ส่งคลิปม.6/4นาย อิสรานุวัฒนื อนุสุเรนณ์ ม.6/4 เลขที่ 4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก ม.6/4 เลขที่ 36


นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
ม.6/4


ส่งงาน
นาย วิบูชัย ใจคำ เลขที่ 11
นาย สิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
ม.6/4


ส่งงานคับ :Dเรื่องวันแม่
นาย เอกมงคล ศรีรินติ๊บ เลขที่ 14
นาย ปรมินทร์ อายุยืน เลขที่ 19
ม.6/4


ส่งงาน 🙂 ครับ “เรื่องวันแม่”
นายวิบูลชัย ใจคำ เลขที่ 11
นายสิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
ม.6/4


ส่งงาน วันแม่
นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 20
ม.6/4


ส่งงาน วันแม่
นาย อธิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24 ม.6/4
นางสาว เกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48 ม.6/4


นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29 ม.6/4
นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47 ม.6/4


น.ส.พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31 ม.6/4
น.ส.วรัญญา สายโยน เลขที่ 44 ม.6/4

http://www.youtube-nocookie.com/embed/3Ce2HV31Sjs?rel=0
นส.มนต์นภา แก้วอินทร์ ม.6/5 เลขที่ 47


นางสาวบุษราริน กันทะวิชัย เลขที่ 28 ชั้น ม.6/4
นางสาวสันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ชั้น 6/4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s