ส่งคลิปม.6/3ส่งงาน ม. 6/3 ค่ะ
น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต
น.ส.มนต์สินี ใจท้ง


นางสาวภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 26 ชั้น ม.6/3


นางสาวภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25 นางสาวอัมรา กันทะ เลขที่ 50 ชั้นม. 6/3


ส่งงานค่ะ :”))
น.ส. กานต์รวี อินหล้า เลขที่ 38
น.ส. จุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
ม.6/3

ภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 28
นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
ม.6/3 ค่ะ
(ขอคะแนนเยอะๆนะค่ะ ตั้งใจทำสุดๆๆ ^^)


สุทิวัส no.6
เกตสิรี no. 14
class 6/3


ส่งงาน เรื่อง..แอ่ววัดเมืองน่าน ค่ะ
นางสาวทิพย์สุดา เย็นใจมา ม.6/3 เลขที่ 43
นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย ม.6/3 เลขที่ 44


ส่งงาน เรื่อง กีฬา X-TREAM ครับ
นายธีรภัทร พันหนูเทียน เลขที่ 3
นายกรกฎ คำเฟื่องฟู เลขที่ 7
ชั้นม.6/3 ครับ


น.ส.วรัญญา เพชรคง ม.6/3 เลขที่ 31
น.ส.รจเรข เสนนันตา ม.6/3 เลขที่ 46
เรื่อง….ของใช้ท้องถิ่นค่ะ


นายคณันกร พลาอาด ม.6/3 เลขที่ 1
นายพูนทรัพย์ ทะริ ม.6/3 เลขที่ 10


ส่งงานค่ะ นส. หทัยทิพย์ สีโน เลขที่34
นส. ธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่36 ม.6/3


น.ส ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่ 19
น.ส สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32ห้องม. 6/3


ส่งงานค่ะ
นส.มณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่29 ม.6/3
กว่าจะอัฟได้แทบตาย


ส่งงานคร๊าบ เรื่อง วันแม่
นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8
นายสามิภักดิ์ อินฟู เลขที่ 12
ม. 6/3 ค๊าบ 😀


ส่งงานคับ ครู
นายภควัต สมบัติปัน เลขที่ 5 ม6/3


ส่งงานคะ นางสาวรัชฎาภรณ์ คนภู เลขที่47 ชั้นม.6/3 และนางสาวศรีสุดา แหลมมาก เลขที่49 ชั้นม.6/3

http://www.youtube-nocookie.com/embed/l-9QlCCFAlE?rel=0
นางสาว รัตติกาล เกี๋ยนน้อย
เลขที่ 48 ม.6/3
http://www.youtube-nocookie.com/embed/g7eKZMNIWkY?rel=0
นายปริวรรต คุณทา เลขที่ 9 ม.6/3
น.ส.จุฑามาศ หิรัญานุกูล เลขที่16 ม.6/3

http://www.youtube-nocookie.com/embed/rvZNkDkW7Js?rel=0
นางสาว อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35 ม.6/3
นางสาว ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40 ม.6/3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s