ส่งคลิปม.6/7


ส่งงานค่ะ เรื่อง วันแม่
น.ส ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26
น.ส กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่ 31
ม. 6/7 ค่ะ ู


ส่งงานครับ
นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4
นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่ 13 ม.6/7


ส่งงานค๊
น.ส นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์
เลขที่ 27 ม. 6/7


ส่งงานคับ ม.6/7
นาย นำชัย อนุคุต เลขที่17
นายภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่20

http://www.youtube-nocookie.com/embed/0qxmi2A9G8o?rel=0
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่ 8

http://www.youtube-nocookie.com/embe/_3DUM9EZdF4?rel=0
น.ส นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์
เลขที่ 27 ม. 6/7

นาย ภานุพงศ์ ทำเพียร เลขที่ 6
นาย ปิยะณัฐ สงคราม เลขที่ 12
ม.6/7

น.ส.สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30
น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33
ม.6/7

4 Responses

  1. นายวิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9
    นายสุเมธ พรมสาร เลยที่10

  2. นาย สุเมธ พรมสาร เลขที่10 ม.6/7
    นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s