ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/6


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การสู่ขวัญเรือ
ผู้จัดทำ
1. นาย ยุทธศักดิ์ ธรรมชัย เลขที่10 ม.6/6
2.นาย วิษณุกร จินยา เลขที่11 ม.6/6
3.นาย ณัฐพล ธะวัติ เลขที่18 ม.6/6
http://sagaw.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ไวท์ช็อคชีสเค้ก
ผู้จัดทำ
1. นาย ธีรวัช ระลึก ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5
2. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล ชั้น ม.6/6 เลขที่ 39
3. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ ชั้น ม.6/6 เลขที่ 46
ที่อยู่ เว็บ https://mesongamp.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1. นาย ธนาวิทย์ นุ่มนวล ม.6/6 เลขที่4
2. นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ ม.6/6 เลขที่ 20
3. น.ส. อังคณา สอดสี ม.6/6 เลขที่ 34
ครูที่ปรึกษา
ครู อริศรา สะสม
โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็ป
http://kamemint.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง บาสเก็ตบอล
ผู้จัดทำ
1. นายภูมินทร์ ทองตีฆา เลขที่ 9
2. นายศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12
3. นายวงศธร อินทร์วงค์ เลขที่ 19
ม. 6/6
http://addperm.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การปลูกดอกกุหลาบ
ผู้จัดทำ
1. น.ส. ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
2. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6
3. น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ม.6/6
http://yarisme.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซมาลีน
ผู่จัดทำ
1.นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ เลขที่ 13
2.นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร เลขที่ 7
ที่อยู่เว็บ http://nicksar.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซค์ เรื่อง กล้วยไม้
จัดทำโดย
นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่1 ม.6/6
นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่14 ม.6/6
นางสาวรจนา อินต๊ะนาม เลขที่33 ม.6/6
ที่อยู่เว็บ
http://sitigonrosjana.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
ผู้จัดทำ
1 ปริญญา มหาวงค์เลขที่ 24 ห้องม.6/6
2 พัชรพล กาวิชา เลขที่ 8ห้องม.6/6
3.ชาญณรงค์ วันปั๋น เลขที่ 3 ห้องม.6/6
ที่อยู่ของเว็ป
http://mangang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไชต์ เื่อง วันลอยกระทง
น.ส.กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37
น.ส.วริศรา คะโน เลขที่ 44
น.ส.กนกรัตน์ เมืองคำ เลขที่ 28
ชั้นม.6/6
http://tairny.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง โทษของช็อกโกแล็ต
1.นายนวพล ประคอง เลขที่ 6 ชั้น 6/6
2.นางสาวณัชชา ปัสสา เลขที่29 ชั้น6/6
3.นางสาวอังศุมาลิน ดู่มณี เลขที่45 ชั้น6/6
ที่อยู่เว็บ
http://namoza.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องหลุมดำ
ผู้จัดทำ นาย สิทธิชัย อุดคำอ้าย เลขที่ 26
นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
http://factdominixz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง ฟุตบอล

ผู้จัดทำ
1.นาย.คมกฤต วรรณาการ เลขที่ 21 ม.6/6
2.นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6
http://gatairjoesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ทะเลคาปูชิโน่
ผู้จัดทำ
1นางสาว นันทิกานต์ แก้วใหม่ เลขที่ 40 ห้องม.6/6
2นางสาว ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่42.ห้องม.6/6
3นางสาว สลินทิทย์ คคนาน เลขที่47ห้องม.6/6
ที่อยู่ เว็บ
http://liptajean.wordpress.com

===========================================================================

10 Responses

 1. http://phakamartt.wordpress.com/

  โครงงานเว๊บไซต์ เรื่องการทำอาหาร
  จัดทำโดย
  1.นางสาวบุษรินทร์ เรือนเย็น เลขที่32
  2.นางสาวผกามาศ เก่งการ เลขที่43
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6

 2. โครงงานเว๊บไซต์ เรื่องการทำอาหาร

  จัดทำโดย

  1.นางสาวบุษรินทร์ เรือนเย็น เลขที่32

  2.นางสาวผกามาศ เก่งการ เลขที่43

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6

  http://www.phakamart.ob.tc

 3. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
  จัดทำโดย
  1.นาย อภิชิต อุปนันน์ เลขที่ 15 ม.6/6
  2.นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่16 ม.6/6
  3.นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่17 ม.6/6
  ลิ้งค์ http://bellpazam.wordpress.com/

 4. เรื่อง ชนเผ่าม้ง
  จัดทำโดย
  1. นางสาวศิริมล แซ่เล้า เลขที่40
  2.นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41

  http://sirimon.wordpress.com/

 5. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
  2.นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
  http://icezii.wordpress.com/

 6. เรื่อง ชนเผ่าม้ง
  จัดทำโดย
  1. นางสาวศิริมล แซ่เล้า เลขที่40
  2.นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41

  http://sirimon.wordpress.com/

 7. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ยาเสพติด
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ญาณากร แสนวิลัย เลขที่ 22 ม.6/6
  2. นาย ธนากร นพทอน เลขที่ 23 ม.6/6
  3. นาย จักรพันธ์ วันเพ็ญ เลขที่ 27 ม.6/6
  ที่อยู่เว็บ

  http://kunyongsw.wordpress.com/

 8. โครงงานเว็บไซค์เรื่อง กล้วยไม้
  จัดทำโดย
  นาย กรกฏ ฑีฆาวงศ์ เลขที่1 ม.6/6
  นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่14 ม.6/6
  นางสาว รจนา อินต๊ะนยาม เลขที่33 ม.6/6
  ติอต่อ 0895241630

 9. http://factdominixz.wordpress.com/

  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง หลุมดำ

  ผู้จัดทำ

  นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2 6/6

  นาย สิทธิชัย อุดคำอ้าย เลขที่ 26 6/6

 10. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สลัดผักและผลไม้
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว กรรณิการ์ ภูคำอ้าย เลขที่ 36 ม.6/6
  2 นางสาว น้ำฝน ดู่จันทร์ศักดิ์ เลขที่ 41 ม.6/6
  http://kunyongsw.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: