ม.6/7 คาบ 1-2 วันที่ 5 มิถุนายน


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างตัวการ์ตูนจากลิ้งนี้ให้เข้าใจ
โดยศึกษา ศึกษาดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษา ความรู้เบื้องต้น
การเปิดโปรแกรม
การปิดโปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
3. ศึกษา เรื่อง ภาพแตงโม ภาพมะม่วง ภาพแอบเปิ้ล
แล้วให้สร้างภาพทุเรียนตามจินตนาการของนักเรียนบันทึก
4. ส่งงานในห้อง facebook ของห้องนะคะ

http://www.caistudio.info/cai/techno/animation/FlashAnt.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: