ส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ


ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง………..
ผู้จัดทำ
1………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
2………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
3………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
ที่อยู่ เว็บ เช่น
https://kruarisara.wordpress.com

253 Responses

 1. โครงงานเ้ว็บเรื่อง กาแล็กซี่ทางช้างเผือก

  ผู้จัดทำ

  นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ ม.6/1 เลขที่ 12
  นายศรัณย์ ศักดิ์สุวรรณ ม.6/1 เลขที่ 13

  URL: http://nookjab1213.wordpress.com/

 2. ชื่อโครงงาน เครื่องบินรบ
  นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่ 6
  นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่ 7
  นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15

  ม.6/9
  http://jom6sw.wordpress.com/

 3. URL (อันใหม่)
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
  ผู้จัดทำ
  1.นายพงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ห้องม.61
  2.นายพิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่ 8 ห้องม.6/1
  ที่อยู่ เว็บ เช่น jungmazsky.wordpress.com

 4. อาหารไทย
  http://mt65sw.wordpress.com

  นายอภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่ 18

  นายอโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17

  นายเอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11

 5. โครงงานเว็ปเรื่อง สมุนไพรไทย

  น.ส. เจนจิตต์ ตั้งเอกลักษณ์ เลขที่ 20
  น.ส. ชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22
  ชันม.6/8
  http://ammiicherry.wordpress.com/

 6. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
  ผู้จัดทำโดย
  นาย อภิชิต อุปนันต์ เลขที่ 15 ม.6/6
  นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
  นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่ 17 ม.6/6
  ที่อยู่ลิงค์ http://bellpazam.wordpress.com/

 7. ชื่อโครงงาน อาหารไทย๔ภาค
  1.นาย คณันกร พลาอาด เลขที่ 1
  2.นาย พูนทรัพย์ ทะริ เลขที่ 10
  3. นางสาว วรัญญา เพชรคง เลขที่ 31
  http://kanunkronsw.wordpress.com/

 8. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า
  ผู้จัดทำ
  1 น.ส. กนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ห้องม.6/2
  2 น.ส. คนึงนิจ ปะนันตา เลขที่ 13 ห้องม.6/2
  ที่อยู่เว็บ
  http://fakthong.wordpress.com/

 9. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย

  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวเอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่ 47 ชั้น ม.6/2
  2.นางสาวสกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48 ชั้น ม.6/2

  ที่อยู่ เว็บ http://nanaiaa.wordpress.com/

 10. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง วัดกู่เสี้ยว พระธาตุเจ้าชัยชนะ
  ผู้จัดทำ
  นางสาว จุฑามาศ หิรัญญานุกูล เลขที่16 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://kikballyou.wordpress.com/

 11. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยประจำ4ภาค
  ผู้จัดทำ 1.ทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 43 ม.6/3 2. ปริวรรต คุณทา เลขที่ 9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อาหารของภาคเหนือ
  2.อาหารของภาคใต้
  3.อาหารของภาคอีสาน
  4.อาหารภาคกลาง
  http://youdyaesw.wordpress.com/

 12. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นายสมรักษ์ หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
  2. นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8 ม.6/3
  3. นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://up112480sw.wordpress.com/

 13. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นายสมรักษ์ หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
  2. นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8 ม.6/3
  3. นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  up112480sw.wordpress.com

 14. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง…ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25
  2.น.ส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลชที่ 47
  3.น.ส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 49
  ชั้น ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://dayoksw63.wordpress.com/

 15. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นายสมรักษ์ หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
  2. นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8 ม.6/3
  3. นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm

 16. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กีฬาX-tream

  ผู้จัดทำ
  นาย ธีรภัทร พันหนูเทียน ม.6/3 เลขที่ 3
  นาย พิชภูมิ ใจสุขสันต์ ม.6/3 เลขที่ 4
  นาย กรกฎ คำเฟืองฟู ม.6/3 เลขที่ 7

  ที่อยู่เว็บไซต์
  http://earthporsw63.wordpress.com/

 17. http://tomashbarcassanova.wordpress.com/
  ชื่อโครงงานเรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน สุดขอบฟ้าล้านนาตะวันออก

  จัดทำโดย
  นาย เอกมงคลศรีรินติ๊บ เลขที่ 14 ม.6/4
  นาย ปรมินทร์ อายุยืน เลขที่ 19 ม.6/4

 18. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การแต่งตัวสไตล์วินเทจ
  ที่อยู่เว็บ
  http://l3aito3y.wordpress.com/

  น.ส.ชญานิษฐ์ สิทธิรัตน์ เลขที่ 27 ม.6/4

 19. http://sgumzballza.wordpress.com/
  ผู้จัดทำ
  1ชินกฤต อินเเสง เลขที่3 ห้องม.6/4
  2เดชชาติ สิทธิยศเลขที่5 ห้องม.6/4
  3ปฏิภาณ ชาญชัย ภูวดล เลขที่8 ห้องม.6/4

 20. ส่งโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  ผู้จัดทำ
  นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4
  นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36
  นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43
  http://popkaun.wordpress.com/

 21. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
  2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของสมุนไพรไทย
  2. ประเภทของสมุนไพรไทย
  3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย

  http://ammiicherry.wordpress.com/

 22. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
  2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของสมุนไพรไทย
  2. ประเภทของสมุนไพรไทย
  3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
  http://ammiicherry.wordperss.com

 23. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
  นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
  นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
  นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10

  http://doysa.wordpress.com/

 24. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
  นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
  นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
  นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10

 25. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
  นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
  นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
  ม.6/9
  http://newtuck.wordpress.com/

 26. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
  1.ความเป็นมา
  2.ชนิดของดนตรีสากล
  3.ประโยชน์
  ผู้จัดทำ
  1.ภานุรักษ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7
  2.นำชัย อนุคุต เลขที่17 ม.6/7
  ที่อยู่เว็ป http://morisonsw.wordpress.com/

 27. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
  1.ความเป็นมา
  2.ประโยชน์ของดนตรีสากล
  3.เครื่องคนตรีสากลแต่ละชนิด
  4.เพลงที่มาจากคนตรีสากล
  ที่อยู่เว็ป
  http://morisonsw.wordpress.com/

 28. โครงงานเว็บไซต์เรื่องสมุนไพร
  1.ชื่อสมุนไพรเเละสรรพคุณ
  2.วิธีการใช้
  ผู้จัดทำ
  นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
  นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8
  นายอัครชัย ตาวันดี เลขที่28
  ม.6/7
  ที่มา:http://palydota.wordpress.com/

 29. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
  1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7
  2.นายเปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7

  http://longdosw.wordpress.com/

 30. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ทะเลคาปูชิโน่
  ผู้จัดทำ
  1นางสาว นันทิกานต์ แก้วใหม่ เลขที่ 40 ห้องม.6/6
  2นางสาว ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่42.ห้องม.6/6
  3นางสาว สลินทิทย์ คคนาน เลขที่47ห้องม.6/6
  ที่อยู่ เว็บ

  http://liptajean.wordpress.com

 31. โครงงานเว็บไซต์เรื่องหลุมดำ

  ผู้จัดทำ นาย สิทธิชัย อุดคำอ้าย เลขที่ 26

  นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

  http://factdominixz.wordpress.com/

 32. โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง ฟุตบอล

  ผู้จัดทำ

  2.นาย.คมกฤต วรรณาการ เลขที่ 21 ม.6/6
  3.นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6

  http://gatairjoesw.wordpress.com/

 33. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ธนาวิชญ์ นุ่มนวล เลขที่4 ห้องม.6/6
  2.นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ เลขที่20 ห้องม.6/6
  3.นางสาว อังคณา สอดสี เลขที่34 ห้องม.6/6
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://kamemint.wordpress.com

 34. โครงงานเว็บไซค์ เรื่อง กล้วยไม้
  จัดทำโดย
  นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่1 ม.6/6
  นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่14 ม.6/6
  นางสาวรจนา อินต๊ะนาม เลขที่33 ม.6/6
  ที่อยู่เว็บ
  http://sitigonrosjana.wordpress.com/

 35. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  1 ปริญญา มหาวงค์เลขที่ 24 ห้องม.6/6
  2 พัชรพล กาวิชา เลขที่ 8ห้องม.6/6
  3.ชาญณรงค์ วันปั๋น เลขที่ 3 ห้องม.6/6
  ที่อยู่ของเว็ป
  http://mangang.wordpress.com

 36. ชื่อโครงงาน ไม้มงคล
  ผู้จัดทำ 1. นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14 ม.6/1
  2. นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 29 ม.6/1
  เนื้อหาสาระสารประกอบ
  1. ควายหมายของไม้มงคล
  2. พื้นที่การปลูก
  3. ผลที่ได้จากการปลูกไม้มงคล
  http://thipjohny.wordpress.com/

 37. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เครื่องจักรสานภาคเหนือ
  1.นางสาว บุษกร คำมอญ เลขที่27
  2. นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
  3. นางสาว ชลิตา สีคำ เลขที่ 39
  ม. 6/5
  http://paresuda.wordpress.com/

 38. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องจักรสานภาคเหนือ
  1. ประเภทของเครื่องจักรสาน
  2. วิธีทำ
  3.ประโยชน์ใช้สอย
  ที่อยู่เว็บ เช่น

  http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/__58.html
  น.ส บุษกร คำมอญ เลขที่ 27
  น.ส พรสุดาแก้วติน เลขที่ 35
  น.ส ชลิตา สีคำ เลขที่ 39
  http://paresuda.wordpress.com/

 39. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
  2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
  ม.6/9
  http://boopang.wordpress.com/author/boopang/

 40. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
  2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
  3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
  ชั้นม.6/9
  http://spoyzmint.wordpress.com

 41. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
  2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
  3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9

  ที่อยู่เว็ป

  http://kai7one15.wordpress.com/

 42. โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี

  น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
  นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
  http://aoraesw.wordpress.com/

 43. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
  2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
  3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
  ที่อยู่เว็บ
  http://modrsmint.wordpress.com/

 44. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
  น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
  น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
  ม. 6/9
  ที่มา http://souwanit.wordpress.com/

 45. โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล

  จัดทำโดย

  1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
  2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
  3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9

  http://konlatee.wordpress.com/

 46. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day
  ผู้จัดทำ
  1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
  2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
  3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://nantidetee.wordpress.com/

 47. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

  ผู้จัดทำ

  1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
  3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9

  http://kameillsw.wordpress.com/

 48. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล

  ผู้จัดทำ

  1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
  2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
  3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
  http://konlatee.wordpress.com/

 49. โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร

  นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
  นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)

  http://tarrinsw.wordpress.com/

 50. นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
  นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)

  http://tarrinsw.wordpress.com/

 51. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์

  ผู้จัดทำ

  1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
  2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9

  http://sakkanbow.wordpress.com/

 52. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22 ห้องม.6/2
  2.นางสาวจินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15 ม.6/2
  ที่อยู่ เว็บ
  http://tannoisnowwons.wordpress.com/

  ตรวจของหนูด้วยน้าา 🙂

 53. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1 นาย เอกมงคล ศรีรินติ๊บ.เลขที่..14..ห้องม.6/4
  2 นาย ปรมิทร์ อายุยืน เลขที่…19..ห้องม.6/4
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

 54. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4 ม.6/4
  นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36 ม.6/4
  นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43 ม.6/4
  http://popkaun.wordpress.com/

 55. เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
  1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
  2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
  6/8
  http://bui15.wordpress.com

 56. http://natanmin2129.wordpress.com/
  น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21
  น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่ 29
  ม.6/8

 57. โครงงานเรื่อง บายศรี
  นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
  นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8
  http://sarayykikz.wordpress.com/

 58. นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่ 5 ม. 6/8
  น.ส. ฐิติณัส สุขโสภน เลขที่24 ม. 6/8
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com/

 59. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
  2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
  3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
  ที่อยู่ เว็บ
  http://modrsmint.wordpress.com/

 60. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง งานประเพณีลอยกระทงสาย
  ผู้จัดทำ น.ส.พลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1 (พ) เลขที่ 40

  ที่อยู่เว็บ
  http://khunprangs.wordpress.com/

 61. โครงงานเรื่อง Apple !
  ผู้จัดทำ
  นายภูริณัฐ นุทกิจ เลขที่ 5 ม.6/2
  Address : http://purinutz.wordpress.com/

 62. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวัดภูมินทร์
  1.น.ส. ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26ม.6/7
  2.น.ส. สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
  3. น.ส.สุมินตรา สุปการ เลขที่ 36 ม.6/7
  ที่อยู่เว็บ
  http://yingzii.wordpress.com/

 63. โรงงานเรื่องสมุนไพร
  กนกพล นุระธนะ เลขที่1 ม.6/7
  วรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่8 ม.6/7
  อคระชัย ตาวันดี เลขที่28 ม.6/7

  ที่มาhttp://palydota.wordpress.com/

 64. โครงงานเรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่12
  2.นางสาว กนกววณ นันทะเสน เลขที่31
  3.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่33
  ม.6/7
  URL :

 65. โครงงานเรื่อ รักบอล
  สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10 6/7
  อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23 6/7
  วัชระ สายกูด เลขที่ 22 6/7

  ที่อยู่ : http://sumatetang.wordpress.com/

 66. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำไข่เค็ม
  ผู้จัดทำ 1. นายโชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3 ม.6/7
  2. นายศิวกร ระรัตน์ เลขที่ 22 ม.6/7
  3. นางสาว ทิวารัต ยาวิชัย เลขที่ 33ม.6/7
  URL : http://zackyfold.wordpress.com/

 67. โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ !

  จัดทำโดย
  นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4
  ม.6/2

  https://aookhun.wordpress.com/

 68. โค รงงานเว็บไซต์เรื่องเทควันโด โย่โย่

  นายชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17
  นางสาว วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36

  ที่อยู่เว็บ

  http://chefnoy.wordpress.com/

 69. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องน้ำท่วมจังหวัดน่าน
  นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่2 6/2
  นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่3 6/2
  http://luckystarsw.wordpress.com/

 70. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ( casio นาฬิกายอดฮิต )

  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวนิตรยา ฐานะ เลขที่ 38 ชั้น ม6/2

  ที่อยู่ เว็บ
  http://sheaiw.wordpress.com

 71. โครงงานเว็บไชต์ เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน

  ผู้จัดทำ
  นางสาวณัฐนรี ตระกลสันติไมตรี เลขที่ 21
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44

  ม.6/2
  http://mtdekzon.wordpress.com/

 72. โครงงานเว็บไซด์ เรื่อง พลู สมุนไพรไทย

  ผู้จัดทำ น.ส.วนาลี คนกลาง ชั้น ม.6/2 เลขที่ 29

  ที่อยูเว็บไซด์ http://destinyrater.wordpress.com/

 73. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  นางสาว กุลิสลา ทองมา เลขที่ 49 ม.6/2
  .
  ที่อยู่ เว็บ

  http://chimichimi.wordpress.com/wp-admin/widgets.php

 74. โครงงาน เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน

  จัดทำโดย
  นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44

  ม. 6/2

  http://mtdekzon.wordpress.com/

 75. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ( casio นาฬิกายอดฮิต )

  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวนิตรยา ฐานะ

  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://sheaiw.wordpress.com/author/sheaiw/

 76. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ผลหมากรากไม้
  ผู้จัดทำ
  นางสาวแพรวา ชยม์ยืน เลขที่ 28 6/2
  นางสาวณัฐฐา อุ่นเรื่อน เลขที่ 37 6/2
  ที่อยู่เว็บ http://modmai62.wordpress.com/

 77. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ส้ม
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2
  ที่อยู่เว็ป
  http://meowandpai.wordpress.com/

 78. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง อาณาจักรพืช
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 41 ม.6/2
  2.น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 46 ม.6/2

  http://fonthunyapornsw.wordpress.com/

 79. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ชั้น ม.6/2
  2.นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ชั้น ม.6/2

  ที่ปรึกษา
  คุณครูอริสรา สะสม

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  http://fakthong.wordpress.com/

 80. นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่ 7
  นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  http://bestyimmii.wordpress.com/

 81. โครงงานเรื่อง เทศกาลกินเจ
  จัดทำโดย
  1. นางสาว ธัญวรรรณ ปัญญานะ ม.6/2 เลขที่ 23
  2. นางสาว ปัณฑิตา งามแปง ม.6/2 เลขที่ 30

  http://jealousme.wordpress.com/

 82. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง “April fool’s day”
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  2.นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ม.6/2
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://nusmoii.wordpress.com/

 83. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง..เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
  จัดทำโดย
  1.นางสาว โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 6/2
  2. นางสาว วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 6/2
  ที่อยู่เว็บ
  http://chtimatanamanont.wordpress.com/

 84. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
  จัดทำโดย
  1.นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่12
  2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14
  ม.6/2
  ที่อยู่เว็บ
  http://nongziibeersw54.wordpress.com/

 85. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น //Very Japan
  1. นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ชั้น ม.6/2
  2. นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ชั้น ม.6/2
  http://preawchimnee.wordpress.com/

 86. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ

  1. นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ชั้น ม. 6/2

  2. นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ชั้น ม. 6/2

  http://cldtty.wordpress.com/

 87. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ผลไม้ไทย
  1.นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16
  2.นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  http://tarebee.wordpress.com/

 88. โครงงาเว็บไซต์เรื่อง ภาวะโลกร้อน
  จัดทำโดย
  1.นางสาวกนกวรรณ ทาจี เลขที่ 40
  2.นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 43
  ม.6/2

  ที่อยู่เว็บ http://nantiksw.wordpress.com/

 89. โครงงานเรื่อง Leonado Davinci

  โดย
  1.นาย นวพล ปัทมพันธุ์ เลขที่ 9 ม.6/2
  2.นาย ณัฐภัทร รัตนประยูร เลขที่ 10 ม.6/2

  ที่อยู่เว็บ
  http://bignoteae.wordpress.com/

 90. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย

  ผู้จัดทำ น.ส.เอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่ 47
  น.ส.สกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48
  ชั้น ม.6/2
  ที่อยู่เว็บ
  http://nanaiaa.wordpress.com/

 91. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง April fools day
  น.ส.พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42 ม.6/2
  น.ส.ศิริลักษณ์ เเซ่ตั้ง เลขที่ 45 ม.6/2

  http://yuijune.wordpress.com/

 92. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Video stop motion
  นาย จิรัฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
  นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
  ม.6/2

  http://boasthing.wordpress.com/

 93. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง พลู สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.วนาลี คนกลาง เลขที่ 29 ม.6/2
  ที่อยู่ เว็บ ไซด์ http://www.destinyrater.wordpress.com

 94. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การสู่ขวัญเรือ
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ยุทธศักดิ์ ธรรมชัย เลขที่9 ม.6/6
  2.นาย วิษณุกร จินยา เลขที่11 ม.6/6
  3.นาย ณัฐพล ธะวัติ เลขที่18 ม.6/6

  http://sagaw.wordpress.com/

 95. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ไวท์ช็อคชีสเค้ก
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ธีรวัช ระลึก ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5
  2. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล ชั้น ม.6/6 เลขที่ 39
  3. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ ชั้น ม.6/6 เลขที่ 46
  ที่อยู่ เว็บ https://mesongamp.wordpress.com/

 96. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ธนาวิทย์ นุ่มนวล ม.6/6 เลขที่4
  2. นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ ม.6/6 เลขที่ 20
  3. น.ส. อังคณา สอดสี ม.6/6 เลขที่ 34
  ครูที่ปรึกษา
  ครู อริศรา สะสม
  โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  ที่อยู่เว็ป
  http://kamemint.wordpress.com/

 97. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง บาสเก็ตบอล
  ผู้จัดทำ
  1. นายภูมินทร์ ทองตีฆา เลขที่ 9
  2. นายศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12
  3. นายวงศธร อินทร์วงค์ เลขที่ 19
  ม. 6/6
  http://addperm.wordpress.com/

 98. โครงงานเรื่อง เเข่งเรือเมืองน่าน
  จัดทำโดย
  1. นางสาว วิชชุดา เย็นใจมา ม.6/1 เลขที่ 35
  2.. นางสาว ศิรินันท์ ตันเกียง ม.6/1 เลขที่ 36

  http://pupangenjoy.wordpress.com/

 99. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นส.พรกนก พูลน้อย เลขที่ 31 ม.6/1
  http://song1994.wordpress.com/

  2.นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1
  http://goywara.wordpress.com/

 100. โครงงานเรื่อง ตัวบุ้ง
  ผู้จัดทำ 1นายทวิณัช อิงคโชติวณิช เลขที่ 1
  2นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขทึ่ 24
  3นางสาวบงกรชกร ปริกเพชร เลขที่ 27
  ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ชนิดของตัวบุ้ง
  2.ผีเสื้อตัวบุ้ง
  3.ลักษณะของตัวบุ้ง
  4.อาการของพิษ
  5.การแก้พิษของตัวบุ้ง
  http://nantita24665.wordpress.com/

 101. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง WONDER CAKE ”
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  2. นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ชั้น ม.6/1

  ที่อยู่เง็บ http://yahnay.wordpress.com/

 102. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เเสตมป์ไทย สะท้อนความเป็นไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นายอนุวัฒน์ สุทธการ เลขที่ 15
  น.ส. อังคณา ครองดี เลขที่ 42
  ม.6/1

 103. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้ไทย
  ผู้จัดทำ
  นางสาวสุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38
  นางสาวสุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  http://suchanart13.wordpress.com/

 104. โครงานเว็บไซต์ เรื่อง ช็อคโกแลต
  ผู้จัดทำ
  นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ชั้น ม.6/1
  http://bnniinast.wordpress.com/

 105. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส. วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  2.น.ส. ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37
  ม.6/1
  http://stying.wordpress.com/

 106. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1
  2. นางสาว ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้นม. 6/1

  http://aorseven.wordpress.com/

 107. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง View of the man Who behind the lens.(มุมมองของคนหลังเลนส์)
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส.กฤตพร คารมคม เลขที่ 19 ชั้น ม.6/1
  2. น.ส.นัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1
  ที่อยู่เว็บ
  http://numfonimma.wordpress.com/

 108. URL โครงงาน
  1 เกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่21 ชั้น ม.6/1
  2 พิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่ 43 ชั้น ม.6/1
  http://specialplammiizs.wordpress.com/

 109. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาณาจัการฟังไจ
  ผู้จัดทำ
  1. นายนราวิชญ์ ปรีชารักษ์ ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 3
  2. นางสาวปริยาภัทร ไชยจันดี ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 30
  http://boom3tle31.wordpress.com/

 110. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22 ม.6/5
  2.น.ส.มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 ม.6/5
  3.
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://kukfahsw.wordpress.com/

 111. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม

  ผู้จัดทำ
  1.นาย ณัฐพล สุริยะพรม เลขที่ 4 ม.6/5
  2.นาย เอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่ 20 ม.6/5

  ครูที่ปรึกษา
  อาจารย์ อริสรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  ที่อยู่ เว็บ
  http://gettoosw.wordpress.com/

 112. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ขนมไทย

  ผู้จัดทำ

  1. นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ชั้น ม.6/5

  2. นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ชั้น ม.6/5

  3. น.ส ขนิษฐา หวั่นท๊อก .เลขที่24 ชั้นม.6/5

  ที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://kampump.wordpress.com/

 113. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กระซิบรักที่เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่ 33 ม. 6/5
  2. นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม. 6/5
  ที่ปรึกษา
  อาจารย์ อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัด น่าน
  http://fakkyjeng.wordpress.com

 114. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
  1.นางสาว ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่ 40 ม.6/5
  2.นางสาว ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่ 50 ม.6/5
  ทีี่อยู่เว็บเช่น
  http://lumdul.wordpress.com/

 115. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของแต่ล่ะภาค

  ผู้จัดทำ
  1.นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
  2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
  3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5

  ครูที่ปรึกษา
  อาจารย์ อริสรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  ที่อยู่ เว็บ
  http://tlea7x.wordpress.com/

 116. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ตลาดน้ำอโยธยา

  ผู้จัดทำ

  1. น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42 ชั้น ม.6/5

  2. น.ส.นาตยา อภัยรุณ เลขที่43 ชั้น ม.6/5

  3. น.ส.สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51 ชั้นม.6/5

  ที่ ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  http://zfbahha.wordpress.com/

 117. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ALIEN มนุษย์ดาว
  ผู้จัดทำ
  นายปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่ 3
  นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4
  นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38
  ม.6/1(พ)
  ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://triple3p.wordpress.com/

 118. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ภาษา “วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลี่ยนแปลง
  ผู้จัดทำ
  1.นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1พ
  2.นายสุรพิชญ์ วิทยา เลขที่ 5 ม.6/1พ
  3.นายอโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที 6 ม.6/1พ
  ที่อยู่ เว็บ
  http://chanathip601s.wordpress.com

 119. โครงงานเวปไซด์เรื่องท่องเที่ยวต่างแดน.
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกนกวรรณ ชัยพูน เลขที่ 10 ชั้น ม.6/1(พ)
  2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน เลขที่ 18 ชั้น ม.6/1(พ)

  ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  http://noonparn.wordpress.com/

 120. โครงงานเว็บไซค์เรื่อง การแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
  นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 34
  นางสาว มนสิชา กาแก้ว ม.6/1(พ) เลขที่ 41

  http://fmhikaru.wordpress.com/

 121. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดทำ
  1.นายดุลยกุล กาบวัง เลขที่ 2
  2.นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่ 20
  3.นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่ 31
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://satouvy.wordpress.com

 122. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสมาคมอาเซียน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/(พ)
  2.นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/(พ)
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://i2deska.wordpress.com

 123. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

  ผู้จัดทำ
  นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
  นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
  ที่อยู่เว็บ
  http://satouvy.wordpress.com/

 124. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

  ผู้จัดทำ
  นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
  นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
  ที่อยู่เว็บ
  http://bt51p.wordpress.com/

 125. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมขาติไทย
  นางสาวกฤติกา สารศรี ม.6/1พิเศษ เลขที่ 11
  นางสาวฉัตรธิดา วิยา ม.6/1 พิเศษ เลขที่ 13
  ที่อยู่เว็บ http://chattida.wordpress.com/

 126. โครงงานเว็บไซต์ : “พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงดงามอย่างไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวกชกร นันทะสาร เลขที่ 9
  2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
  ม.6/1(พ)

  ที่อยู่เว็บ : http://daisynlady.wordpress.com/

 127. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำพริกไทย…หลากหลายภาค

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12
  2.นางสาว ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  3.นางสาว จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

  http://xashify.wordpress.com

 128. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันอีสเตอร์

  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  2.น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)

  ที่อยู่ เว็บ
  http://ommiew.wordpress.com/

 129. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรน่ารู้

  ผู้จัดทำ

  นางสาว พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)

  นางสาว ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)

  ที่ปรึกษา

  คุณครู อริศรา สะสม

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

  ที่อยู่เว็บไซด์
  http://beaucake61p.wordpress.com/

 130. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง กีฬา X-Tream

  ผู้จัดทำ
  1.นายธีรภัทร พันหนูเทียน เลขที่ 3 ม.6/3
  2.นายกรกฎ คำเฟื่องฟู เลขที่ 7 ม.6/3

  ที่อยู่เว็บไซด์
  http://earthporsw63.wordpress.com/

 131. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กระทงดอกแค
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.พัชรา สุรีย์ เลขที่ 21
  2.น.ส.รัชนีกร สุทธพรม เลขที่ 30
  3.น.ส.จารุวรรณ พังยะ เลขที่ 37
  ม.6/5

  http://fanysw.wordpress.com/

 132. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กระทงดอกแค
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.พัชรา สุรีย์ เลขที่ 21
  2.น.ส.รัชนีกร สุทธพรม เลขที่ 30
  3.น.ส.จารุวรรณ พังยะ เลขที่ 37
  ม.6/5
  ที่อยู่เว็บhttp://fanysw.wordpress.com/

 133. http://up112480sw.wordpress.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/

  โครงงานเว็บไซต์
  เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นาย คมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8
  2. นาย สมรัก หงษ์สาม เลขที่ 11
  3. นางสาว ธิดาการณ์ จักรน้อย เลขที่ 44

  ครูที่ปรึกษา
  ครูอริสรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 134. โครสงงานเว็บไซต์ เรื่อง อริสโตเติล
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ภควัต สมบัติปัน เลขที่ 5
  2.นาย สามิภักดฺิ์ อินฟู เลขที่ 12
  3.นาย สิริมงคล จัดสวย เลขที่ 13
  ชั้นม.6/3

  http://golfsw.wordpress.com/

 135. http://gmiinzly.wordpress.com

  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำขนมเทียน
  ผู้จัดทำ
  นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30 ม.6/4
  นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35 ม.6/4

 136. https://beejoy4246.wordpress.com/
  โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
  จัดทำโดย
  1. นางสาว บุษรารินทร์ กันธะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
  2. นางสาว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41 ม.6/4
  3. นางสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45 ม.6/4
  ครูที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 137. 1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
  2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
  3.นาย สิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
  ม.6/4
  http://po22kendo18.wordpress.com/

 138. โครงสร้างเว็บไซต์ เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนาตะวันออก
  จัดทำโดย

  1. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
  2. นางสาวพลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
  3. นางสาววรัญญา สายโยน เลขที่ 44
  ชั้นม.6/4

  ที่อยู่เว็บไซต์

  http://pnamboay.wordpress.com/

 139. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ผีตาโขน
  1. นาย ดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  2. นาย อธิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24
  3. นางสาว เกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48
  ม.6/4
  ครูที่ปรึกาา ครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://linzill.wordpress.com/

 140. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ผีตาโขน
  1. นาย ดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  2. นาย อธิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24
  3. นางสาว เกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48
  ครูที่ปรึกาา ครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://linzill.wordpress.com/

 141. โครงงานเว็บไซต์ วันลอยกระทง
  นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่ 42 ม.6/4
  ที่อยู่เว็บ
  http://pimmiegoi.wordpress.com/

 142. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ท่องเที่ยวน่าน

  http://disneyland64.wordpress.com/

  นาย วีรชัย พรมถานา ม.6/4 เลขที่ 21
  น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี ม.6/4 เลขที่ 37
  น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น ม.6/4 เลขที่ 38

 143. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เพลงป๊อบ
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 25
  2.น.ส.เจนจิรา พิมพ์ศรี เลขที่ 26
  3.น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 46
  ม.6/4
  ที่อยู่เว็บ http://fai2536dear.wordpress.com/

 144. http://bezelyeot.wordpress.com
  นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ 6/8 เลขที่25
  โครงงานเรื่อง เสื้อผ้า

 145. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องชนเผ่าม้ง

  จัดทำโดย
  1 นางสาว ศิริมล แซ่เเล้า เลขที่40
  2 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41
  ชั้น ม.6/8

  ครูที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
  ที่อยู่เว็บ
  http://sirimon.wordpress.com

 146. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคต่างๆ
  1. ประเภทอาหาร
  2. อาหารภาคต่างๆ
  3.วิธีการทำ

  http://kookpim.wordpress.com/
  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34

 147. โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
  จัดทำโดย
  นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
  นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
  ครูที่ปรึกษาา ครูอริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://chayaneesw.wordpress.com

 148. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารญี่ปุ่น
  1 กัมพล ยินดี เลขที่ 2
  2 ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23

  http://motamoo.wordpress.com/

 149. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารภาคเหนือ
  จัดทำโดย
  1.น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
  2.น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่36 ม.6/8
  http://manowbowtop.wordpress.com/

 150. นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
  น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่ 24 ม 6/8
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com

 151. 1 นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  2.นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ /8
  url https://oomduy.wordpress.com

 152. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่่ยวจังหวัดน่าน
  จัดทำโดย
  น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
  น.ส นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม. 6/8
  https://dada2233.wordpress.com/

 153. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16
  2.นางสาวบุษกร เป้านาคา เลขที่ 28
  ม.6/8

  http://narbimzii.wordpress.com/

 154. โครงงานเรื่อง กระทง
  จัดทำโดย
  1.นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8
  2.นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9

  ชั้น 6/8

  http://thirawatthawachit.wordpress.com/

 155. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่14
  ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com

 156. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Classic Cakes (คลาสสิค เค้ก)

  ผู้จัดทำ
  1. นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
  2. นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 31

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  ที่อยู่ เว็บ http://fahahhaa.wordpress.com/

 157. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง April fool’s day
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  2.นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  ที่อยู่ เว็บ http://nusmoii.wordpress.com/

 158. โครงงานเว็บไซค์เรื่อง ภาวะโลกร้อน
  นางสาวกนกวรรณ ทาจี เลขที่ 40 ม.6/2
  นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 43 ม.6/2

  http://nantiksw.wordpress.com/

 159. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ!
  ผู้จัดทำ
  1.นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  2.นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4

  ม.6/2

  ที่อยู่ เว็บ : http://aookhun.wordpress.com/
  ____________________________________________________________________________________________________________

 160. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
  นางสาวเอี๊ยะ นวรัตนกุล เลขที 47
  นางสาวสกาวเดือน พรุมทุ่ง เลขที่ 48
  https://nanaiaa.wordpress.com/

 161. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาณาจักรพืช
  ผู้จัดทำ 1.น.ส.ธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 41
  2.น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 46
  ชั้นม.6/2
  http://fonthunyapornsw.wordpress.com/

 162. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
  จัดทำโดย
  1. นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่ 12
  2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  ที่อยู่เวบต์
  http://nongziibeersw54.wordpress.com/

 163. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง April fools day
  นางสาวพัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42
  นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45
  http://yuijune.wordpress.com/

 164. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวันลอยกระทง
  นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่7 ม.6/2
  นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25 ม.6/2
  http://bestyimmii.wordpress.com/

 165. โครงงานเว็ปไซด์เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 ม.6/2
  2. นาวสาว วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 ม.6/2
  ที่อยู่เว็ป http://chtimatanamanont.wordpress.com/

 166. โครงงานเว็บไชต์ เรื่อง ผลหมากรากไม้
  น.ส.แพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28
  น.ส.ณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37
  ชั้นม.6/2
  http://modmai62.wordpress.com/

 167. น.ส. ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ม. 6/2
  น.ส.ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ม. 6/2
  http://cldtty.wordpress.com/

 168. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องส้ม
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่26 ชั้น ม.6/2
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://meowandpai.wordpress.com/

 169. โครงงานเว็บไชต์ เื่อง วันลอยกระทง
  น.ส.กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37
  น.ส.วริศรา คะโน เลขที่ 44
  น.ส.กนกรัตน์ เมืองคำ เลขที่ 28
  ชั้นม.6/6

  http://tairny.wordpress.com/

 170. โครงงานเรื่อง โทษของช็อกโกแล็ต
  1.นายนวพล ประคอง เลขที่ 6 ชั้น 6/6
  ที่อยู่เว็บ
  http://namoza.wordpress.com/

 171. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การปลูกดอกกุหลาบ
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  2. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6
  3. น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ม.6/6
  http://yarisme.wordpress.com/

 172. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซมาลีน
  ผู่จัดทำ
  1.นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ เลขที่ 13
  2.นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร เลขที่ 7

  ที่อยู่เว็บ http://nicksar.wordpress.com/

 173. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
  ผู้จัดทำ
  1.นาย พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/1
  2.นาย พิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/1
  ที่อยู่ เว็บ http://maz54.wordpress.com/

 174. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวกานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1
  2. นางสาวปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้น ม.6/1

  ที่อยู่ เว็บ http://www.aorseven.wordpress.com

 175. โครงงานเรื่อง ตัวบุ้ง
  ผู้จัดทำ
  1 นายทวิณัช อิงคโชติวณิช
  2 น.ส.นันทิตา ทุ่งสี่
  3 น.ส.บงกชกร ปริกเพชร
  ม.6/1
  ที่อยู่
  http://nantita24665.wordpress.com/

 176. โครงงาน เทศกาลวันอีสเตอร์
  1.นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1
  2.นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 47 ม.6/1
  ที่อยู่เว็บ
  http://nhumewnhutiw.wordpress.com/

 177. wonder cake
  นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ม. 6/1
  http://yahnay.wordpress.com/

 178. http://pupangenjoy.wordpress.com/
  นางสาวศิรินันท์ ตันเกียง เลขที่ 36 ม. 6/1
  นางสาว วิชชุดา เย็นใจมา เลขที่ 35 ม. 6/1

 179. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง………กล้วยไม้
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  2.น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37
  ม.6/1

  http://stying.wordpress.com/

 180. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง………กล้วยไม้
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  2.น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37
  ม.6/1
  ที่อยู่ เว็บ-http://stying.wordpress.com/

 181. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ดอกกุหลาบ
  ผู้จัดทำ
  1. นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า เลขที่ 9
  2.นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  3.นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32
  ชั้น ม.6/1
  http://luckystar007.wordpress.com/

 182. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง View of the man Who behind the lens.(มุมมองของคนหลังเลนส์)

  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.กฤตพร คารมคม เลขที่ 19
  2.น.ส.นัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23
  ชั้นม.6/1

  URL : http://numfonimma.wordpress.com/

 183. นาย อนุวัฒน์ สุทธการ
  นางสาว อังคณา ครองดี
  ม.6/1
  โครงการ เรื่อง เเสตมปืไทย สะท้อนความเป็นไทยhttp://yuiiyee.wordpress.com/

 184. นายอนุวัฒน์ สุทการ เลขที่ 15 ม.6/1
  นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 42ม.6/1
  http://yuiiyee.wordpress.com/

 185. นส.พรกนก พลูน้อย เลขที่ 31
  http://song1994.wordpress.com/
  นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33
  http://goywara.wordpress.com/
  ชั้นม.6/1

 186. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องกล้วยไม้ไทย
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส.สุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38
  2. น.ส.สุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39
  ที่อยู่เว็บ
  http://suchanart13.wordpress.com/

 187. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Chocolate
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  2.นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ม.6/1
  http://bnniinast.wordpress.com/

 188. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Chocolate
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  2.นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ม.6/1

 189. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันวาเลนไทน์
  ผู้จัดทำ
  1.นายธนากร วิชัยยา เลขที่ 2
  2.นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18
  ม.6/1

  http://phonjr.wordpress.com

 190. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ส้มตำ
  ผู้จัดทำ
  1.นายพัชรดนัย ไชยเดช เลขที่6
  2.นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่46
  3.นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่ 48
  ชั้น ม.6/1
  ที่อยู่เว็บ
  http://bowwyyuiyee.wordpress.com/

 191. โครงงานเว็บไซต์ ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน
  ผู้จัดทำ
  1. เกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่21 ม.6/1
  2. พิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่ 43 ม.6/1
  ที่อยู่ http://specialplammiizs.wordpress.com/

 192. โครงงานเรื่อง ปรากฏการณ์ลานินญากับน้ำท่วมไทย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่44
  2.นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 45
  ชั้่นม.6/1
  ที่อยู่เว็บ http://moojar.wordpress.com/

 193. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ชาเขียว
  จัดทำโดย
  นางสาว ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5
  นางสาว จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่25 ม.6/5
  นางสาวกานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่23 ม.6/5

  http://sanrapow.wordpress.com/

 194. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
  1..น.ส.กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22ม 6/5
  2.ฃน.ส.มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่47 ม6/5.
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://kukfahsw.wordpress.com/

 195. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของการใส่คอนแทคแลนส์และแว่นตา
  จัดทำโดย
  1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
  2.น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
  3.น.ส เกศรินทร์ อินทร์แสง เลขที่36
  ม.6/5
  http://golfmaysw.wordpress.com/

 196. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1.นายณัฐพล สุริยะพรม เลขที่ 4 ม.6/5
  2.นายเอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่ 20 ม.6/5

  ที่อยู่ เว็บ เช่น

  http://gettoosw.wordpress.com/

 197. โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง กระซิบรักที่เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่ 33 ม.6/5
  2. นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
  ที่อยู่เว็บ
  http://fakkyjeng.wordpress.com/

 198. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของแต่ล่ะภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
  2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
  3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5
  ที่อยู่ เว็บ
  http://tlea7x.wordpress.com/

 199. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น่าน มรดกแห่งล้านนาตะวันออก
  ผู้จัดทำ
  นาย นัฐกิตติ์ นันตีะเรือน เลขที่ 3
  นาย ทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่ 6
  นาย ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
  ม.6/5
  ที่อยู่เว็บ
  http://tumbigboat.wordpress.com/

 200. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำขนมเค้ก
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
  2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
  3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41
  ชั้น ม. 6/5
  ที่อยู่เว็บ
  http://tapairin65.wordpress.com/

 201. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
  2.นายทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
  3.น.ส.ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5
  ที่อยู่ เว็บ
  http://kampump.wordpress.com/

 202. นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17

  นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขี่ 18

  ม.6/5

  http://mt65sw.wordpress.com/

 203. โครงงานอาหารไทยหลากหลายภาค

  นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17
  นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่18
  นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11

  ห้อง 6/5

  http://mt65sw.wordpress.com/

 204. โครงงานเว็บไซด์ เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น
  ผู้จัดทำ
  1 น.ส วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
  2. น.ส วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม. 6/5
  3. น .ส จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม. 6/5
  ที่อยุ่เว็บ
  http://kwan9279166.wordpress.com/

 205. เรื่องนกกรงหัวจุก
  โดย..
  1.นาย พวษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่7
  2.นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
  3.นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
  ม.6/5
  http://monarisamb.wordpress.com/

 206. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง…อันตรายจากการดัดฟันแฟชั่น
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
  2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31 ม.6/5
  3.น.ส.ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49 ม.6/5
  URL
  http://bb2sw65.wordpress.com/

 207. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่12
  2.นายบุญแก้ว แซ่ท่อ เลขที่13
  3.นายอาชานนท์ แสงศรี เลขที่19

  ชั้น ม.6/5

  ที่อยู่่่เว็บ
  http://boonfamza.wordpress.com/

 208. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

  ผู้จัดทำ
  1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ม.6/9
  2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ม.6/9
  3.น.ส กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่27 ม.6/9
  ที่อยู่ เว็บ
  http://modrsmint.wordpress.com/

 209. โครงงานเว็บไซตื เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ผู้จัดทำ
  น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ เลขที่ 25
  น.ส.สุรัติมา ชนะภัย เลขที่ 32
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ
  http://pitsu102.wordpress.com/

 210. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง การแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
  ผู้จัดทำ
  นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
  นางสาวมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ
  http://fmhikaru.wordpress.com/

 211. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

  ผู้จัดทำ
  นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
  ที่อยู่เว็บ
  http://satouvy.wordpress.com/

 212. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

  ผู้จัดทำ
  นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
  ที่อยู่เว็บ
  http://bt51p.wordpress.com/

 213. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ALIEN มนุษย์ต่างดาว
  ผู้จัดทำ
  นายปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่ 3
  นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4
  นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ
  http://peeranutz.wordpress.com/

 214. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
  ผู้จัดทำ
  หงส์ชนก เถื่อนเหมือน
  ชั้นม.6/1(พ) เลขที่ 33

  http://hongann.wordpress.com/

 215. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง น้ำพริกไทย…หลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  น.ส.จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12
  น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)

  url: http://xashify.wordpress.com/

 216. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ท่องเที่ยวในต่างแดน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน ม.6/1(พ) เลขที่ 10
  2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ม.6/1(พ) เลขที่ 18
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://noonparn.wordpress.com/

 217. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง guitar
  ผู้จัดทำ
  1.นายศุภวิช เจดีย์ถา 7
  2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ 16
  3.นางสาวเบญญาภา จิณะไชย 23
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://filmming.wordpress.com/

 218. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ภาษา “วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลี่ย

  ผู้จัดทำ
  นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1
  นายสุรพิชญ์ วิทยา เลขที่ 5
  นายอโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่ 6
  ม.6/1[พ]
  ที่อยู่เว็บ
  http://chanathip601s.wordpress.com/

 219. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง………..
  ผู้จัดทำ
  1.นายศุภวิช เจดีย์ถา 7
  2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ 16
  3.นางสาวเบญญาภา จิณะไชย 23
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://filmming.wordpress.com/

 220. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสาย

  ผู้จัดทำ
  นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ) เลขที่ 40
  ที่อยู่เว็บ
  http://khunprangs.wordpress.com/

 221. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีงาม ล้านนา
  ผู้จัดทำ
  – นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8
  – นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่ 27
  – นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30
  ม.6/1พ

  ที่อยู่เว็บ
  http://chystery.wordpress.com/

 222. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง งาช้างดำเมืองน่าน
  ผู้จัดทำ

  1.น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28
  2.น.ส.อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
  3.น.ส.ชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39
  ม.6/1(พ)

  ที่อยู่เว็บ
  http://chumdaodotcom.wordpress.com

 223. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องนาฏศิลป์ไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว โชติกา จันทร์ดี เลขที่15 ม.6/1(พ)
  2.นางสาว ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)

  ที่อยู่ เว็บ
  http://khaopode.wordpress.com/

 224. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
  2.นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ http://beaucake61p.wordpress.com/

 225. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันอีสเตอร์
  ผู้จัดทำ
  น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ
  http://ommiew.wordpress.com/

 226. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสมาคมอาเซียน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/1(พ)
  2.นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)

  ที่อยู่ เว็บ http://i2deska.wordpress.com/

 227. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง พัสตราภรณ์ ภาพสะท้อนความงามอย่างไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กชกร นันทะสาร เลขที่ 9
  2. นางสาว อิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
  ม.6/1(พ)
  url : http://daisynlady.wordpress.com/

 228. http://nantidetee.wordpress.com/

  นส.ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38 ชั้น 6/9
  นส.ปิยธิดา พ่วงเจริญ เลขที่37 ชั้น 6/9

 229. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องเวียงป้อศรีนครน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว นัฐชา สุโน เลขที่ 20 ม.6/3
  2.นางสาว ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 42 ม.6/3
  3.นางสาว รัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่ 48 ม.6/3
  ที่อยู่ เว็บ http://pokkylovely2144sw.wordpress.com/

 230. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง การละเล่นของไทย
  ผู้จัดทำ น.ส.ณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย
  น.ส.ปรียานุช วุฒิสาร
  น.ส.กานต์รวี อินหล้า
  ที่อยู่เว็บ
  http://beemnansw.wordpress.com/

 231. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เพชรฆาตแห่งสายน้ำ ( สิงชินาธิป )

  ผู้จัดทำ น.ส.สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32

  น.ส.อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35
  น.ส.ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://beeraungsw.wordpress.com/

 232. http://natporsw.wordpress.com/
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ความลับของน้ำซาวข้าว

  ผู้จัดทำ น.ส.อัมรา กันทะ เลขที่ 50
  น.ส. เกศสุดา เลขที่ 15
  ม. 6/3

 233. โครงงานเรื่อง Coffee
  จัดทำโดย
  1.นางสาวภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 26
  2.นางสาวเกวรินทร์ ไชยราช เลขที่39
  3.นางสาวพีระพรรณ กายา เลขที่ 45
  ชั้น 6/3
  http://sw63kepa.wordpress.com/

 234. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีกิ๋นสลาก
  ผู้จักทำ
  1.นางสาวหทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 34
  2.นางสาวธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 36
  3. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
  ม.6/3
  http://gailpaisw.wordpress.com/

 235. ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง น้ำโต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นส.ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่21
  2.นส.ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่27
  3.นส.กัญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่ 37
  ม.6/3
  ที่อยู่ เว็บ http://papatsw.wordpress.com/

 236. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แข่งเรือลือเลื่อง…เมืองนครน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
  2.น.ส. ภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 28
  3.น.ส.รจเรข เสนนันตา เลขที่ 46
  ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://groupfernsw.wordpress.com/

 237. โครงงานเรื่อง HELADO
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพิชญ์สินี กองทอง เลขที่ 23
  2.นางสาว พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 24
  3. นางสาว มนตืสินี ใจท้ง เลขที่ 30
  ชั้น ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ http://pimpisasw.wordpress.com/

 238. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง กระทงจากดอกแคขาว
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส พัชรา สุรีย์ ม.6/5 เลขที่ 21
  2. น.ส รัชนีกร สุทธพรม ม.6/5 เลขที่ 30
  3. น.ส จารุวรรณ พังยะ ม. 6/5 เลขที่ 37

  http://fanysw.wordpress.com/

 239. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วิตมินบี รวม
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว ชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 17
  2.นางสาว ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่ 19
  3.นางสาว สุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 33
  ชั้น ม.6/3
  ที่อยู่เว็บไซต์
  http://pheermintsw.wordpress.com

 240. โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง cgkindom

  ผู้จัดทำ นายสุทิวัส เสนารีย์ เลขที่6
  นางสาวเกตสิรีย์ พรมเมืองดี เลขที่14
  นางสาวมณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่29

  ที่อยู่เว็ป
  https://cgkingdom.wordpress.com

 241. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกะปิ
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. กนกวรรณ สายยาน เลขที่ 34
  2. น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
  3. นาย ปฎิวัติ เสียงเพราะ เลขที่ 9
  ชั้น ม.6/4
  ที่อยู่เว๊บ
  https://qzungnextzii.wordpress.com/

 242. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ 1 นางสาวบุษราริน กันทะวิชัย เลขที่ 28
  2 นางส่ว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41
  3 นางสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45
  http://beejoy4246.wordpress.com/

 243. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนาตะวันออก

  นาย กรวิทย์ ทะลือ เลขที่1
  นางสาว พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
  นางสาว วรัญญา สายโยน เลขที่ 44

  ที่อยู่เว็บ

  http://pnamboay.wordpress.com

 244. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กระดาษสา
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวนุสรินทร์ อภิวัน เลขที่ 39 ม.6/4
  2.นางสาวพรญาณี รัตนะ เลขที่ 40 ม.6/4
  ที่อยู่เว็บ
  https://nickning.wordpress.com/

 245. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำขนมเทียน
  ผู้จัดทำ
  นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30 ม.6/4
  นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35 ม.6/4

  ที่อยู่เว็บ http://gmiinzly.wordpress.com/

  (รูปส่วนหัวโครงงาน) http://gmiinzly.files.wordpress.com/2011/11/e0b8abe0b8b1e0b8a711.jpg

 246. http://po22kendo18.wordpress.com/

  นายธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
  นายสรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
  นายสิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23

  ม.6/4

 247. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนา นามนั้นว่า กลองสะบัดชัย
  ผู้จัดทำ
  1.เขมินท์ มีบุญ ม.6/4 เลขที่ 2
  2.ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ ม.6/4 เลขที่ 12
  3.ธนพล สุวรรณชาติ ม.6/4 เลขที่16
  ที่อยู่ เว็บ
  http://23myfriend64.wordpress.com/

 248. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ท่องเที่ยวน่าน


  นาย วีรชัย พรมถานา ม.6/4 เลขที่ 21
  น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี ม.6/4 เลขที่ 37
  น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น ม.6/4 เลขที่ 38


 249. นาย วีรชัย พรมถานา ม.6/4 เลขที่ 21
  น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี ม.6/4 เลขที่ 37
  น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น ม.6/4 เลขที่ 38

 250. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
  2.นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29
  3.นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47
  ม.6/4
  ที่อยู่เว็บ http://januarygift.wordpress.com

 251. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ เลขที่ 14
  ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com

 252. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง

  ผู้จัดทำ น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42
  น.ส.ปิยะพร จันทูร เขที่ 32 6/8
  ที่อยู่เว็บ
  http://beerwane.wordpress.com

 253. โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
  1.เมนูอาหารไทย
  2.วิธีการทำ
  3อาหารไทยกับคนไทย.
  ที่อยู่ เว็บ เช่น
  http://www.ezythaicooking.com/free_recipes_th.html

  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
  น.ส. ธชลพร มะโน ม.6/8 เลขที่ 43
  http://thachonporn.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s