ส่งคลิปม.6/6นาย จริวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2
นาย ศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12


ส่งงาน 6/6
นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24
น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38


ส่งงานครับ 6/6
นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ เลขที่20
นาย ธนากร นพทอน เลขที่ 23


ส่งงาน ค่ะ 6/6
น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31


นาย คมกฤต วรรณาการ เลขที่21 ม.6/6
นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6


นายสิทธิชัย อุดคำอ้าย ม.6/6 เลขที่ 26

http://www.youtube-nocookie.com/embed/7aRkzkCNbUM?rel=0
นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่ 1, นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร เลขที่ 7 ม.6/6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s