ส่งคลิปม.6/8นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่1
นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8


นาย อิสรานุวัฒนื อนุสุเรนณ์ ม.6/4 เลขที่ 4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก ม.6/4 เลขที่ 36


นายบวร ดีชัยภูมิ ชั้น ม 6/8 เลขที่ 6 จ๊ะ


ส่งงาน
น.ส กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส ธชลพร มะโน เลขที่ 43
ชั้น ม. 6/8


นางสาวภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่ 14
นางสาววรนุช สุขหมื่น ม.6/8 เลขที่ 38

http://www.youtube-nocookie.com/embed/3k-0gUmXvhE?rel=0
นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7
นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
http://www.youtube-nocookie.com/embed/7PnqzDdhyjU?rel=0
จิตรลัดดา กับ พิมพิกา 6/8 เลขที่ 19 กับ 34

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s