การพัฒนาโครงงานเว็บไซต์


ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้นักเรียนจะได้เรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย สื่อสังคม (social media) โดยใช้ wordpress.com ในการสร้างบล็อก ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชนิดหนึ่งในหน่วยที่ 2 นี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากการสร้างบล็อกของนักเรียนคือ
การออกแบบเว็บไซต์
การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshop
การใส่รูปภาพในส่วนหัวของบล็อก
การสร้างเมนูลิ้งด้วย widgets ข้อความ
การสร้างเมนูลิ้ง
การสร้างโพล
การทดสอบโปรแกรม
ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบ

%d bloggers like this: