================================================================
แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction)

========================================================================
ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง

========================================================================

%d bloggers like this: