รายชื่อบล็อกของห้อง


ให้หัวหน้าห้องรวบรวมรายชื่อบล็อกพร้อมชื่อนักเรียน มาโพสให้ครบ

29 Responses

 1. โครงานคอมพิวเตอร์เรื่อง เถ้าแก่น้อย
  นาย จักรพันธ์ ศรีวิชัย เลขที่ 2 ม.6/7
  นางสาว กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 28 ม.6/7
  นางสว อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/7

 2. http://panuphongsw.wordpress.com/

  นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  นาย ปิยะณัฐ สงคราม เลขที่12 ม .6/7
  นส สุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่ 29 ม.6/7

 3. นาย จักรพันธ์ ศรีวิชัย เลขที่ 2
  นางสาว กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 28
  นางสว อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37

 4. • พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 32 ม.6/4
  วรัญญา สายโยน เลขที่ 44 ม.6/4
  http://pnamboay.wordpress.com/
  น.ส. บุษราริน กันทะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
  http://buzzii.wordpress.com
  นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรนณ์ เลขที่ 4 ม.6/4
  น่ารักอ่ะ!!!!
  http://popkaun.wordpress.com/
  ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 42
  วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 46 ม.6/4
  https://beejoy4246.wordpress.com/

  นางสาวเจนจิรา พิมพ์ศรี เลขที่27
  ม.6/4
  http://pueugoum.wordpress.com/
  นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1 ม.6/4
  นายวีรชัย พรมถานา เลขที่ 21 ม.6/4
  ดีคับ
  http://lovelyoum.wordpress.com/

  นายธนากร ไชยกาม เลขที่18
  นายสรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่22
  ม.6/4
  http://po22kendo18.wordpress.com/
  นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
  นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 44
  ม.6/4
  http://oleynick.wordpress.com/
  นายธนากร ไชยกาม เลขที่18
  นายสรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่22
  ม.6/4
  http://po22kendo18.wordpress.com/
  วันนี้ดี ๆๆๆๆ
  นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณชาติ เลขที่ 16 ม.6/4
  http://meeraide.wordpress.com/
  นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1 ม.6/4
  นายวีรชัย พรมถานา เลขที่ 21 ม.6/4
  คุณครูสอนได้ใจ
  http://lovelyoum.wordpress.com/
  นายวิบูลชัย ใจคำ เลขที่ 11
  นายสิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
  ชั้น ม6/4
  http://pongviboon.wordpress.com/

  นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ ม.6/4 เลขที่9
  สนุกมากครับ อยากทำต่อแล้ว
  http://patiwatnan.wordpress.com/
  น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 26
  น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 47
  ม6/4
  สนุกค่ะ สนุกแบบปวดหัว แต่ชอบมากๆค่ะ
  http://fai2536dear.wordpress.com/
  นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 20
  ม.6/4
  http://bomphee.wordpress.com/
  นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณชาติ เลขที่ 16 ม.6/4
  http://meeraide.wordpress.com/
  นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่43 ม.6/4

  วันนี้เรียนสนุกมาก
  http://pimmiegoi.wordpress.com/
  น.ส. ปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 30 ม.6/4
  น.ส. ชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 48 ม.6/4
  เรียนสนุกมากมายค่ะ
  http://januarygift.wordpress.com/
  นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 18
  ม.6/4
  http://bomphee.wordpress.com/
  นาย ภูมิพัฒน์ อุปนันท์ เลขที่10 ม. 6/4
  http://phumput.wordpress.com/
  ดีใจด้วยนะครับ ถูกสลาก ขอ 200 ครับ
  http://thepossi3le.wordpress.com/
  นาย เอกวิทย์ ธิคำ เลขที่ 15 ชั้น ม.6/4
  ดีใจมากกกกก!
  นาย เขมินท์ มีบุญ เลขที่2 ม.6/4
  นาย ชินกฤต อินเเสง เลขที่3 ม.6/4
  ขอบคุณที่คุณครู สอน ครับ
  http://www.shareswf.com/game/11759/himatep

  นายเอกมงคล ศรีรินติ๊บ ม6/4 เลขที่14
  http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

  น.ส.นุสรินทร์ อภิวัน เลขที่40 ม.6/4
  น.ส.พรญาณี รัตนะ เลขที่41 ม.6/4
  สนุกมากเลยอ่ะ ครูถูกหวยด้วยวันนี้ ครูเลยใจดีมากๆๆ
  http://nickning.wordpress.com/
  นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ เลขที่9 ม.6/4
  ทำเสร็จแล้วก็ดีใจ สนุกดีครับ อยากทำต่อแล้ว
  http://patiwatnan.wordpress.com/

  น.ส.ลลิตา ภูรังกา เลขที่43 ม.6/4

  วันนี้เรียนคอมสนุกมากค่ะ
  http://pimmiegoi.wordpress.com/
  นายเทพนิมิตร โนชัย เลขที่6 ม.6/4
  http://thepnimith.wordpress.com/
  น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 26 ม.6/4
  น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 47 ม.6/4
  สนุกมากๆค่ะ สอนเป็นจังหวะ 3 ช่าดี มันส์มากๆเลยค่ะ
  http://fai2536dear.wordpress.com/
  http://sgumzballza.wordpress.com
  นายเดชชาติ สิทธิยศ เลขที่5
  นายปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล เลขที่8
  ชั้น ม.6/4
  เป็นการเรียนที่สนุกดีคับ ได้เล่นเฟสบุ๊กด้วย
  C : และได้ดีใจที่ครูถูกหวย C :

  นายเอกมงคล ศรีรินติ๊บ เลขที่14 ม6/4
  ท่าจะม่วน
  http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

  น.ส. กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่36 ม.6/4
  สนุกค่ะ
  http://faiinoipupiizly.wordpress.com/

  นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 30 ม. 6/4
  นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่48
  เรียนสนุกมากค่ะ ^^
  http://januarygift.wordpress.com/
  นาย อธิวัฒน์ อุปัมภ์ เลขที่ 24 ม.6/4
  นางสาวเกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 49
  http://linzill.wordpress.com
  นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณาชาติ เลขที่ 16 ม.6/4
  http://meeraide.wordpress.com/
  นายภูมิพัฒน์ อุปนันท์ เลขที่10 ม.6/4
  http://phumput.wordpress.com/
  น.ส. ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 31 ม.6/4
  น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่34 ม.6/4
  สนุกมากค่ะ ได้รับความรู้ใหม่ๆ
  http://gmiinzly.wordpress.com/

  น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น เลขที่ 39 ม.6/4
  น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี เลขที่ 38 ม.6/4
  อาจจะดูงงๆในครั้งแรกแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
  http://disneyland64.wordpress.com

 5. นายพัชรดนัย ไชยเดช เลขที่ 6 ชั้น ม.6/1
  http://pacharadanai24501.wordpress.com/

 6. นาย นรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่.2 ม.6/2
  นาย พรวิศิษฏ์ ไชยเทพ เลขที่.3 ม.6/2
  http://luckystarsw.wordpress.com/

 7. นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่ 46 ม.6/1
  นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่ 48 ม.6/1
  วันนี้ครูไม่อยู่ เเต่ครูสั่งงานไว้ พวกหนูพร้อมส่งละคะ ^^
  http://bowwyyuiyee.wordpress.com

 8. ส่งงานค่ะ ทิพาพร ค้ำคูณ ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ ม.6/1
  ที่ครูสั่ง ความหมายของบล็อค ประเภท ประโยชน์

 9. วันนี้ครูไม่อยู่ เเต่ครูสั่งงานไว้ พวกหนูพร้อมส่งละคะ ^^
  http://bowwyyuiyee.wordpress.com

 10. น.ส.วรัญญา เพชรคง ม.6/3 เลขที่ 31
  น.ส.รจเรข เสนนันตา ม.6/3 เลขที่ 46
  http://poppymaprang.wordpress.com

 11. นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่26 ม.6/2
  http://meowandpai.wordpress.com/

 12. นางสาววนาลี คนกลาง เลขที่ 29 ม.6/2
  http://destinyrater.wordpress.com/

 13. น.ส.ชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16 ม.6/2
  น.ส.นิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24 ม.6/2
  http://tarebee.wordpress.com

 14. นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 ม.6/2
  นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือง เลขที่ 37 ม.6/2
  http://modmai62.wordpress.com/

 15. นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21 ม.6/2
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44 ม.6/2
  http://mtdekzon.wordpress.com/

 16. น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 46 ม.6/2
  http://bowfonsw.wordpress.com/

 17. นางสาวนกวรรณ ทาจี เลขที่ 40 ม.6/2
  นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 43 ม.6/2
  http://nantiksw.wordpress.com/

 18. นางสาวปัณฑิตา งามแปง ม.6/2 เลขที่ 30
  https://soboice.wordpress.com

 19. น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 46 ม.6/2
  ้http://bowfonsw.wordpress.com

 20. น.ส. ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ม.6/2
  น.ส. ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ม.6/2
  http://cldtty.wordpress.com/

 21. นางสาวพัชรียา กะรัตน์ ม.6/2 เลขที่ 42
  นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง ม.6/2 เลขที่45
  http://yuijune.wordpress.com/

 22. กนกวรรณ หาญคำ ม.6/2 เลขที่ 11
  คนึงนิจ ปนันตา ม.6/2 เลขที่ 13
  http://fakthong.wordpress.com/

 23. 1. หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
  อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35ม.6/1(พ)
  http://hongann.wordpress.com
  น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34 ม. 6/1(พ)
  น.ส. มนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม. 6/1(พ)
  http://fmhikaru.wordpress.com/

  นางสาวฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  นางสาวธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)
  http://ommiew.wordpress.com/

  อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่6 ม.6/1(พ)
  http://bossza.wordpress.com/

  ภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27
  สุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30
  6/1พ
  http://chystery.wordpress.com/
  นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 ม.6/1พ
  http://donlawat.wordpress.com
  สนุกมากๆ เกือบไม่ได้สมัคร5555

  หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
  อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
  ม.6/1(พ)
  http://hongann.wordpress.com

  นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2 ม.6/1(พ)
  http://khabwang.wordpress.com/
  นางสาว ฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16 ม.6/1(พ)
  งงนิดๆ สนุก แต่ก็ทำได้ค่ะ
  http://daowping.wordpress.com/
  นาย ปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่3
  6/1(พ)
  http://prachyaz.wordpress.com/
  นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขมรา29 ม.6/1(พ)

  http://i2deska.wordpress.com/
  น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)
  https://xashify.wordpress.com/

  นายสุรพิชญ์ วิทยา ม6/1พ เลขที่ 5
  http://surapit.wordpress.com/
  น.ส .อนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)
  สนุกดีค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย^^
  นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย เลขที่ 40 ม.6/1(พ)
  http://khunprangs.wordpress.com/
  น.ส. พิชญา ประสมทรัพย์ ม.6/1(พ) เลขที่25
  น.ส. สุรัติมา ชนะภัย ม.6/1(พ) เลขที่32
  http://pitsu102.wordpress.com/
  http://chystery.wordpress.com
  นส.ภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 กับ
  นส.สุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30
  ชั้นม.6/1(พ)

  น.ส. จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)
  http://woonzen.wordpress.com/
  นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ) เลขที่ 40
  http://khunprangs.wordpress.com/
  นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่ 2 ม.6/1(พ)
  http://khabwang.wordpress.com/
  นางสาว วารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/1(พ)
  http://i2deska.wordpress.com
  น.ส.อนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)
  น.ส.พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
  น.ส.ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)
  http://beaucake61p.wordpress.com/
  นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่11 ม.6/1 พิเศษ
  https://swvtno05.wordpress.com/
  น.ส. จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)
  http://woonzen.wordpress.com/
  นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 ม.6/1พ
  http://donlawat.wordpress.com
  นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน ม.6/1(พ) เลขที่ 10
  นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ม.6/1(พ) เลขที่ 18
  http://noonparn.wordpress.com/
  น.ส.ฉัตรธิดา วิยาเลขที่13 ม.6/1พ
  สนุกดีค่ะ
  http://chattida.wordpress.com/
  นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์
  เลขที่ 20 ม.6/1พ
  http://satouvy.wordpress.com
  นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่ 5
  http://surapit.wordpress.com/
  อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่6 ชั้นม.6/1(พ)
  http://bossza.wordpress.com/
  นางสาว ฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16 ม.6/1(พ)

  http://daowping.wordpress.com/
  น.ส.กชกร นันทะสาร เลขที่9 ม.6/1(พ)
  น.ส.อิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37 ม.6/1(พ)
  http://daisynlady.wordpress.com/
  นางสาวเบญญาภา จิณะไชย เลขที่ 23 ม.6/1พ
  งงหน่อยๆ แต่ก็สนุกดี
  https://filmming.wordpress.com/
  นส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  เรียนสนุกค่ะ วันนี้ สร้างบล๊อกเป็นแล้ว
  http://rungpailin.wordpress.com/
  นางสาว โชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15 ม.6/1(พ)
  http://khaopode.wordpress.com
  นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1พ
  http://chanathip601s.wordpress.com/
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31 ม.6/1(พ)
  http://supakwadee.wordpress.com/

  พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่4 ม.6/1พ
  http://peeranutz.wordpress.com/

 24. กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่1 ม.6/9
  http://cgamesw.wordpress.com/
  น.ส.อภิญญา ปนันตา เลขที่ 36 ชั้น 6/9
  http://aoraesw.wordpress.com./
  นส.ศรัญดา เลขที่38
  นส.ปิยธิดา เลขที่37
  ปวดหัวสนุกเครียดดดดดดดดดด!!
  http://nantidetee.wordpress.com/
  กติกา แก้วค้ำ เลขที่26
  เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่35 ม.6/9
  http://souwanit.wordpress.com/
  เพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24 6/9
  ปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23 6/9
  http://newtuck.wordpress.com/
  นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่8
  นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว ม.6/9 เลขที่9
  http://doysa.wordpress.com/
  กฤษดา สระบัว เลขที่2 ชั้นม.6/9
  http://ballcup.wordpress.com
  น.ส.นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30 6/9
  http://jamenoi.wordpress.com
  นายธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 14 6/9
  นายรัฐนันท์ พูลรักษา 1 7 6/9
  http://tarrinsw.wordpress.com/
  กฤติน โกเสนตอ เลขที่3 ม.6/9
  ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6 ม.6/9
  http://jom6sw.wordpress.com/
  น.ส กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม.6/9
  นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13 ม.6/9
  http://spoyzmint.wordpress.com/
  ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7 ม.6/9
  นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
  http://kai7one15.wordpress.com/
  นางสาว ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 32
  นางสาว สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
  http://boopang.wordpress.com/
  นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่5 ม.6/9
  นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ม.6/9
  http://upgee.wordpress.com/
  นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ชั้นม.6/9
  นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่ 25 ชั้นม.6/9
  http://sakkanbow.wordpress.com/
  กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
  นพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม.6/9
  http://konlatee.wordpress.com/
  นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
  http://kameillsw.wordpress.com/
  นางสาว กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27
  นางสาว กรนิกา กาวิน เลขที่ 20
  http://modrsmint.wordpress.com/

  บุญธิดา ทองจันทร์ เลขที่22
  มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
  http://namning1.wordpress.com

  ประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่ 31
  กรพันธุ์ พุ่มพวง เลขที่ 21
  http://aomamoasw.wordpress.com

 25. รายชื่อ บล็อก 6/5
  1. ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5
  http://aun2.wordpress.com/
  นางสาวกานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่ 23 ม.6/5
  http://sanrapow.wordpress.com/
  น.ส จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่25 ม.6/5
  น.สศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่49 ม.6/5
  http://nufook2.wordpress.com/
  นางสาว กานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่ 23 ม.6/5
  http://sanrapow.wordpress.com/
  นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่8
  นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่15 ม.6/5
  https://tlea7x.wordpress.com
  อภิสิทธิ์ 18 6/5
  อโณทัย 17 6/5
  http://mt65sw.wordpress.com/
  น.ส.พรสุดา แก้วติน เลขที่35ม.6/5
  น.ส.ชลิตา สีคำ เลขที่39ม.6/5

  http://paresuda.wordpress.com
  อภิสิทธิ์ 18 6/5
  อโณทัย 17 6/5
  http://mt65sw.wordpress.com/
  ปฎิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่14
  นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่3ม.6/5
  http://tumbigboat.wordpress.com/
  นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
  นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
  http://monarisamb.wordpress.com/
  นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
  นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม.6/5
  http://kampump.wordpress.com
  น.ส.บุษกร คำมอญ เลขที่27 ม.6/5
  น.ส.วาสนา ยศกันโท เลขที่32 ม.6/5
  http://zomzaza.wordpress.com

  นายทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่6 ม.6/5
  http://golfzasw.wordpress.com/
  นางสาว จารุวรรณ พังยะ เลขที่37 ม.6/5
  นางสาว ทิพกนก คำวัง เลขที่41 ม.6/5
  http://tipkanok.wordpress.com
  เฉลิมพงศ์ ปันจันตา12_65
  http://chalermsw.wordpress.com
  น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5
  น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
  http://fakkyjeng.wordpress.com
  นายเอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11 ม.6/5
  http://anekchai.wordpress.com
  พัชรา สุรีย์ เลขที่21 ม.6/5
  http://fanysw.wordpress.com
  อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่ 18 6/5,
  http://mt65sw.wordpress.com/
  น.สพรสุดา แก้วติน เลขที่35 ม.6/5
  น.สชลิตา สีคำ เลขที่39ม.6/5
  น.ส. ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42
  น.ส. นาตยา อภัยรุณ เลขที่43 ม.6/5
  http://sreeing.wordpress.com
  ปฎิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่14
  นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่3 ม.6/5
  น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5
  น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
  ณัฐพล สุริยะพรม เลขที่4 ม.6/5
  เอกอดุลย์ บุญเรื่อง เลขที่ 20 ม.6/5
  http://gettoosw.wordpress.com/
  น.ส.บุษกร คำมอญ เลขที่27 ม6/5
  น.ส.วาสนา ยศกันโท เลขที่32 ม.6/5

  น.ส.กรรณิการ์ มะลิลมเลขที่ 22ม 6/5
  น.ส. จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม. 6/5
  http://kukfahsw.wordpress.com
  นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
  น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม.6/5
  http://golfmaysw.wordpress.com/
  พงษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7
  สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5
  http://santirad.wordpress.com
  นางสาว ปิพาภรณ์ บุญแสน เลขที่ 45
  นางสาวมนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 นายเอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11 ม.6/5

  http://anekchai.wordpress.com
  ชื่อนางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
  นางสาวพลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่28ชั้น ม. 6/5
  http://tapairin65.wordpress.com/
  น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่29 และ น.ส. รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31 ห้อง 6/5
  http://bb2sw65.wordpress.com/
  1.นางสาว วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ชั้นม.6/5
  2.นางสาว สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่ 51 ชั้นม.6/5
  http://supitwijit.wordpress.com/
  นายบุญแก้ว แซ่ท่อ ม.6/5 เลขที่ 13
  นายอาชานนทื แสงศรี ม.6/5 เลขที่19
  http://boonfamza.wordpress.com/

 26. รายชื่อบล็อกห้อง 6/8
  น.ส.กรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16 ม.6/8
  น.ส.บุษกร เป้านาคา เลขที่ 28 ม.6/8
  http://narbimzii.wordpress.com
  นางสาว ภาวินี คะระนันท์ เลขที่14 ม.6/8
  http://aimaem.wordpress.com
  น.ส. เมษยา วุฒิ 6/8 38
  https://mesayanew.wordpress.com
  น.ส ปิยะพร จันทูร เลขที่33 ชั้นม.6/8
  http://plengbeer.wordpress.com
  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์19 6/8
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 35 6/8
  http://kookpim.wordpress.com/

  ศิริมล แซ่เล้า เลขที่41 ม.6/8
  วรรณตรี อุ่นถิ่ เลขที่40 ม.6/8
  http://sirimon.wordpress.com
  นางสาวชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  นางสาวบุษยารัตน์ สมจิตร 29 ม.6/8
  http://natanmin2129.wordpress.com
  นาย กัมพล ยินดี เลขที่ 2 ม.6/8
  http://motamoo.wordpress.com
  นัดดา จำเนียร27 6/8
  กรรณิกา12 6/8
  http://dada2233.wordpress.com
  ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3
  กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17ชั้นม.6/8
  http://sarayykikz.wordpress.com/

  นางสาว ณัฏธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
  นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
  http://icezii.wordpress.com/
  นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที5 ม 6/8
  นาย ทินภัทร แสนสาร เลขที่4 ม 6/8
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com
  นางสาวสิวิตา สุริยะพรหม เลขที่42 ม.6/8
  http://siwita.wordpress.com
  น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่43 ม.6/8
  http://beerwane.wordpress.com
  น.ส. ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่23 ม. 6/8
  น.ส. เพลินไพลิน สายอินแก้ว เลขที่ 36 ม.6/8
  http://guangjow.wordpress.com
  นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31ม.6/8
  http://oomduy.wordpress.com
  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม. 6/8
  http://thachonporn.wordpress.com
  นายบวร ดีชัยภูมิ ม6/8 เลขที่ 6
  http://tobtubja.wordpress.com
  น.ส สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15 ม. 6/8

  http://bui15.wordpress.com

  นส.ชญานี อินทนนท์ ม6/8 เลขที่13

  http://chayaneesw.wordpress.com
  น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่34 ม.6/8
  น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่37 ม.6/8

  http://manowbowtop.wordpress.com
  นางสาววรนุช สุขหมื่น ชั้น ม.6/8 เลขที่ 39
  http://bowvypago.wordpress.com
  เจนจิตต์ ตั้งเอกลักษณ์ 20
  ชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ 22ชั้น 6/8
  http://ammiicherry.wordpress.com/
  นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9 ม. 6/8
  นาย ธวัชชัย ทิพย์รัตน์ เลขที่ 8 ม.6/8
  http://thirawatthawachit.wordpress.com/
  ปิยะพร จันทูร เลขที่ 33 ชั้นม.6/8
  http://plengbeer.wordpress.com/
  นาย พงษ์ประภัทร โสภา ชั้นม.6/8 เลขที่ 10
  https://forgetfuly.wordpress.com
  น.ส.ธชลพร มะโน เลขที่ 44 ม. 6/8
  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม. 6/8
  http://thachonporn.wordpress.com/
  นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
  นาย ทินภัทร แสนสาร เลขที่4 ม 6/8

  http://mimpyhuuyan.wordpress.com/

  น.สฐิติณัส สุขโสภณ เลขที่24 ม.6/8
  http://ponsukso.wordpress.com/

  นางสาว ฐิติมา โสภารัตน์ เลขที่25 ม. 6/8
  http://bezelyeot.wordpress.com/

  รายชื่อผู้ไม่ส่งงานและไม่มีบล็อกค่ะ ติดต่อด่วน
  นายจารุวัฒน์ เฟื่องจันทร์ เลขที่ 7
  นายวิเชียร กองสี เลขที่ 11
  นางสาวปัทมา แซ่ผ่าน เลขที่ 32

 27. น.ส.ภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่27 ม.6/3
  http://porpalmmy.wordpress.com/
  น.ส. ณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 19
  น.ส. ปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 23 6/3

  นายคณันกร พลาอาด เลขที่1
  นายพูนทรัพย์ ทะริ เลขที่ 10ห้อง ม.6/3
  http://kanunkronsw.wordpress.com/‏

  นส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 49
  นส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 51
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  http://dayoksw63.wordpress.com/

  สุทิวัส เสนารีย์ เลขที่ 6
  เกตน์สิรี พรมดวงดี เลขที่ 15 6/3
  http://imaginetiger.wordpress.com/

  นาย ภควัต สมบัติปัน เลขที่5 ม.6/3
  อยากให้ครูพูดช้าๆกว่านี้อีกหน่อยครับ
  http://golfsw.wordpress.com/
  นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8
  นายสามิภักดิ์ อินฟู เลขที่ 12ม.6/3
  http://tambaumsw63.wordpress.com/
  นางสาว กํญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่.39 ชั้นม.6/3
  ยาก!! และ วุ่นวายมากค่ะ แต่ก็ทำได้…………… อิอิ
  http://kunyaratsw.wordpress.com/
  น.ส. ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 42
  น.ส. อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 37 6/3
  http://beeraungsw.wordpress.com/
  น.ส.ชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 18
  น.ส.สุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 35 ม.6/3
  http://pheermintsw.wordpress.com/
  น.ส.เกวรินทร์ ไชยราช เลขที่41 ม.6/3
  น.ส.พีระพรรณ กายา เลขที่ 47 ม.6/3

  http://sw63kepa.wordpress.com/
  น.ส.มณีรินทร์ ทะนันชัย no.30 ม.6/3

  นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
  นางสาวภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 29 6/3
  http://groupfernsw.wordpress.com/
  น.ส. อัมรา กันทะ เลขที่ 52
  น.ส. ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 26ม.6/3
  http://natporsw.wordpress.com/
  นางสาว ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที20
  นางสาว สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 34
  http://kiknaysw.wordpress.com/
  นส. หทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 36
  นส. ธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 38
  http://pandbsw.wordpress.com/
  นางสาวจุฑามาศ หิรัญญานุกูล เลขที่ 17 ม.6/3
  นางสาวทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 45 ม.6/3
  http://youkiksw.wordpress.com/
  นางสาว นัฐชา สุโน เลขที่ 21 ม.6/3
  นางสาว ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 44 ม.6/3
  http://pokkylovely2144sw.wordpress.com/
  สิริมงคล จัดสวย เลขที่ 14 ม.6/3
  พิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ เลขที่4 ม.6/3
  http://taisongsw.wordpress.com/
  เกษสุดา เบญจวัชระศาสตร์ 6/3 เลขที่ 16
  http://fernsw.wordpress.com
  นางสาว ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่22 ม.6/3
  นางสาว ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่28 ม.6/3
  http://papatsw.wordpress.com/
  น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 26 ชั้นม.6/3
  http://pimpisasw.wordpress.com/

  นางสาวรัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่50 ม.6/3
  http://rattikarn63sw.wordpress.com

  น.ส.พิชญ์สินี กองทอง เลขที่24 ม.6/3
  http://pitsineesw.wordpress.com/
  น.ส กานรต์รวี อินหล้า เลขที่40 6/3
  น.ส จุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่43 6/3
  http://gailpaisw.wordpress.com/
  นางสาว มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 31 ม.6/3

  http://mayamazosw.wordpress.com/
  น.ส.มณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่30 ม.5/3
  http://mintsw63.wordpress.com/
  นางสาว มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 31 ม.6/3
  http://mayamazosw.wordpress.com
  นส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 49
  นส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 51 6/3
  นายสมรัก หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
  http://up12480sw.com
  นาย ธีรภัทร พันหนูเทียน เลขที่3 ม.6/3
  นาย กรกฎ คำเฟื่องฟู เลขที่7 ม.6/3
  http://earthporsw63.wordpress.com/

 28. นางสาวเกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่22 ม.6/1
  ชื่อนางสาวพิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่44 ม.6/1
  http://specialplammiizs.wordpress.com/

  นาย พัชรดนัย ไชยเดช ม.6/1 เลขที่ 6
  http://pacharadanai.wordpress.com/

  นางสาวนิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 27
  นางสาวอรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 41 ม.6/1
  http://yahnay.wordpress.com

  น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37ม.6/1
  http://stying.wordpress.com

  นางสาว ปานฤทัย สุขล้น เลขที่47
  นางสาว วาสนา พื้นผัด เลขที่ 49 ม.6/1
  http://bowwyyuiyee.wordpress.com/

  นส. ศิรินันท์ ตันเกียง เลขที่37 ม.6/1
  นส.วิชชุดา เย็นใจมา เลขที่36 ม.6/1
  http://pupangenjoy.wordpress.com

  นาย ภควัต มะลิซ้อน เลขที่ 10 ม.6/1
  นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 43 ม.6/1
  http://yuiiyee.wordpress.com

  นายทวิณัช อิงคโชติวณิช ม.6/1 เลขที่ 1
  นายดรัณภพ แซ่เล้า ม.6/1 เลขที่ 17
  http://chivpete.wordpress.com/

  น.ส ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้น ม.6/1
  น.ส.กานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่20 ม.6/1
  https://aorseven.wordpress.com/

  นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1
  http://goywara.wordpress.com/

  นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 30 ม.6/1
  นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14 ม.6/1
  http://thipjohny.wordpress.com

  น.ส ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 45
  น.ส ทิพาพร ค้ำคูณเลขที่46 ม.6/1
  http://moojar.wordpress.com/

  นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่25
  นางสาวบงกชกร ปริกเพชร เลขที่28ม.6/1

  นายพิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่8 ชั้นม.6/1
  http://maz54.wordpress.com/

  จันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  สุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41ม.6/1
  http://bnniinast.wordpress.com/

  พรกนก พูลน้อย เลขที่31 ม.6/1
  http://song1994.wordpress.com/

  พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ม.6/1
  http://jungjtpc.wordpress.com

  นาย พิสิษฐ์ จิณหล้าเลขที่ 9 ชั้น ม.6/1
  http://jinala.wordpress.com

  นางสาว วณัฐตรา สว่างใจเลขที่ 32 ชั้น ม.6/1
  นายวัชรพงศ์ สมพรมปัน,11 ม.6/1
  http://luckystar007.wordpress.com

  นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 48 ม.6/1
  นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 26 ม.6/1
  http://nhumewnhutiw.wordpress.com/

  นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่25
  นางสาวบงกชกร ปรักเพชร เลขที่ 28ม.6/1
  http://nantita24665.wordpress.com

  นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 45 ม.6/1
  นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 46 ม.6/1

  น.ส. สุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38 ม. 6/1
  น.ส. สุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39 ม. 6/1
  http://suchanart13.wordpress.com

  นายธนากร วิชัยยา เลขที่ 2ม.6/1
  http://yongconcept.wordpress.com

  นาย พินิจนันท์ ขาวอ้น เลขที่ 7
  นายอนุวัฒน์ สุธการ เลขที่ 15 ชั้นม. 6/1
  http://zankkame.wordpress.com/

  นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ เลขที่ 12
  นายศรัณย์ ศักดิ์สุวรรณ เลขที่13 ม.6/1
  http://nookjab1213.wordpress.com/

  นายปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ ม.6/1 เลขที่ 4
  นาย ณภัทร พานิช ม.6/1 เลขที่ 16
  http://untillz.wordpress.com

  นางสาวกฤตพร คารมคม เลขที่ 19 ม.6/1
  นางสาวนัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23 ม.6/1
  http://numfonimma.wordpress.com

  นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18 ม.6/1
  http://phonjr.wordpress.com

  นายนราวิชญ์ ปรีชารักษ์ เลขที่ 3 ม. 6/1
  น.ส.ปริยาภัทร ไชยจันดี เลขที่ 31 ม.6/1
  http://boom3tle31.wordpress.com

 29. รายชื่อ บล็อกนักเรียนชั้นม.6/7
  สุมินตรา สุปการ 6/7เลขที่ 37
  http://sumintrasw.wordpress.com/
  ชลธิชา กาวินัน เลขที่27 ม.6/7
  http://chontichasw.wordpress.com/
  ชลดา พลทามูล เลขที่34 ม.6/7
  http://nongmind.wordpress.com/
  นาย จักรพันธ์ ศรีวิไชย เลขที่2 ม.6/7
  http://jakkaphanza.wordpress.com/
  นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  http://panuphongsw.wordpress.com/
  นาย อนุรักษ์ กางวงษ์ เลขที่25 ม.6/7
  http://pyouja.wordpress.com/
  สุพัตรา เลขที่ 30
  สุภาภรณ์ เลขที่31
  http://YingZii.wordpress.com/
  นางสาว ปริยรัตน์ น้อยอร่าม เลขที่ 36 ม. 6/7
  http://pariyarat.wordpress.com
  นฤมลเลขที่ 28 ม. 6/7
  http://lovelift37.wordpress.com
  นำชัย อนุคต เลขที่18 ม.6/7,
  http://kalafull.wordpress.com/
  นายศิวกร กะรตน์ เลขที่ 23 ม.6/7
  http://namousmkll.wordpress.com/
  อัครชัย ตาวันดี ม6/7 เลขที่26
  http://panuphongsw.wordpress.com/
  นางสาวอรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 39 ชั้นม.6/7
  http://nongpueng.wordpress.com
  น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 34 6/7
  http://nongmind.wordpress.com/
  นายพัชรพงษ์ ปานเกิด เลขที่ 5
  นายอัจฉริยะ จะชาลี เลขที่ 12
  http://nightflook.wordpress.com/
  นายปิยะณัฐ สงคราม ม.6/7 เลขที่13
  http://piyanatsw.wordpress.com/
  นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่15 ม6/7
  นาย วัชระ สายกูด เลขที่22 ม6/7
  http://chatcapong.wordpress.com
  นายวรณัฐ กองมงคล เลขที่ 7 ม.6/7
  นายนาวา ค้ออิสระ เลขที่ 17 ม.6/7
  http://woranut.wordpress.com
  วิทยา สินสุพรรณ์ ม.6/7 เลขที่10
  เปรมนรินทร์ ขำคม ม.6/4 เลขที่19

  ภานุรักษ์ ศรีรินยา ม6/7 เลขที่ 21
  ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่16 ม6/7
  http://morisonsw.wordpress.com/

  ทิวารัตน์35
  มณีรัตน์33
  http://tomtam54.wordpress.com
  กนกพล นุระธนะ เลขที่1_วรวุฒิ สุริยะพรหม
  เลขที่8 ม.6/7
  …..
  http://palydota.wordpress.com
  นาย โชติวรรณ ดวงทา เลขที่3 ม.6/7
  http://zackyfold.wordpress.com/
  น.ส. กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่31 ม.6/7
  http://nongrena.wordpress.com/

  สุเมธ พรมสาร 6/7 เลขที่11
  อนุภัทร คำปลิว 6/7 เลขที่24
  http://sumatetang.wordpress.com
  นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4
  นาย กษิดิศ ศรีวิชัย ม.6/7 เลขที่ 14
  http://yaphetz.wordpress.com
  กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่29 6/7
  http://namtauy.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: