โพลการสร้างบล็อก


536 Responses

 1. นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่ 14 ม.6/7

  นายอนุรักษ์ กาวงษ์ เลขที่ 24 ม. 6/7

  นาย ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่ 14 ม. 6/7

  http://pyouja.wordpress.com/

 2. นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่ 14 ม.6/7

  นายอนุรักษ์ กาวงษ์ เลขที่ 24 ม. 6/7

  นาย ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่ 14 ม. 6/7

 3. น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่18 ม.6/8
  น.ส.ธชลพร มะโน เลขที่43 ม.6/8
  http://thachonporn.wordpress.com/

 4. ครูคะ อยากโหลด ulead โหลดที่เว็บไหนจะดีคะ

 5. นาย อดิรุจ ปันจา เลขที่7 ม6/2
  นางสาว ประภาวดี ปัญญา เลขที่25 ม6/2
  ไม่ค่อยทันค่ะ ครูไปเร็วเกินค่ะ
  http://bestyimmii.wordpress.com/

 6. 1. นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่ 12 ม.6/2
  2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14 ม.6/2

  ยิ่งเรียนยิ่งได้ความรู้มากมายค่ะ และสนุกมากๆ
  http://nongziibeersw54.wordpress.com/

 7. ส่งงานอันล่าสุดค่ะ ครูสุดสวย ดีใจมีครูสวยค่ะ :’)
  น.ส. จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15
  น.ส. ตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 23
  http://tannoisnowwons.wordpress.com/

 8. น.ส. ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ม. 6/2
  น.ส. ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ม. 6/2
  ส่งงานที่ครูสั่งล่าสุดนะคะ

  http://cldtty.wordpress.com/

 9. น.ส. ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ม. 6/2
  น.ส. ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ม. 6/2
  ส่งงานที่ครูสั่งล่าสุดนะคะ ครูไม่มาหลายอาทิตย์แล้วคิดถึงค่ะ

  http://cldtty.wordpress.com/

 10. http://preawchimnee.wordpress.com
  นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32
  นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่้ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  ส่งงานอันใหม่นะคะครูสุดสวย คิดถึงครูจังไม่เจอกันตั้งหลายอาทิตย์แน่ะ กลับมาเร็วๆ นะค้า 🙂

 11. นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  http://nusmoii.wordpress.com/

  ทำงานชิ้นนี้ได้รับความเพลิดเพลิน อาจจะยากบ้าง แต่ก็พอทำได้ค่ะ 🙂

 12. นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32
  นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ม.6/2

  http://preawchimnee.wordpress.com/

  เรียนสนุกมากค่ะ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย

 13. น.ส. ธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ม.6/2
  ยากบ้างอะไรบ้าง ผสมกันไป
  อต่ก็ใช้ความมพยายามศึกษาอยู่ค่ะ
  หวังว่าคงจะได้รับอะไรมากขึ้น

 14. น.ส.วรัญญา เพชรคง ม.6/3 เลขที่31
  น.ส.รจเรข เสนนันตา ม.6/3 เลขที่ 46
  http://poppymaprang.wordpress.com

 15. น.ส.วรัญญา เพชรคง ม.6/3 เลขที่31
  น.ส.รจเรข เสนนันตา ม.6/3 เลขที่ 46
  http://poppymaprang.wordpress.com

 16. ็ำ็ำHello! My beautiful teacher 🙂
  นส.จินทร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15
  นส.ตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22
  ม.6/2
  http://tannoisnowwons.wordpress.com/

  เรียนกับครูที่สวย นักเรียนจะได้สวยตามค่ะ !

 17. นาย จิรัญวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
  นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
  ชั้น ม.6/2

  http://boasthing.wordpress.com/

 18. นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
  นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 31
  ม.6/2
  http://fahahhaa.wordpress.com/
  _____________________________________________________
  เจ๋งไปเลย!! ชอบทำ แต่ไม่ชอบเน็ตที่โรงเรียนช้า บางทีเลยต้องแอบมาทำที่บ้านค่ะ 5555

 19. นายอดิรุจ ปันจา เลขที่ 7 ม.6/2
  นางสาว ประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25 ม.6/2

  ม่วนแต้ๆๆเจ้า
  http://bestyimmii.wordpress.com/

 20. นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่ 12 ม.6/2
  นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14 ม.6/2

  สนุกมากๆๆ เลยคร้า
  ให้คะแนนเยอะๆเลยนะค๊ะ
  http://nongziibeersw54.wordpress.com/

 21. น.ส.ธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 41 ม.6/2
  สนุกมากเลย อิ อิ
  http://fonthunyapornsw.wordpress.com/

 22. น.ส. ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ม.6/2
  น.ส. ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ม.6/2
  สนุกมากค่ะ เริ่มทำได้แล้วค่ะ
  http://cldtty.wordpress.com/

 23. นส.เอี๊ยะ นวรัตนกุล เลขที่47 ม.6/2
  นส.สกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่48 ม.6/2

  ครูค่ะทำเรื่องBlogสนุกสานามากเลยค่ะ
  เจ่งค่ะครู ของหนูสวยหรือป่าวค่ะ ให้คะแนนเยอะๆน่ะค่ะครู

  http://nanaiaa.wordpress.com/

 24. นส.เอี๊ยะ นวรัตนกุล เลขที่47 ม.6/2
  นส.สกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่48 ม.6/2

  ครูค่ะทำเรื่องBlogสนุกสานามากเลยค่ะ
  เจ่งค่ะครู ของหนูสวยหรือป่าวค่ะ ให้คะแนนเยอะๆน่ะค่ะครู

  http://nanaiaa.wordpress.com/

 25. น.ส.ชุมดาว  พจนปกรณ เลขที่ 39 ม.6/1(พ)

  http://chumdaodotcom.wordpress.com/

 26. นางสาว กนกวรรณ สายยาน เลขที่ 34
  นางสาว สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
  ชั้น ม.6/4

  สนุกมากอยากเรียนแบบนี้จัง

 27. พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 32 ม.6/4
  http://pnamboay.wordpress.com/

 28. น.ส. บุษราริน กันทะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
  http://buzzii.wordpress.com

 29. นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรนณ์ เลขที่ 4 ม.6/4

  น่ารักอ่ะ!!!!

  http://popkaun.wordpress.com/

 30. นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรนณ์ เลขที่ 4 ม.6/4

  น่ารักอ่ะ!!!!

  http://popkaun.wordpress.com/

 31. http://oomduy.wordpress.com/

  นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31

 32. พัชรดนัย ไชยเดช เลขที่ 6 ม.6/1
  https://pacharadanai24501.wordpress.com/

 33. http://phonjr.wordpress.com
  นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 19 ม.6/1
  อาทิตย์ก่อนไม่ได้มาเรียนค่ะ ส่งอาทิตย์นี้แทนได้มั้ยคะ?

 34. น.ส.ทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 43 ม.6/3
  น.ส.ธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
  เรียนสนุกมากค่ะ เข้าใจดี

 35. เรื่องนี้ไม่ยากค่ะ
  ทำได้

 36. http://morisonsw.wordpress.com/
  ภานุรักษ์ ศรีรินยา ม.6/7 เลขที่21
  ณัฐภัทร ห่ำกระโทก ม.6/7 เลขที่16
  มาแว้ววววววววว

 37. http://sumatetang.wordpress.com
  สุเมธ พรมสาร 6/7 เลขที่11
  อนุภัทร คำปลิว 6/7 เลขที่24

 38. นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4

  นาย กษิดิศ ศรีวิชัย ม.6/7 เลขที่ 14

  เรียนดี สอนดี ขอบคุณคับที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้น

  http://yaphetz.wordpress.com

 39. นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4

  นาย กษิดิศ ศรีวิชัย ม.6/7 เลขที่ 14

  เรียนดี สอนดี ขอบคุณคับที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้น

 40. http://namtauy.wordpress.com/
  กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่29 6/7

 41. กนกพล นุระธนะ เลขที่1_วรวุฒิ สุริยะพรหม
  เลขที่8
  ม.6/7
  …..
  http://palydota.wordpress.com

 42. กนกพล นุระธนะ_วรวุฒิ สริยะพรหม
  ……http://palydota.wordpress.com

 43. คิดถึงนะ !!

 44. นางสาว แพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28
  นางสาว ณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37
  ม. 6/2 วันนี้สนุกมากๆค่ะ ขอบคุณครูมากค่ะ
  http://www.modmai62.wordpress.com

 45. น.ส.ธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 42 ม.6/2
  เรียนสนุกมาก
  http://fonthunyapornsw.wordpress.com/

 46. นางสาว วนาลี คนกลาง เลขที่ 29 ม.6/2

  สนุกมาๆค่ะ ชอบค่ะเรื่องนี้
  http://destinyrater.wordpress.com/

 47. นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 45
  ม. 6/2

  เรื่องคอมวันนี้สนุกมากๆ
  http://mtdekzon.wordpress.com

 48. http://chefnoy.wordpress.com/
  วัจนารัตน์ ผัดเป็ง 37
  ชนิภา เต็มพร้อม 17
  ม. 6/2

  สนุกมากค่ะจะนำไปใใช้ !

 49. http://chefnoy.wordpress.com/
  วัจนารัตน์ 37
  ชนิภา 17
  6/2

 50. นางสาวกุลิสลา ทองมา เลขที่ 50 ม.6/2
  สนุกมากค่ะ
  http://chimichimi.wordpress.com/

 51. สวัสดีค่ะครู ส่งงานค่ะ
  น.ส.จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15
  น.ส. ตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22
  ม.6/2
  http://tannoisnowwons.wordpress.com/

 52. นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่12 ม.6/2
  นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14ม.6/2
  สนุกมากๆๆๆๆๆ ชอบ
  http://nongziibeersw54.wordpress.com/

 53. น.ส. ธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ม. 6/2
  ม่วนขนาดเจ้า เฮียนเรื่องนิ
  https://xxstatus.wordpress.com/

 54. นางสาวณัฐนรี ตระกูสันติไมตรี เลขที่ 21
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 45
  ม.6/2

  วันนี้เรียนทำเวบ ตื่นเต้นมากๆๆค่ะ กระตุ้นตลอดขนาดวันนี้้รียนตั้ง 2 คาบ ไม่ง่วงเลย…………^^

  http://mtdekzon.wordpress.com

 55. น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 47 ม.6/2
  เรียนคอมพิวเตอร์สนุกมาก
  http://bowfonsw.wordpress.com/

 56. นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่7 6/2 ทำบล็อกสนุกมาก
  http://bestyimmii.wordpress.com/

 57. นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่26 ม.6/2

  สนุกดีค่ะ

  http://meowandpai.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

 58. http://chtimatanamanont.wordpress.com/
  โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 6/2
  วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 40 6/2

 59. นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 44
  นางสาวกนกวรรณ ทาจี เลขที่ 41
  ม.6/2
  เรียนกับครูสนุกมากค่ะ ครูสวยมากเลยค่ะ

 60. ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17
  วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 37

  http://chefnoy.wordpress.com/

 61. นางสาว ประภาวดี ปัญญา เลขที่25 ม.6/2
  http://prapawadee.wordpress.com/
  สนุกดีค่ะ! และได้ความรู้ใหม่เยอะขึ้น

 62. นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่30 ม.6/2

  เน็ตกากกว่านี้มีอีกมั้ยค่ะ ? แต่สนุกมากค่ะ ได้ความรู้ใหม่
  http://soboice.wordpress.com/

 63. นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่16 ม.6/2 นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่24 ม.6/2 เรียนสนุกดีค่ะ ได้มีเว็บของตัวเอง ^^ http://tarebee.wordpress.com/

 64. นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27 ม.6/2
  นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35 ม.6/2

  http://nusmoii.wordpress.com/

  คุณครูอริศรา สะสม เสียงใสไพเราะเสนาะหูค่ะ 🙂

 65. นาย ณัฐภัทร รัตนประยูร เลขที่ 10 ม.6/2
  นาย นวพล ปัทมพันธุ์ เลขที่ 9 ม.6/2

  แหล่มครับ : )

  http://bignoteae.wordpress.com/

 66. นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18
  นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20
  ม.6/2
  สนุกดีค่ะ แค่ทำตามไม่ค่อยทัน
  http://cldtty.wordpress.com/

 67. นาย จิรัฏฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
  นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว 34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6/2

  http://boasthing.wordpress.com/

 68. ^^ สนุกมากๆๆ ค่ะ
  โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 6/2
  วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 40 6/2
  http://chtimatanamanont.wordpress.com/

 69. ^^ สนุกมากๆๆ ค่ะ
  โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 6/2
  วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 40 6/2

 70. นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32
  นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  http://preawchimnee.wordpress.com/
  เรียนคอมพิวเตอร์กับครูสนุกมากค่ะ มีความสุขจริงๆ

 71. นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6 ม.6/2
  นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 32 ม.6/2

  http://fahahhaa.wordpress.com/

  สนุกค่ะ ชอบมาก แอร์ก็เย็น แต่ไม่อยากโดนยิงเลเซอร์เวลาเล่นเฟซค่ะ 555
  __________________________________

 72. นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 ม.6/2
  นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือง เลขที่ 37 ม.6/2
  http://modmai62.wordpress.com/

 73. นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ม.6/2
  นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ม.6/2

  เจ๋งสวดๆ 🙂

  http://aookhun.wordpress.com/

 74. นางสาวเอี๊ยะ นวรัตนกุล เลขที่47 ม.6/2
  นางสาวสกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่48 ม.6/2
  สนุกมากค่ะ เจ๋งดีค่ะครู แต่ช้าๆนิดนึงนะค่ะ

  http://nanaiaa.wordpress.com/

 75. นางสาวเอี๊ยะ นวรัตนกุล เลขที่48 ม.6/2
  นางสาวสกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่49 ม.6/2
  สนุกมากค่ะ เจ๋งดีค่ะครู แต่ช้าๆนิดนึงนะค่ะ

  http://nanaiaa.wordpress.com/

 76. นางสาวพัชรียา กะรัตน์ เลขที่42 ม.6/2 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45 ม.6/2 วันนี้สนุกมากค่ะ(ครูแอบโหด!)

  http://yuijune.wordpress.com/

 77. นาย นรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่.2 ม.6/2

  นาย พรวิศิษฏ์ ไชยเทพ เลขที่.3 ม.6/2

  ยากกว่านี้มีอีกไหมครับ

  http://luckystarsw.wordpress.com/

 78. นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18
  นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20
  สนุกดีค่ะ แค่ทำตามไม่ค่อยทัน
  http://cldtty.wordpress.com/

 79. นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ม.6/2
  นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ม.6/2

  สนุกมากค่ะ

  http://fakthong.wordpress.com/

 80. นายภูริณัฐ นุทกิจ เลขที่ 5 ม.6/2

  ไฮโซอ๊ะ >3<"

  http://purinutz.wordpress.com/

 81. นายภูมินทร์ ทองตีฆา เลขที่ 9 ม.6/6
  http://addperm.wordpress.com/
  สนุกมากครับ ^^

 82. จิรวัฒน์ เพชรศักดา 6/6 เลขที่ 2

  ง่ายดีเนอะคับ ^^ เนตตืด!!! มากกกก

  http://factdominixz.wordpress.com/

 83. นายสิทธิชัย อุดคำอ้าย ม.6/6 เลขที่ 26

  ไฟดับทำเกือบ ไม่ทัน เซงงงงง

  http://udkhumayi.wordpress.com/

 84. น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 39
  นาย ณัฐพล ธนะวัติ เลขที่ 18
  ม.6/6

  ทำยากมาก

 85. http://mesongamp.wordpress.com/
  น.ส เมริกา กุลสิทธิ์ ชั้น ม.6/6 เลขที่ 46
  น.ส ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล ชั้น ม.6/6 เลขที่ 38
  สนุกสนาน

 86. ธนาวิชญ์ นุ่มนวล เลขที่4 อังคณา สอดสี เลขที่34 ม.6/6 ปวดหัวจุบบัก !

 87. นาย นวพล ประคอง ม.6/6 เลขที่ 6

  ยากมากคับ

 88. กรรณิการ์ ภูคำอ้าย 36 6/6 จักรพันธ์ วันเพ็ญ 27 6/6

  กันหยงทำยากมากผ่านพ้นได้ดี..ค่ะ.แต่มีโกโก้เข้าจัยยาก มาจากไหนม่ะ รู้ บอกว่า ขอยุด้วยคน คับ…55

 89. วงศธร อินทร์วงศ์วงศ์ เลขที่ 19 ม.6/6
  ผมอยากจะทำ ทีม เองงงง

 90. ยากค่ะ
  แต่ก็ทำได้
  นายสิทธิกรณ์ นางสาว รจนา เลขที่14 33 ม.6/6

 91. ไฟดับ ทำเกือบไม่ทันเซงงงง

 92. http://sitigonrosjana.wordpress.com/
  ยากค่ะ
  แต่ก็ทำได้

 93. นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ เลขที่ 13 ม.6/6

  ครูพูดเร็วไปหน่อยครับ

  http://nicksar.wordpress.com/

 94. http://liptajean.wordpress.com/
  ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่42
  ธีรวัช ระลึก เลขที่5
  ม 6/6
  สนุกมากกกค่ะ ขอบคุณมากน๊ค่ะ

 95. นายคมกฤต วรรณาการ เลขที่ 21 ม.6/6
  น.ส.ธัญลักษณื ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6

  สับสนเล็กน้อย 😀

 96. นาย วิษณุกร จินยา เลขที่11 ม.6/6
  นายยุทธศักดิ์ ธรรมชัย เลขที่ 10 ม.6/6
  พอไหว ครับแต่ก็ทำได้บ้างครับ

 97. ทำยากแต่ก็อยากทำให้เสร็จ

  กนกรัตน์/ณัฐนรี

 98. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ ม.6/6 เลขที่31

  ทำยากค้ะ แต่สนุกมาก

 99. งงมากครับคุณครู อย่างนี้ต้องไปหัดทำที่บ้านซะละ !
  ธนาวิชญ์ นุ่มนวล เลขที่4 อังคณา สอดสี เลขที่34 ม.6/6

 100. อยากสร้าง theme เองคับ

 101. นายกรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่ 1 นายอภิสิทธิ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6

  ไม่รู้จะอธิบายยังไง ?

 102. ยากๆๆๆๆๆๆ

  วุ่นวายยยย

  ปวดหัวววว

  แต่ก้เสร็จแล้วคร่ะ/ครับ

 103. ยากจัง

 104. พอไหว ครับแต่ก็ทำได้บ้างครับ

 105. กันหยงทำยากแต่ก้อผ่านพ้นได้ดี
  แต่มีโกโก้มาจากไหนม่ะ รู้…บอกว่าเข้าไจบ้าง
  ขอยุด้วยคน นะ คับ

 106. ยากมากเลยค่ะแต่ก้สนุกดี

 107. สนุกดีค่ะ….ยากบ้างอะไรบ้าง :))

 108. http://liptajean.wordpress.com/

  สนุกมากกกค่ะ

 109. สอนสนุกมาก ค้ะ แต่ยาก มาก

 110. สอนสนุกครับ

 111. วงศธร อินทร์วงศ์ เลขที่ 19 ม.6/6

 112. ถึงจะยากไปนิดนึง ..แต่ก็ทำได้และเข้าใจ สนุกสนานดี
  อาจจะรุงรัง และ ดูวุ่นวาย แต่มันก็เป็นสไตล์ 6/6 555+

 113. ม.6/6

 114. วันนี้อากาศดี…ท้องฟ้าแจ่มใส เรียนก็สนุกนิดนึง

 115. ผมอยากทำ ทีม เองมั่งงงงง

 116. สนุกดีคับ – -* เนตตืด!! เสียรมณ์ (มัยง่ายจัง หุหุหุ) ^^

 117. สนุกดีค่ะ ชอบๆ :))

 118. ยากมากครับ……. ถือ ว่า สวด ยอด

 119. ยากมากเลย คับ ค่ะ

 120. จะยากไปไหน

 121. สนุกมาก ค้ะ … แต่ ก็ยากอยู่เหมือนกัน

 122. ผมอยากทำ ทีม เองงงงมั่ง

 123. ไฟดับ ทำงานๆม่ทัน เซงงงงง

 124. http://liptajean.wordpress.com/

  สนุกมากกกค่ะ ยิ่งยากยิ่งสนุก

 125. ยากมาก

 126. หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
  อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
  ม.6/1(พ)

  http://hongann.wordpress.com

  ขอบคุณค่ะคุณครู 🙂

 127. น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34 ม. 6/1(พ)
  น.ส. มนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม. 6/1(พ)
  ครูสอนเข้าใจมากๆ น่ารักเป็นกันเอง อิอิ
  http://fmhikaru.wordpress.com/

 128. นางสาวฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  นางสาวธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)

  สนุกดีค่ะ ได้รู้วิธีสร้างบล็อกเยอะมากเลย

  http://ommiew.wordpress.com/

 129. อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่6 ม.6/1(พ)
  http://bossza.wordpress.com/

 130. http://chystery.wordpress.com/
  ภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27
  สุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30
  6/1พ

  เม้นรอบที่สองแล้วนะคะ ไม่ได้โกรธหนา 😦

 131. นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 ม.6/1พ
  http://donlawat.wordpress.com
  สนุกมากๆ เกือบไม่ได้สมัคร5555

 132. หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
  อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
  ม.6/1(พ)

  http://hongann.wordpress.com

 133. นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2 ม.6/1(พ)

  http://khabwang.wordpress.com/

  It’s cool

 134. นางสาว ฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16 ม.6/1(พ)
  งงนิดๆ สนุก แต่ก็ทำได้ค่ะ
  http://daowping.wordpress.com/

 135. สนุกมากครับได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลย
  ขอบคุนคุณครู มากครับบ

  http://prachyaz.wordpress.com/

  นาย ปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่3
  6/1(พ)

 136. นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขมรา29 ม.6/1(พ)
  น่าสนใจดีคะ สนุกด้วย 😀
  http://i2deska.wordpress.com/

 137. สร้างบล็อกสนุกดีค่ะ 😉

  น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)

  https://xashify.wordpress.com/

 138. นายสุรพิชญ์ วิทยา ม6/1พ เลขที่ 5
  http://surapit.wordpress.com/

  สนุกมากๆครับ แต่ตอนสมัครมีปัญหา เซงคับ

  คุณคนูสอนได้ดีมากครับ

 139. น.ส .อนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)
  สนุกดีค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย^^

 140. นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย เลขที่ 40 ม.6/1(พ)
  ครูสอนทีละขั้นตอนทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ แต่บางครั้งเนตช้าเลยไม่ทันบ้างค่ะ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สร้างบล๊อกไม่ยากเลยค่ะ 🙂
  http://khunprangs.wordpress.com/

 141. น.ส. พิชญา ประสมทรัพย์ ม.6/1(พ) เลขที่25
  น.ส. สุรัติมา ชนะภัย ม.6/1(พ) เลขที่32

  โปรแกรมน่าใช้มากค่ะ สนุกมากค่ะ 🙂
  http://pitsu102.wordpress.com/

 142. http://chystery.wordpress.com
  นส.ภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 กับ
  นส.สุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30
  ชั้นม.6/1(พ)

 143. นายศุภวิช เจดีย์ถา ม.6/1(พ) เลขที่ 7

  สนุกดีครับ ได้ความรู้ด้วย ชอบครับ

 144. น.ส. จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)

  สนุกคะ ชอบคะ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
  เร้าใจมากๆคะ ทำให้ได้ความรู้ด้านสังคมอินเตอร์เนทมากขึ้นคะ

  http://woonzen.wordpress.com/

 145. นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ) เลขที่ 40
  ครูสอนทีละขั้นตอนทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ แต่บางครั้งเนตช้าเลยไม่ทันบ้างค่ะ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สร้างบล๊อกไม่ยากเลยค่ะ 🙂
  http://khunprangs.wordpress.com/

 146. นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่ 2 ม.6/1(พ)
  http://khabwang.wordpress.com/

 147. นางสาว วารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/1(พ)
  น่าสนใจมากคะ มีความรู้ใหม่ ๆ เยอะเลย สนุกดีคะ 🙂
  i2deska.wordpress.com

 148. น.ส.อนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)
  สนุกดีค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย ^^

 149. น.ส.พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
  น.ส.ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)

  การเรียนสนุกดีค่ะ ได้ลองทำสิ่งใกล้ตัวที่ไม่เคยทำมาก่อน
  http://beaucake61p.wordpress.com/

 150. นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่11 ม.6/1 พิเศษ

  https://swvtno05.wordpress.com/

 151. น.ส. จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)

  สนุกคะ ชอบคะ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
  เร้าใจมากๆคะ ทำให้ได้ความรู้ด้านสังคมอินเตอร์เนทมากขึ้นคะ :)))

  http://woonzen.wordpress.com/

 152. นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 ม.6/1พ
  http://donlawat.wordpress.com

 153. นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน ม.6/1(พ) เลขที่ 10
  นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ม.6/1(พ) เลขที่ 18

  เป็นเว็บที่น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจมาก ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน ทำแล้วสนุกมากเลยค่ะ ชอบวิธีการสอนแบบี้มากเลยค่ะ ดูทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบันมากเลยค่ะ
  🙂
  http://noonparn.wordpress.com/

 154. น.ส.ฉัตรธิดา วิยาเลขที่13 ม.6/1พ
  สนุกดีค่ะ
  http://chattida.wordpress.com/

 155. ได้ความรู้มากครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องที่สนใจได้ ขอบคุณครู arisara คั้บ
  🙂

 156. นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์
  เลขที่ 20 ม.6/1พ
  http://satouvy.wordpress.com

 157. นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่ 5
  http://surapit.wordpress.com/

 158. น.ส. จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)

  สนุกคะ ชอบคะ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
  เร้าใจมากๆคะ ทำให้ได้ความรู้ด้านสังคมอินเตอร์เนทมากขึ้นคะ :)))

 159. อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่6 ชั้นม.6/1(พ)
  http://bossza.wordpress.com/

 160. นางสาว ฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16 ม.6/1(พ)
  งงนิดๆ แต่ก็ทำได้ค่ะ
  http://daowping.wordpress.com/

 161. น.ส.กชกร นันทะสาร เลขที่9 ม.6/1(พ)
  น.ส.อิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37 ม.6/1(พ)
  -ทำให้ได้รู้เรื่องการทำบล็อกที่ไม่เคยทำมาก่อน ทำแล้วทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆ แต่บางครั้งเน็ตช้าอาจจะทำให้ทำไม่ทันในบางขั้นตอน แต่ก็สนุกมากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

  http://daisynlady.wordpress.com/

 162. นางสาวเบญญาภา จิณะไชย เลขที่ 23 ม.6/1พ
  งงหน่อยๆ แต่ก็สนุกดี
  https://filmming.wordpress.com/

 163. นส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  เรียนสนุกค่ะ วันนี้ สร้างบล๊อกเป็นแล้ว
  http://rungpailin.wordpress.com/

 164. สนุกดีค่ะ
  นางสาว โชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15 ม.6/1(พ)

  http://khaopode.wordpress.com

 165. นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1พ
  http://chanathip601s.wordpress.com/

 166. นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31 ม.6/1(พ)
  http://supakwadee.wordpress.com/

 167. ง่ายครับ ชิวๆๆ

  พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่4 ม.6/1พ

  http://peeranutz.wordpress.com/

 168. ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 42
  วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 46 ม.6/4

  https://beejoy4246.wordpress.com/

 169. ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่42
  วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 46
  https://beejoy4246.wordpress.com/

 170. นางสาวเกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 49
  นางสาวเจนจิรา พิมพ์ศรี เลขที่27
  ม.6/4

  http://pueugoum.wordpress.com/

 171. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1 ม.6/4
  นายวีรชัย พรมถานา เลขที่ 21 ม.6/4
  ดีคับ
  http://lovelyoum.wordpress.com/

 172. ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 42
  วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 46

 173. นายธนากร ไชยกาม เลขที่18
  นายสรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่22
  ม.6/4

  http://po22kendo18.wordpress.com/

  วันนี้เรียนสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 174. นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
  นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 44
  ม.6/4

  http://oleynick.wordpress.com/

 175. นายธนากร ไชยกาม เลขที่18
  นายสรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่22
  ม.6/4

  http://po22kendo18.wordpress.com/

  วันนี้ดี ๆๆๆๆ

 176. นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณชาติ เลขที่ 16 ม.6/4

  http://meeraide.wordpress.com/

 177. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1 ม.6/4
  นายวีรชัย พรมถานา เลขที่ 21 ม.6/4
  คุณครูสอนได้ใจ

  http://lovelyoum.wordpress.com/

 178. นายวิบูลชัย ใจคำ เลขที่ 11
  นายสิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
  ชั้น ม6/4
  http://pongviboon.wordpress.com/

 179. เรียนกับครูแล้วโครตสนุก

 180. นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ ม.6/4 เลขที่9
  สนุกมากครับ อยากทำต่อแล้ว

  http://patiwatnan.wordpress.com/

 181. น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 26
  น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 47
  ม6/4
  สนุกค่ะ สนุกแบบปวดหัว แต่ชอบมากๆค่ะ

  http://fai2536dear.wordpress.com/

 182. นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 20
  ม.6/4

  http://bomphee.wordpress.com/

 183. นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณชาติ เลขที่ 16 ม.6/4

  http://meeraide.wordpress.com/

 184. นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่43 ม.6/4
  นางสาว วรัญญา สายโยน เลขที่45 ม.6/4
  วันนี้เรียนสนุกมาก

  http://pimmiegoi.wordpress.com/

 185. น.ส. ปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 30 ม.6/4
  น.ส. ชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 48 ม.6/4

  เรียนสนุกมากมายค่ะ

  http://januarygift.wordpress.com/

 186. นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 18
  ม.6/4

  http://bomphee.wordpress.com/

 187. นาย ภูมิพัฒน์ อุปนันท์ เลขที่10 ม. 6/4

  http://phumput.wordpress.com/

  ดีใจด้วยนะครับ ถูกสลาก ขอ 200 ครับ

 188. http://thepossi3le.wordpress.com/
  นาย เอกวิทย์ ธิคำ เลขที่ 15 ชั้น ม.6/4

  ดีใจมากกกกก!

 189. น.ส.พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่32 ม.6/4
  ยากบ้างอะไรบ้าง แต่ก็เข้าใจค่ะ
  http://pnamboay.wordpress.com/

 190. นาย เขมินท์ มีบุญ เลขที่2 ม.6/4
  นาย ชินกฤต อินเเสง เลขที่3 ม.6/4
  ขอบคุณที่คุณครู สอน ครับ
  http://www.shareswf.com/game/11759/himatep

 191. นายเอกมงคล ศรีรินติ๊บ ม6/4 เลขที่14
  http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

 192. น.ส.นุสรินทร์ อภิวัน เลขที่40 ม.6/4
  น.ส.พรญาณี รัตนะ เลขที่41 ม.6/4

  สนุกมากเลยอ่ะ ครูถูกหวยด้วยวันนี้ ครูเลยใจดีมากๆๆ

  http://nickning.wordpress.com/

 193. นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ เลขที่9 ม.6/4
  ทำเสร็จแล้วก็ดีใจ สนุกดีครับ อยากทำต่อแล้ว
  http://patiwatnan.wordpress.com/

 194. น.ส.ลลิตา ภูรังกา เลขที่43 ม.6/4
  น.ส.วรัญญา สายโยน เลขที่ 45 ม.6/4
  วันนี้เรียนคอมสนุกมากค่ะ
  http://pimmiegoi.wordpress.com/

 195. นายเทพนิมิตร โนชัย เลขที่6 ม.6/4
  http://thepnimith.wordpress.com/

 196. น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 26 ม.6/4
  น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 47 ม.6/4
  สนุกมากๆค่ะ สอนเป็นจังหวะ 3 ช่าดี มันส์มากๆเลยค่ะ

  http://fai2536dear.wordpress.com/

 197. http://sgumzballza.wordpress.com
  นายเดชชาติ สิทธิยศ เลขที่5
  นายปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล เลขที่8
  ชั้น ม.6/4
  เป็นการเรียนที่สนุกดีคับ ได้เล่นเฟสบุ๊กด้วย
  C : และได้ดีใจที่ครูถูกหวย C :

 198. นายเอกมงคล ศรีรินติ๊บ เลขที่14 ม6/4
  ท่าจะม่วน
  http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

 199. น.ส. กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่36 ม.6/4
  สนุกค่ะ
  http://faiinoipupiizly.wordpress.com/

 200. นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 30 ม. 6/4

  นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่48

  เรียนสนุกมากค่ะ ^^

  http://januarygift.wordpress.com/

 201. นาย อธิวัฒน์ อุปัมภ์ เลขที่ 24 ม.6/4
  http://linzill.wordpress.com

 202. นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ เลขที่ 12 ม.6/4
  นาย ธนพล สุวรรณาชาติ เลขที่ 16 ม.6/4

  http://meeraide.wordpress.com/

 203. นายภูมิพัฒน์ อุปนันท์ เลขที่10 ม.6/4

  http://phumput.wordpress.com/

 204. นายเอกมงคล ศรีรินติ๊บ เลขที่14 ม6/4
  ท่าจะม่วน

 205. น.ส. ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 31 ม.6/4
  น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่34 ม.6/4

  สนุกมากค่ะ ได้รับความรู้ใหม่ๆ
  http://gmiinzly.wordpress.com/

 206. น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น เลขที่ 39 ม.6/4
  น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี เลขที่ 38 ม.6/4
  อาจจะดูงงๆในครั้งแรกแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  http://disneyland64.wordpress.com

 207. sgumzballza.wordpress.com
  นายเดชชาติ สิทธิยศ เลขที่5
  นายปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล เลขที่8
  ชั้น ม.6/4
  เป็นการเรียนที่สนุกดีคับ ได้เล่นเฟสบุ๊กด้วย
  C :

 208. กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่1 ม.6/9
  http://cgamesw.wordpress.com/

 209. น.ส.อภิญญา ปนันตา เลขที่ 36 ชั้น 6/9
  http://aoraesw.wordpress.com./

 210. นส.ศรัญดา เลขที่38
  นส.ปิยธิดา เลขที่37
  ปวดหัวสนุกเครียดดดดดดดดดด!!

  http://nantidetee.wordpress.com/

 211. เมาหัวhttp://souwanit.wordpress.com/

  กติกา แก้วค้ำ เลขที่26
  เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่35 ม.6/9

 212. เพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 26 6/9
  ปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 25 6/9
  http://newtuck.wordpress.com/

 213. นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่8

  นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว ม.6/9 เลขที่9

  http://doysa.wordpress.com/

  ขอบคุนคับ บายๆๆ

 214. http://ballcup.wordpress.com

  กฤษดา สระบัว เลขที่2 ชั้นม.6/9

 215. http://jamenoi.wordpress.com
  น.ส.นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 33 6/9

 216. น.ส ศรัญดา ศรีโซ้งเลขที่38
  น.ส ปิยธิดาพ่วงเจริญเลขที่37

 217. http://jamenoi.wordpress.com
  นส.นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 33

 218. http://tarrinsw.wordpress.com/

  นายธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 14 6/9

  นายรัฐนันท์ พูลรักษา 1 7 6/9

 219. http://modrsmint.wordpress.com/
  สนุกดีค่ะ

 220. กัดีค่ะ

 221. ทำได้ค่ะ สนุกมาก ก

 222. http://nantidetee.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=4&action=edit&message=10
  โอ้วมันช่างไม่ง่ายเลยแต่สนุกดีค่ะชอบ

 223. กฤติน โกเสนตอ เลขที่3 ม.6/9
  ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6 ม.6/9

  ดีสนุก แต่ ก็สนุกดี 555+
  http://jom6sw.wordpress.com/

 224. น.ส กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 31 ม.6/9
  นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 17 ม.6/9
  http://spoyzmint.wordpress.com/

 225. ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7 ม.6/9
  นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9

  ดี สนุก

  http://kai7one15.wordpress.com/

 226. นางสาว ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 32
  นางสาว สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
  http://boopang.wordpress.com/

 227. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่5 ม.6/9
  นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ม.6/9
  เรียนสนุกคับ
  http://upgee.wordpress.com/

 228. นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ชั้นม.6/9

  นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่ 25 ชั้นม.6/9

  http://sakkanbow.wordpress.com/

 229. กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
  เเจ่ม ๆๆ วิชานี้
  http://konlatee.wordpress.com/

 230. นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9

  http://kameillsw.wordpress.com/

 231. ขออภัยค่ะ พอดีให้เวลานักเรียนเข้าอินเทอร์เน็ตแอบดูนักเรียนอยู่คะ
  ต่อไปถ้านักเรียนมีื่ชื่อผู้ใช้และรหัส่านแล้วก็คงจะเข้าสอนปกติค่ะ

 232. ได้เรียนในหน่วยที่ 4 นักเรียนจะได้สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นคนละ 1 ตัว ค่ะ
  ถ้าอยากจะพัฒนาให้เป็นเรื่องราวสามารถทำได้นอกเวลาแล้วมาคุยกับครูนะคะ

 233. ทดสอบอนุมัติค่ะ

 234. น.ส.กรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16 ม.6/8
  น.ส.บุษกร เป้านาคา เลขที่ 28 ม.6/8
  http://narbimzii.wordpress.com

 235. นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31
  ม.6/8
  สนุกมากคร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆม้วนเจ้า….
  http://oomduy.wordpress.com

 236. นางสาว ภาวินี คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8
  โหด มัน ฮา
  สุดยอด
  http://aimaem.wordpress.com

 237. น.ส. เมษยา วุฒิ 6/8 38

  https://mesayanew.wordpress.com

  สนุกมากๆๆๆ

 238. แหล่มไปเรย

  http://narbimzii.wordpress.com

 239. น.ส ปิยะพร จันทูร เลขที่33 ชั้นม.6/8
  ยากตอนส่งงานนนี้แหละค่ะ
  http://plengbeer.wordpress.com

 240. http://kookpim.wordpress.com/

  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์19 6/8
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 35 6/8

 241. นางสาว ภาวิณ๊ คะระนันท์ เลขที่14 ม.6/8
  สนุก ท้าทาย
  โหด มัน ฮา สุดยอดดดดด!!!

  http://aimaem.wordpress.com

 242. http://sirimon.wordpress.com
  ศิริมล แซ่เล้า เลขที่41 ม.6/8
  วรรณตรี อุ่นถิ่ เลขที่40 ม.6/8

 243. นางสาวชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  นางสาวบุษยารัตน์ สมจิตร 29 ม.6/8
  ยาก
  http://natanmin2129.wordpress.com

 244. นาย กัมพล ยินดี เลขที่ 2 ม.6/8

  สวดยอดเลยค้าบ

  http://motamoo.wordpress.com

 245. งานชิ้นนี้ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ทำได้

 246. นัดดา จำเนียร27 6/8 กรรณิกา12 6/8
  http://dada2233.wordpress.com
  ปวดหัววว

 247. ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3
  กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17ชั้นม.6/8

  สอนเร็วกว่านี้ๆค่ะ ช้าไปง่วงนอน
  ปล.หนูสวยและรวยแถมป่วยเป็น…อุคริ๊ๆๆ ฮิๆๆจุบุ๊ๆๆ
  http://sarayykikz.wordpress.com/

 248. นางสาว ณัฏธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
  นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
  เย้ๆๆได้เรียนคอมแล้ววันนี้ แต่วันนี้ได้เรียนคอมแล้วยากจัง ว้า แต่ก็สนุกดี ได้ความรู้ใหม่ๆไปสอนคนที่บ้านดีกว่า อิอิ*-*
  http://icezii.wordpress.com/

 249. นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที5 ม 6/8
  นาย ทินภัทร แสนสาร เลขที่4 ม 6/8
  หนูป่วยแล้วน่ะค่ะ 4รอบแล้วน่ะเนี้ยะ

  http://mimpyhuuyan.wordpress.com

 250. http://siwita.wordpress.com
  นางสาวสิวิตา สุริยะพรหม เลขที่42 ม.6/8
  ครูสอนดีมาก อยากเรียนคอมตลอดไปคะ

 251. น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่43 ม.6/8

  อ.สอนเร็วมากแต่ก็ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น

  http://beerwane.wordpress.com

 252. ขยันต่อไป

 253. http://kookpim.wordpress.com/

  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 19 6/8
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 35 6/8

  ยากนิดนึง

 254. น.ส. ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่23 ม. 6/8
  น.ส. เพลินไพลิน สายอินแก้ว เลขที่ 36 ม.6/8

  ส่งงานยากมาก

  http://guangjow.wordpress.com

 255. นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31
  ม.6/8

  สนุกมากคร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆม้วนเจ้า..

  http://oomduy.wordpress.com

 256. นาย กัมพล ยินดี เลขที่ 2 ม.6/8
  http://www.chilllove@hotmail.com
  http://motamoo.wordpress.com/

 257. น.ส. เมษยา วุฒิ 6/8 38

  http://mesayanew.wordpress.com/

  เรียนคอมตื่นเต้นมาก งง บ้าง รู้บ้าง อิอิ

 258. นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31
  ม.6/8

  สนุกมากคร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆม้วนเจ้า..

  http://oomduy.wordpress.com/

 259. น.ส.ธชลพร มะโน เลขที่ 44 ม. 6/8

  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม. 6/8

  เรียนกับครูสนุกดีค่ะ แอร์ก็เย็น ไม่เบื่อเลยค่ะ :))
  อยากเรียนกับครูทั้งวันเลย 555
  http://thachonporn.wordpress.com

 260. ปิยะพร จันทูร เลขที่ 33 ชั้นม.6/8
  งานชิ้นนี้เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็สามารถทำได้
  http://plengbeer.wordpress.com

 261. ไม่ยาก แต่ ไม่ง่าย
  http://tomthong.wordpress.com/

 262. น.ส ชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร 29 ม.6/8

  เข้าใจบ้าง ไม่ เข้าใจ บ้าง เป็นบางเรื่อง

  http://natanmin2129.wordpress.com

 263. นายบวร ดีชัยภูมิ ม6/8 เลขที่ 6 …..ดีจร้า^^…..
  หนูดีจั้ย น๊ะจ่ะที่ส่งได้ อิอิ เรียนสนุกจ่ะะ
  http://tobtubja.wordpress.com

 264. เรียนแล้วสนุกดี

 265. น.ส สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15 ม. 6/8
  เรียนคอมขั้นดีที่สูง
  http://bui15.wordpress.com

 266. น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่43 ม.6/8

  อ.สอนเร็วมากแต่ก็ทำให้เข้าใจเร็วดีมากๆ

  http://beerwane.wordpress.com

 267. ^^ นางสาว ภาวิณ๊ คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8
  >>สนุก ท้าทาย
  XXxโหด มัน ฮา สุดยอดดดดด!!!

  http://aimaem.wordpress.com

 268. นส.ชญานี อินทนนท์ ม6/8 เลขที่13
  สนุกมากค่ะ
  http://chayaneesw.wordpress.com

 269. ยากนิดนึงอะ

 270. น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่34 ม.6/8
  น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่37 ม.6/8
  เรียนสนุกดีค่ะถึงจะไม่ทันนิดหน่อย อิๆๆๆ ^_^ ^O^
  http://manowbowtop.wordpress.com

 271. http://siwita.wordpress.com/
  นางสาวสิวิตา สุริยะพรหม เลขที่42 ม.6/8
  ครูสอนดีมาก เข้าใจง่าย อยากเรียนตลอดไป

 272. ศิริมล แซ่เล้า เลขที่ 41 ม.6/8
  วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่40 ม.6/8
  http://sirimon.wordpress.com/

 273. นางสาววรนุช สุขหมื่น ชั้น ม.6/8 เลขที่ 39
  ยากมากคะ
  http://bowvypago.wordpress.com

 274. หนูสวยยและรวยแถมป่วยเป็น… อุคริ๊ ฮิๆๆ จุบุ๊ๆๆ

  http://sarayykikz.wordpress.com/

 275. น.ส ชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  น.ส บุษยารัตนํ สมจิตร 29 ม.6/8
  เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างเป็นบางเรื่อง
  http://natanmin2129.wordpress.com/

 276. เจนจิตต์ ตั้งเอกลักษณ์ 20
  ชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ 22
  ชั้น 6/8
  http://ammiicherry.wordpress.com/

  เรียนคอมสนุก แต่ยัง งงๆ อยู่คะ

 277. ^^ นางสาว ภาวิณ๊ คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8
  >>สนุก ท้าทาย
  XXxโหด มัน ฮา สุดยอดดดดด!!!

  http://aimaem.wordpress.com/

 278. นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9 ม. 6/8
  นาย ธวัชชัย ทิพย์รัตน์ เลขที่ 8 ม.6/8

  ขยันต่อไป

  http://thirawatthawachit.wordpress.com/

 279. ปิยะพร จันทูร เลขที่33 ชั้นม.6/8

  http://plengbeer.wordpress.com/

 280. นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  นางสาวประภัสร มงคล เลขที่ 31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
  ครูสอนไว้ไปนะคร้าช้าลงนิดหนึ่งแต่ดีคร้านักเรียนก็ตั้งใจเรียน แต่ก็เข้าใจคร้า
  http://oomduy.wordpress.com/

 281. นัดดา จำเนียร 27 6/8 กรรณิกา12 6/8
  6http://dada2233.wordpress.com
  ปวดหัวววววว

 282. นาย บวร ดีชัยภูมิ ม.6/8 เลขที่ 6 ดีจร้า…. 🙂
  http://tobtubja.wordpress.com/

 283. น.ส.กรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16 ม.6/8
  น.ส.บุษกร เป้านาคา เลขที่ 28 ม.6/8

  เเหล่มไปเรย :))

 284. สนุกยิ่งกว่าเรยาา มว๊ากกกกกก เครียดสวดๆๆ

 285. ปิยะพร จันทูร เลขที่ 33 ชั้นม.6/8

  http://plengbeer.wordpress.com/

 286. นาย พงษ์ประภัทร โสภา ชั้นม.6/8 เลขที่ 10
  เรียนสนุกมากแต่ว่าครูสอนเร็วไปหน่อย เนื้อหาสาระดีมากๆ
  https://forgetfuly.wordpress.com

 287. น.ส.ธชลพร มะโน เลขที่ 44 ม. 6/8
  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม. 6/8

  เรียนกับครูสนุกดีค่ะ แอร์ก็เย็น ไม่เบื่อเลยค่ะ :))
  อยากเรียนกับครูทั้งวันเลย 555

  http://thachonporn.wordpress.com/

 288. น.ส.ชญานี อินทนนท์ ม6/8 เลขที่13
  สนุกมากค่ะ
  http://chayaneesw.wordpress.com/

 289. น.ส. เมษยา วุฒิ 6/8 38

  การเรียนวันนี้สนุกมากค่ะ แต่รู้สึกว่า งง นิดหน่อยค่ะแต่ก้อ..ทำได้อิอิ*-*

  http://mesayanew.wordpress.com/

 290. นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
  นาย ทินภัทร แสนสาร เลขที่4 ม 6/8
  เฟลสหนูสวยมากค่ะ
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com/

 291. น.ส สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15 ม. 6/8
  เรียนคอมขั้นดีที่สูง

  http://bui15.wordpress.com/

 292. น.ส. ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23 ม. 6/8
  น.ส. เพลินไพลิน สายอินแก้ว
  สนุกมาก แล้วก็ยากสุด
  http://guangjow.wordpress.com/

 293. น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่43 ม.6/8

  อ.สอนเร็วมากแต่ก็ทำให้เข้าใจเร็วดี

  http://beerwane.wordpress.com/

 294. นาย กัมพล ยินดี
  เลขที่2 ม.6/8

  สนุกดีครับ แต่ยากมว๊ากกก
  ทำไมผมไม่ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่แรกนะ ฮ่าๆ

  http://motamoo.wordpress.com/

 295. ปิยะพร จันทูร ม.6/8 เลขที่ 33

  http://plengbeer.wordpress.com/

 296. ชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  บุษยารัตน์ สมจิตร29 ม.6/8

  เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างเป็นบางเรื่อง แต่ส่วนมากก็เข้าใจค่ะ

  http://natanmin2129.wordpress.com/

 297. วรนุช สุขหมื่น 39 ม.6/8
  ยากบางเวลาคะ

  http://bowvypago.wordpress.com/

 298. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8
  สนุก ท้าทาย
  โหด มัน ฮา สุดยอดดดดด
  ตอนแรกนึกว่ายาก
  พอลงมือทำง่ายมากกก
  http://aimaem.wordpress.com/

 299. น.ส ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม 6/8

  น.ส บุษริทร์ มุลต่อม เลขที่ 30 ม 6/8

  การเรียนในวันนี้ก้อยากพอสมควรค่ะ แต่ก็สนุกดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ครุอริสรานำมาสอน >_<

  http://icezii.wordpress.com/

 300. ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
  กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่17 ม.6/8
  http://sarayykikz.wordpress.com/

 301. นางสาวสิวิตา สุริยะพรหม เลขที่42 ชั้นม.6/8
  http://siwita.wordpress.com/
  ครูสอนดีมาก อยากเรียนคอมตลอดไปคะ

 302. น.ส สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15 ม.6/8

  เรียนคอมขั้นดีที่สูง

  http://bui15.wordpress.com/

 303. น.ส.ชญานี อินทนนท์ ม6/8 เลขที13
  สนุกดีค่ะ
  http://chayaneesw.wordpress.com/

 304. http://ammiicherry.wordpress.com/

  เรียนคอมสนุกนะคะ แต่ งง จัง

 305. น.ส ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม 6/8

  น.ส บุษริทร์ มุลต่อม เลขที่ 30 ม 6/8

  การเรียนในวันนี้ก้อยากพอสมควรค่ะ แต่ก็สนุกดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ครุอริสรานำมาสอน

  http://icezii.wordpress.com/

 306. ยาก แต่ก็ทำได้ ชอบบ :))

 307. ยากสวดๆๆ

 308. นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
  นาย ทินภัทร แสนสาร เลขที่4 ม 6/8
  เฟลสบุ๊คหนูสวยมากค่ะ
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com/

 309. นางสาว ภาวิณ๊ คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8
  สนุก ท้าทาย
  โหด มัน ฮา สุดยอดดดดด
  ตอนแรกนึกว่ายาก
  พอลงมือทำง่ายมากกก
  http://aimaem.wordpress.com/

 310. ไม่ง่าย และ ไม่ยาก ครับ

 311. น.ส.ธชลพร มะโน เลขที่ 44 ม.6/8
  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม.6/8
  เรียนกับครูสนุกดี แอร์ก็เย็น 🙂
  http://thachonporn.wordpress.com/

 312. น.ส สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15

  เรียนคอมขั้นดีที่สุง

 313. ศริมล แซ่เล้า ม6/8 เลขที่41
  http://sirimon.wordpress.com/
  เรียนคอมสนุกมากคะ แต่มีบ้างที่ทำไม่ทันคะเพื่อน

 314. กัมพล ยินดี
  เลขที่2 ม.6/8

  เรียนสนุกมากครับ ตอนครูไม่มาลากไม่ได้ ครูมาลากได้เลยอ่ะ
  สงสัยคอมมันกลัวครู 55555

  http://motamoo.wordpress.com/

 315. เรียนรุ้เรื่องแต่เร้วไปจำไม่ทันครุน่าตาน่ากลัว แต่ใจดี
  น.สฐิติณัส สุขโสภณ เลขที่24 ม.6/8
  http://ponsukso.wordpress.com/

 316. น.ส ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม 6/8

  น.ส บุษริทร์ มุลต่อม เลขที่ 30 ม 6/8

  การเรียนในวันนี้ก้อยากพอสมควรค่ะ แต่ก็สนุกดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ครุอริสรานำมาสอน >_<

 317. น.ส. ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23 ม.6/8
  น.ส. เพลินไพลิน สายอิมแก้ว เลขที่ 36 ม.6/8
  สนุกดี
  http://guangjow.wordpress.com/

 318. http://beerwane.wordpress.com/

  อาจารย์พูดเร็วมากแต่ก็ช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น

 319. น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขี่34 ม6/8
  น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่37 ม.6/8
  เรียนสนุกมากถึงจะไม่ทันครูนิดหน่อย อิๆๆๆๆ ไม่มี ZZZZZzzzzzzzz!!!!!!!
  http://manowbowtop.wordpress.com/

 320. นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย ทิพย์รัตน์ เขที่ 8 ม.6/8
  http://thirawatthawachit.wordpress.com/

 321. เรียนได้บ้างไม่ได้บ้าง ถามเพื่อนเอา
  นางสาว ฐิติมา โสภารัตน์ เลขที่25 ม. 6/8
  http://bezelyeot.wordpress.com/

 322. http://plengbeer.wordpress.com/

  งานชิ้นนี้ข้าพเจ้าเรียนอย่างเข้าใจ เพราะทำตามคุณครูทุกอย่างงานชิ้นนี้เป็นงานที่ข้าพเจ้าทำแล้วได้ความรู้แล้วความเข้าใจทุกอย่าง

 323. เรียนคอมขั้นดีที่สูง อิอิ

 324. http://bowvypago.wordpress.com/
  นางสาววรนุช สุขหมื่น 39 ม.6/8

  อาจาร์น่ารักมากคะ 555+

 325. ครูสอนไว้ไปนะคร้าช้าลงนิดหนึ่งแต่ดีคร้านักเรียนก็ตั้งใจเรียน แต่ก็เข้าใจคร้า

 326. หนูสวยค่ะและหนูก็ทำได้แล้วค่ะ กระอักก!!!♥

 327. น.ส.ธลพร มะโน เลขที่ 44
  น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
  ม.6/8

  http://thachonporn.wordpress.com/

 328. นางสาว ภาวิณ๊ คะระนันท์
  เลขที่14 ม.6/8 สนุก ท้าทายดีมาก

  ^^ไม่เคยทำมาก่อน
  นึกว่ายาก
  แต่พอลงมือทำมันง่ายกว่าที่คิด และสนุกไปกับมันค่ะ((:

  http://aimaem.wordpress.com/

 329. https://kruarisara.wordpress.com/
  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 19 6/8
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 35 6/8

  ยากนึดนึง ขอบ้างไรบ้าง

 330. นายบวร ดีชัยภูมิ ม.6/8 เลขที่6 ง่ายๆๆจ๊ะ หนูรักคุณค่ะ จร้า……^^-
  http://tobtubja.wordpress.com/

 331. ส่งงานเจ้า
  กรุณาตรวจงานให้หนูด้วยน่ะค่ะ
  http://mimpyhuuyan.wordpress.com/

 332. http://natanmin2129.wordpress.com/
  น.ส ชาลินี ดู่ผัด 21 ม.6/8
  น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร 29 ม.6/8

  เข้าใจบ้าง ไม่ เข้าใจบ้าง แต่ ส่วน มาก ก็ เข้า ใจ ค่ะ

 333. น.ส.ธชลพร มะโน 44
  น.ส.กัญญาณี แรงคง 18
  ม.6/8
  http://thachonporn.wordpress.com/

 334. นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 42 ชั้น ม. 6/1
  = ตอนอยู่ในห้องถ้าเผลอคุยกับเพื่อนนิดนึงก็จะทำให้ไม่รู้เรื่องทันทีค่ะ แต่วันนี้ไม่คุยค่ะ เพราะครูพูดเร็วเดี๋ยวไม่ทัน ตอนสมัครก็ดูเหมือนจะยากค่ะ แต่ถ้าทำตามขั้นตอนที่ครูบอกก็ถือว่าง่ายมากเลย 🙂 = (โพสต์ที่โรงเรียนแล้วแต่ไม่ขึ้นค่ะ)
  URL http://bnniinast.wordpress.com/

 335. นางสาวกฤตพร คารมคม เลขที่ 20 ม.6/1
  นางสาวนัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 24 ม.6/1

  กว่าจะสมัครได้มันยากมากค่ะ

  http://numfonimma.wordpress.com

 336. นางสาว ณัฎฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 19

  นางสาว ปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 23

  ชั้น ม.6/3

  ทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
  http://beemnansw.wordpress.com/

 337. น.ส. ภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 27 ม.6/3

  ที่ทำไม่ทัน ก้เพราะ อีเมลนี้แหละค่ะ

  http://porpalmmy.wordpress.com/

 338. ชื่อนางสาวเกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่22 ม.6/1
  ชื่อนางสาวพิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่44 ม.6/1
  ครูสอนเข้าใจง่าย และก็เป็นกันเองค่ะ แต่บางครั้งก็เร็วไปตามไม่ทันทำให้สับสนและงงงวยค่ะ ๕๕
  ***สาเหตุที่ส่งช้าเพราะว่าอินเทอร์เนตมีปัญหา หนูได้สมัครรหัสเนตฯแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้ค่ะ งงมาก ตอนแรกทำใกล้จะเสร็จแล้ว อยู่ๆก็หลุดเฉยเลยค่ะ TT TT” หนูเลยมาทำที่บ้านค่ะ
  URL http://specialplammiizs.wordpress.com/

 339. นาย พัชรดนัย ไชยเดช ม.6/1 เลขที่ 6

 340. นางสาวนิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 27
  นางสาวอรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 41 ม.6/1

  ครูพูดเร็วมากค่ะ ฟังไม่ทันเลย เวลาครูตะคอก พวกหนูตกใจมากเลยค่ะ ปวดหัว ไมเกรนขึ้น อยากให้ครูยิ้มเยอะๆเวลาสอน พวกเราจะได้แฮปปี้ในการเรียนมากกว่านี้ค่ะ แต่พวกหนูก็รู้เรื่องการสร้างบล็อกมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ 🙂

 341. น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37
  ม.6/1

  สมัครยากค่ะ

 342. นาย พัชรดัย ไชยเดช ม.6/1 เลขที่ 6 ยากจัง – –

 343. แก้ไข Comment – on พฤษภาคม 31, 2011 at 11:59 am said: ครับ

  -พิมผิดนะครับ จากคำว่า “กุ” เป็น “ก็” นะครับ T^T

 344. ชื่อ นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า
  เลขที่ 9 ชั้น ม.6/1

  นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ
  เลขที่32 ชั้น ม.6/1

  สอนเร็วมากครับ เเต่สนุกดี

 345. นายวัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  นาย ธนากร วิชัยยา เลขที่ 2
  ม.6/1

 346. ชื่อ นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า
  เลขที่ 9 ชั้น ม.6/1

  นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ
  เลขที่32 ชั้น ม.6/1

 347. https://kruarisara.wordpress.com
  นาย ภควัต มะลิซ้อน เลขที่ 10 ม.6/1
  นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 43 ม.6/1

 348. นางสาว ปานฤทัย สุขล้น เลขที่47
  นางสาว วาสนา พื้นผัด เลขที่ 49 ม.6/1
  วันนี้ครูสอนเร็วคะ เเต่ว่าตามทันเพราะนั่งกัน 2 คน
  ครูสอนสนุกมากก ฮามากกกกกกกกก คะ :’)

  http://bowwyyuiyee.wordpress.com/

 349. นส. ศิรินันท์ ตันเกียง เลขที่37 ม.6/1
  นส.วิชชุดา เย็นใจมา เลขที่36 ม.6/1

  สอนดีมากกกกกกกกกกกก ^^

 350. https://kruarisara.wordpress.com
  นาย ภควัต มะลิซ้อน เลขที่ 10 ม.6/1
  นางสาว อังคา ครองดี เลขที่ 43 ม.6/1

 351. นางสาวประภาพรขันยม เลขที่30 ม.6/1
  นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่14 ม.6/1
  เวียหัวมากๆค่ะ แต่ก็สนุกดี เม้นๆๆๆ เม้นทีไรก็ไม่ขึ้นซักที 🙂

 352. ผิดคับๆ อันเก่าผิดคับ

  นายทวิณัช อิงคโชติวณิช ม.6/1 เลขที่ 1
  นายดรัณภพ แซ่เล้า ม.6/1 เลขที่ 17

  http://chivpete.wordpress.com/

 353. น.ส ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 29 ชั้น ม.6/1

  ทำได้แบบมึนๆๆๆT^T

  วันหลังจะตั้งใจฟังครูสอนแร้วววววT^T

  https://aorseven.wordpress.com/

 354. นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1

  มึนมากค่ะ ครูสอนเร็ว

  http://goywara.wordpress.com/

 355. http://maz54.wordpress.com/ ลืมเขียนอ่ะคราบ

 356. เรียนไม่ยากไม่ง่ายครับ เเต่ต้องตั้งใจฟังครับ อย่างมีสมาธิ เเละสติครับ

 357. นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 30 ม.6/1
  นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14 ม.6/1
  เวียนหัวมากๆค่ะ แต่ก็มันดี ^^

 358. นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่47
  นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่49 ม.6/1
  วันนี้ครูสอนเร็วไปหน่อยคะ เเต่ก็ตามทันเพราะว่านั่งกัน 2 คน เเต่ครูสอนสนุกมากกกกกกกกกก ฮาาาามาก 😉

 359. สนุกสนานมากมายค้าาาาาาา

  หนูเมามันกับการเรียนคาบนี้มาก ><

 360. สอนสนุกดี

  ภควัต มะลิซ้อน เลขที่10 ม.6/1 นางสาวอังคณา ครองดี เลขที่ 43

 361. นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1

  มึนมากค่ะ ครูสอนเร็ว

 362. นายทวิณัช อิงคโชติวณิช ม.6/1 เลขที่ 1
  นายดรัณภพ อิงคโชติวณิช ม.6/1 เลขที่ 17

  http://chivpete.wordpress.com/

 363. น.ส ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 45
  น.ส ทิพาพร ค้ำคูณเลขที่46 ม.6/1
  วันนี้เรียนเหนื่อยนิดหน่อยค่ะ กลัวตามครูไม่ทัน แต่ภาพโดยรวมถือว่าวันนี้ok ค่ะ สนุกสนาน เฮฮา
  http://moojar.wordpress.com/

 364. นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่25
  นางสาวบงกชกร ปริกเพชร เลขที่28
  ม.6/1
  ครูสอนไวไปนิด แต่ก็รู้เรื่อง

 365. นายพิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่8 ชั้นม.6/1
  นักบินในอนาคตคราบบบบบบบบบบบบบบ ^_^

 366. …………….สอนสนุกดี

 367. สมัครยากมากค่ะ แต่ถ้าทำตามขั้นตอนก็สามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะ
  ทำไปเรื่อยก็สนุกดีค่ะ ได้ตกแต่งบล็อกเองด้วย ^^
  http://bnniinast.wordpress.com/
  จันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  สุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ม.6/1

 368. คุณครูตั้งใจ สอนหนูมากเลย สอนเข้าใจง่ายค้ะ สนุกสนาน เป็นกันเองกับนักเรียน

 369. นางสาวกานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ม.6/1

  เรียนสนุกดี แต่ครูสอนเร็วไปนิดนึงค่ะ ^^

  http://yaya1993.wordpress.com/

 370. พรกนก พูลน้อย เลขที่31 ม.6/1
  วันนี้ สนุกดีเรื่องใหม่ดีค่ะ
  http://song1994.wordpress.com/

 371. ครูสอนเร็วไปนิดนึงครับ ^____^

 372. say hi ครับครูอริศรา อยากเรียนสร้างการ์ตูน animation มากเลยครับ(ถ้ามีโอกาส(^_^))

 373. เดี๋ยวๆๆ ครับผมลืมเขียนเลขที่ครับ

  พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ม.6/1 ครับผม

 374. นางสาวปรพภาพร ขันยม เลขที่ 31 ม.6/1
  นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่14 ม.6/1
  เมามากๆค่ะ ทำ wordpress แต่ก็มันดี ^^

 375. สอนดีค่ะ นักเรียนมีความกระตือรือร้นดีค่ะ สอนสนุก

 376. มึน ครูไปเร็วมากค่ะ

 377. คุณครูสอนดีมาก กระชับ ฉับไว

 378. บรรยากาศการเรียนดีค่ะ – _ –
  แอร์เย็นมาก แต่ครูสอนเร็วไปนิดนึงนะคะ

 379. นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า
  เลขที่ 9 ชั้น ม.6/1

  นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ
  เลขที่ 32 ชั้น ม.6/1

  สอนเร็วมากครับ เเต่สนุกดี

 380. เมาหัวคับ แต่ เริ่ดคับ คุ้มที่สมัครเมลล์ใหม่ ผอ่าๆ

 381. วันนี้!….ได้อะไรหลายๆอย่างเลยครับ อาจมีไม่ทันบ้างแต่ก็ทำเสร็จจนได้ สนุกมากครับ ;’)

 382. นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 48 ม.6/1
  นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 26 ม.6/1
  เรียนคาบนี้ค่อนข้างยากค่ะ แต่ก้อสนุกดีค่ะ
  http://nhumewnhutiw.wordpress.com/

 383. ครูสอนเร็วคะ เเต่ก็ยังพอจะตามทันบ้าง 🙂
  สอนสนุกมากคร้าาาาาาาาาา ฮาาาาาาาามากคะ

 384. สวัสดีครับ คุณครูอริศราครับ วันนี้คุณครูสอนได้ดีเลยนะครับ แต่ขออนุญาตินิดนึงนะครับ คุณครูเข้าห้องช้าไปนิดนึง แต่คุณครูยุ่งกับอยู่ใช้ไหมครับ ก็ไม่เป็นไรครับ

 385. ทำได้แล้วก็ไม่ค่อยยากค่ะ^^

  จะตั้งใจฟังครูสอนมากกว่านี้ค่ะ

  วันนี้ทำแบบงงๆ55>.<

 386. เรียนวันนี้สนุกดีค่ะ

 387. นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่25
  นางสาวบงกชกร ปรักเพชร เลขที่ 28
  ม.6/1
  วันนี้ครูสอนสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 388. นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 45 ม.6/1
  นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 46 ม.6/1

  เรียนวันนี้ รู้สึกหน่อยค่ะ กลัวไม่ทันครู แต่ภาพรวมก็ถือว่าสนุกสนานค่ะ ตื่นเต้น

 389. น.ส. สุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 39 ม. 6/1
  น.ส. สุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 40 ม. 6/1
  วันนี้เรียนสนุก แต่มีปัญหานิดหน่อยค่ะ

 390. นายธนากร วิชัยยา นายวัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 2,11 ม.6/1
  comment

 391. นาย พินิจนันท์ ขาวอ้น เลขที่ 7

  นายอนุวัฒน์ สุธการ เลขที่ 15

  ชั้นม. 6/1

  อยากให้ครูพูดช้าลงอีกนิดนึงครับ ^___^

  http://zankkame.wordpress.com/

 392. คุณครูสอนเร็วไปนิด แต่เข้าใจมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง ขอบคุณคับ

 393. นายปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ ม.6/1 เลขที่ 4
  นาย ณภัทร พานิช ม.6/1 เลขที่ 16
  -วันนี้!…ได้อะไรใหม่ๆมา อาจมีไม่ทันบ้างแต่กุทำเสร็จจนได้ครับ

 394. น.ส.ภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่27 ม.6/3
  สมัครอีเมล์ใหม่เลยทำงานได้ช้า

 395. น.ส. ภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่27 ม.6/3
  สมัครอีเมลใหม่เลยทำให้ช้าตามครูไม่ทัน

 396. น.ส. ณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 19
  น.ส. ปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 23
  6/3
  ครูสอนเร็วเกินไป หนูไม่ทันทำไม่ได้ค่ะ
  ลิงค์ไม่เข้าค่ะ T^T

 397. ทำมั้ยด้าย

  เกือบตาย

  จะต้องทำให้ได้

 398. นายคณันกร พลาอาด เลขที่1
  นายพูนทรัพย์ ทะริ เลขที่ 10
  ห้อง ม.6/3
  เจ๋งมากกก
  http://kanunkronsw.wordpress.com/‏

 399. นส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 49
  นส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 51
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  เกือบไม่ทันอ่ะค่ะ 555+

  http://dayoksw63.wordpress.com/

 400. comment
  =w= เมี๊ยว…… ก็ ฉึกๆดี ห่ะ ห่ะ กลัวครู งิงิ
  แต่ก็ ฉึกๆดีอ่ะ This is a good time

  สุทิวัส เสนารีย์ เลขที่ 6
  เกตน์สิรี พรมดวงดี เลขที่ 15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  Url

  http://meenjatow.wordpress.com/

 401. นาย ภควัต สมบัติปัน เลขที่5 ม.6/3
  อยากให้ครูพูดช้าๆกว่านี้อีกหน่อยครับ
  http://golfsw.wordpress.com/

 402. นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8
  นายสามิภักดิ์ อินฟู เลขที่ 12
  ม.6/3
  http://tambaumsw63.wordpress.com/
  55555 ที่จิงง่ายนิดหน่อย ที่เหลือ ยากมากๆ

 403. นางสาว กํญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่.39 ชั้นม.6/3
  ยาก!! และ วุ่นวายมากค่ะ แต่ก็ทำได้…………… อิอิ
  http://kunyaratsw.wordpress.com/

 404. น.ส. ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 42
  น.ส. อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 37
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  ยากค่ะ แต่ก็ทำได้ จงสู้ต่อไป สู้ๆๆๆ ๕๕๕
  http://beeraungsw.wordpress.com/

 405. น.ส.ชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 18
  น.ส.สุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 35
  ม.6/3
  วันนี้เรียนสนุมากค่ะ..แต่สอนเร็วไปนิดนึง อะไรเงี้ยอ่ะ
  ได้เล่นเฟสบุ๊คคร๊าาา 🙂
  ถ่ายรูปไม่ทันยิ้มเลยคร๊าาา -0-
  http://pheermintsw.wordpress.com/

 406. น.ส.เกวรินทร์ ไชยราช เลขที่41 ม.6/3
  น.ส.พีระพรรณ กายา เลขที่ 47 ม.6/3
  เรียนสนุกดี เเต่ก้ยากบ้างบางครั้งเเต่ก็ทำได้คะ
  http://sw63kepa.wordpress.com/

 407. น.ส.มณีรินทร์ ทะนันชัย no.30 ม.6/3
  อิอิ มาบอกครูหนูเขียนห้องผิด

 408. นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
  นางสาวภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 29
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  “เป็นการเรียนรู้ที่กระชับและเข้าใจง่ายมากๆแต่เร็วไปนิดนึงค่ะ อย่าหักคะแนนนะค่ะ ^^ ” { ถ่ายรูปยังไม่ทันยิ้มค่ะ}
  http://groupfernsw.wordpress.com/

 409. น.ส. อัมรา กันทะ เลขที่ 52
  น.ส. ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 26ม.6/3
  ครูไปไวววววมากอ่าาา ตามแทบไม่ทัน TT
  แต่ก็สำเร็จค่ะ ^^
  http://natporsw.wordpress.com/

 410. นางสาว ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที20
  นางสาว สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 34

  สอนดีมากค่ะ แต่ก้อยากมากเหมือนกัน สอนได้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน ชอบค่ะ อิอิ

  http://kiknaysw.wordpress.com/

 411. นส. หทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 36
  นส. ธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 38

  สอนดีมักๆๆ คร๊ แต่ เกือบ ไม่ทันอ่ะ….

  http://pandbsw.wordpress.com/

 412. นางสาวจุฑามาศ หิรัญญานุกูล เลขที่ 17 ม.6/3
  นางสาวทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 45 ม.6/3

  เรียนสนุกมาก น่าสนใจดีค่ะ แต่บางขั้นตอนยากนิดหน่อยค่ะ แต่ก็เข้าใจค่ะ สวัสดีค่ะ
  http://youkiksw.wordpress.com/

 413. นางสาว นัฐชา สุโน เลขที่ 21 ม.6/3
  นางสาว ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 44 ม.6/3
  ยากมากๆ นิ้วเกือบพันกัน ตอนนี้โล่งแล้วค่ะ
  ลุ้นกระหน่ำ
  http://pokkylovely2144sw.wordpress.com/

 414. สิริมงคล จัดสวย เลขที่ 14 ม.6/3
  พิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ เลขที่4 ม.6/3
  เป็นอะไรที่ง่ายมาก…^^
  http://taisongsw.wordpress.com/

 415. เกษสุดา เบญจวัชระศาสตร์ 6/3 เลขที่ 16
  สนุกมากๆ แต่ว่าทำไม่ค่อยทันอ่ะค่ะ แล้วก็ทำไม่เป็น
  http://fernsw.wordpress.com/widgets.php#available-widgets

 416. นางสาว ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่22 ม.6/3

  นางสาว ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่28 ม.6/3

  นั่งทำไปก็ลุ้นไปค่ะ ผิดพลาดหลายที่มาก เกือบจะตามไม่ทันแล้วค่ะ แต่ก็สนุกดีนะคะ ตื่นเต้นมากกก

  http://papatsw.wordpress.com/

 417. น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 26 ชั้นม.6/3
  ดีค่ะ ไม่เคยเรียนแบบเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ สมกับที่ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์จริงๆค่ะ ไม่ยากเกินไปค่ะ
  http://pimpisasw.wordpress.com/

 418. วันนี้เกือบไม่ทันค่ะ

  นางสาวรัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่50 ม.6/3

  http://rattikarn63sw.wordpress.com

 419. น.ส.พิชญ์สินี กองทอง เลขที่24 ม.6/3
  ตามทัน แต่ครูพูดเร็ว ต้องมีสติตลอดเวลา เฮ้อ เหนื่อยจัง
  http://pitsineesw.wordpress.com/

 420. น.ส กานรต์รวี อินหล้า เลขที่40 6/3
  น.ส จุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่43 6/3
  สอนเข้าใจดีค่ะ แต่สอนเร็วไปหน่อยค่ะ
  http://gailpaisw.wordpress.com/

 421. นางสาว มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 31 ม.6/3
  ครูโหดอ่ะ หนูกลัว T.T
  http://mayamazosw.wordpress.com/

 422. น.ส.มณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่30 ม.5/3
  หนุกดีค่ะ แต่แทบตายไม่ทันอย่างแรง อิอิ ขอบคุณค่ะ
  http://mintsw63.wordpress.com/

 423. นางสาว มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 31 ม.6/3
  ครูโหดอ่ะ หนูกลัว T.T
  http://mayamazosw.wordpress.com

 424. นส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 49
  นส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 51
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  เกือบไม่ทันอ่ะค่ะ 555+

 425. นายสมรัก หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3

  55 เกือบไม่ทันอ่ะ ครูพูดเร็วมาก มาย เลย ย

  http://up12480sw.com

 426. นาย ธีรภัทร พันหนูเทียน เลขที่3 ม.6/3
  นาย กรกฎ คำเฟื่องฟู เลขที่7 ม.6/3

  ยากกว่านี้มีอีกไหมครับ : )
  http://earthporsw63.wordpress.com/

 427. ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5

  http://aun2.wordpress.com/

 428. ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5
  เรียนกับคุณครูอริศราสนุกมากค่ะ
  http://aun2.wordpress.com/

 429. นางสาวกานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่ 23 ม.6/5
  ยากมากอ่า ตามแทบไม่ทันเลย ;(

 430. น.ส จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่25 ม.6/5
  น.สศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่49 ม.6/5
  ยากจัง
  http://nufook2.wordpress.com/

 431. นางสาว กานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่ 23 ม.6/5
  ยากมากอะ ตามแทบไม่ทันเลยคะ ;(
  http://sanrapow.wordpress.com/

 432. นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่8
  นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่15 ม.6/5
  เรียนครั้งนี้รู้สึกว่าได้ความรู้มากครับ
  https://tlea7x.wordpress.com

 433. อภิสิทธิ์ 18 6/5

  อโณทัย 17 6/5

  http://mt65sw.wordpress.com/

 434. น.ส.พรสุดา แก้วติน เลขที่35ม.6/5
  น.ส.ชลิตา สีคำ เลขที่39ม.6/5
  เรียนไม่ทันง่าาา งงมากมาย
  http://paresuda.wordpress.com

 435. อภิสิทธิ์ 18 6/5

  อโณทัย 17 6/5

  http://mt65sw.wordpress.com/

 436. เรียนครั้งนี้รู้สึกว่าได้ความรู้มากครับ

 437. ปฎิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่14
  นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่3
  ม.6/5

  ง่ายมากมายๆ 55+ = =
  เพราะผมมาเต็มฮ่าๆ
  http://tumbigboat.wordpress.com/

 438. นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
  นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
  ก็ว่ากันไปเรื่อยอ่ะ ไอโซไอเซอไร ไม่รู้เรื่อง
  http://monarisamb.wordpress.com/

 439. ขนิษฐา หวั่นท๊อก 24
  เกศรินทร์ อินทรแส 36 ชั้น 6/5

  เป็นไปด้วยดีค่ะ ยากมาก

 440. เฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่12_ม.6/5

  การเรียนวันนี้ก็ดีแต่มันวุ้นวายไปหน่อย ก็เข้าใจนะ พอรู้เรื่อง
  http://chalermsw.wordpress.com

 441. นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
  นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม.6/5

  ขอบคุณที่สอนครับ

  http://kampump.wordpress.com

 442. น.ส.บุษกร คำมอญ เลขที่27 ม.6/5
  น.ส.วาสนา ยศกันโท เลขที่32 ม.6/5
  เรียนสนุกจัง
  http://zomzaza.wordpress.com

 443. http://golfzasw.wordpress.com/
  นายทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่6 ม.6/5
  เรียนคอมวันนี้สนุกมาก สดยอด!!!

 444. นางสาว จารุวรรณ พังยะ เลขที่37 ม.6/5
  นางสาว ทิพกนก คำวัง เลขที่41 ม.6/5
  ครูสอนเร็วได้จัยมากกกกกกกกกกกกค่ะ
  http://tipkanok.wordpress.com

 445. เฉลิมพงศ์ ปันจันตา12_65

  การเรียนวันนี้ก็ดีแต่มันวุ้นวายไปหน่อย ก็เข้าใจนะ พอรู้เรื่อง
  http://chalermsw.wordpress.com

 446. น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5

  น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
  เรียนวันนี้สนู๊กสนุก แต่ถ้าไม่ฟังก็ตามไม่ทันเน้อ55++
  http://fakkyjeng.wordpress.com

 447. นายเอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11 ม.6/5
  กากมากๆๆๆ กากกากกากกากกาก
  http://anekchai.wordpress.com

 448. พัชรา สุรีย์ เลขที่21 ม.6/5

  http://fanysw.wordpress.com

 449. http://mt65sw.wordpress.com/

 450. น.สพรสุดา แก้วติน เลขที่35 ม.6/5
  น.สชลิตา สีคำ เลขที่39ม.6/5

  ลั้นลาาาา

 451. น.ส. ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42
  น.ส. นาตยา อภัยรุณ เลขที่43
  ม.6/5

  ยาก !!แต่ก็ต้องทำให้สำเร็จ ((ยากทุกตรงเลย)) !
  http://sreeing.wordpress.com

 452. ปฎิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่14
  นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่3
  ม.6/5

  ง่ายมากมายๆ 55+ = =
  เพราะผมมาเต็มฮ่าๆ

 453. น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5

  น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
  เรียนวันนี้สนู๊กสนุก แต่ถ้าไม่ฟังก็ตามไม่ทันเน้อ555+

 454. ณัฐพล สุริยะพรม เลขที่4 ม.6/5

  เอกอดุลย์ บุญเรื่อง เลขที่ 20 ม.6/5

  เป้าหมายมีไวพุ้งชน วันนี้สนุกที่สุดเลย

  http://gettoosw.wordpress.com/

 455. น.ส.บุษกร คำมอญ เลขที่27 ม6/5
  น.ส.วาสนา ยศกันโท เลขที่32 ม.6/5
  เรียนสนุกมากกกกกกก

 456. น.ส.กรรณิการ์ มะลิลมเลขที่ 22ม 6/5

  น.ส. จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม. 6/5

  ตั้งแต่เรียนคอมมากำลังเข้าใจและทำได้ก็วันนี้แหละค่ะ

  http://kukfahsw.wordpress.com

 457. นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
  น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม.6/5
  เป็นงานอะไรที่สนุกบางครั้งอาจจะไม่ทันบ้างแต่ในการทำงานชิ้นนี้เป็นงานที่มีความรู้มากเลยคะ
  http://golfmaysw.wordpress.com/

 458. พงษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7 สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5

  วันนี้อาจารย์ สอนสนุกมากๆๆๆๆ

  http://santirad.wordpress.com

 459. นางสาว ปิพาภรณ์ บุญแสน เลขที่ 45 นางสาวมนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 ยากมากค่ะ ทำแทบไม่ทันเลย แต่ตอนนี้เข้าใจบ้างแล้ว อยากบอกว่า ปวดหัวสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 460. นายเอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11 ม.6/5
  กากมากๆๆๆ กากกากกากกากกาก
  anekchai.wordpress.com

 461. ชื่อนางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26 และ นางสาวพลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่28
  ชั้น ม. 6/5
  เรียนวิชานี้ สนุกมากค่ะ 🙂

  http://tapairin65.wordpress.com/

 462. ดีใจ

 463. น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่29 และ น.ส. รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31 ห้อง 6/5 การเรียนคอมวันนี้ สนุกมากกกกกกกกกก ชอบค่ะ
  http://bb2sw65.wordpress.com/

 464. 1.นางสาว วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ชั้นม.6/5

  2.นางสาว สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่ 51 ชั้นม.6/5

  วันนี้เรียนมีสนุกมาก ทำตามคุณครูทัน ได้ทำลองทำ wordpress
  http://supitwijit.wordpress.com/

 465. นายบุญแก้ว แซ่ท่อ ม.6/5 เลขที่ 13
  นายอาชานนทื แสงศรี ม.6/5 เลขที่19

  สนุกดีครับ แต่เน็ตช้าไปนิดนึง ก็เลยทำตามไม่ค่อยทัน แต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีครับ

  http://boonfamza.wordpress.com/

 466. สุมินตรา สุปการ ยากมากทำไม่ค่อยทัน
  http://sumintrasw.wordpress.com/

 467. ชลธิชา กาวินัน ยากมากๆๆhttp://chontichasw.wordpress.com/

 468. ชลดา เลขที่34 ม.6/7 สนุกค่ะแต่ส่งยากมาก
  http://nongmind.wordpress.com/

 469. ชลดา เลขที่ 34 6/7 สนุกค่ะ
  http://nongmind.wordpress.com/

 470. น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 34 6/7
  สนุกค่ะ
  http://nongmind.wordpress.com/

 471. นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
  นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่ 8
  ดีดจังเลย

 472. นาย จักรพันธ์ ศรีวิไชย เลขที่2 ม.6/7
  ยากแต่ก็ต้องทำให้สำเร็จ
  http://jakkaphanza.wordpress.com/

 473. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  ทำไม่ค่อยทันถามเพื่อนตลอด T-T

  http://panuphongsw.wordpress.com/

 474. นาย อนุรักษ์ กางวงษ์ เลขที่25 ม.6/7
  สมัคร งง ยาก มักมาก อิอิคุคิคุคิ

  http://pyouja.wordpress.com/

 475. น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่34 6/7
  สนุกค่ะ
  http://nongmind.wordpress.com/

 476. สุพัตรา เลขที่ 30 มีปัญหาในการสมัครเล็กน้อย
  สุภาภรณ์ เลขที่31 ก้อยาก และวุ่นวายมากค่ะ แต่ก้อผ่านไปได้
  YingZii.wordpress.com/

 477. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  ทำไม่ค่อยทันถามเพื่อนตลอด T-T

  http://panuphongsw.wordpress.com/

 478. นางสาว ปริยรัตน์ น้อยอร่าม เลขที่ 36 ม. 6/7
  *************************************************
  ก็ งง ๆ บ้างค่ะ แต่ก็ สนุกดีค่ะ ไม่เคยสร้างอะไรแบบนี้ทำงานแข่งกับเวลาด้วย ท้าทายดีค่ะ ถึงจะยาก บ้างแต่ก็สนุกมากๆเลย ขอบคุณครู มากๆเลยค่ะ ^^
  http://pariyarat.wordpress.com

 479. น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่34 6/7
  สนุกๆๆ

 480. ผมโง่จังเรียนไม่รู้เรื่อง

 481. ยากเหมือนกันคราบ

 482. http://panuphongsw.wordpress.com/

  ยากมาก ๆ ๆ ๆ

 483. น.สชลลดา พลทามุล เลขที่34 6/7

 484. นฤมลเลขที่ 28 ม. 6/7
  สวดยอดๆๆ ยากมากๆๆ ไม่ฟังไม่เข้าใจ แต้ๆเลยจ้าว ว ว ว

 485. http://kalafull.wordpress.com/
  สวดยอดดดด ถั่วตอมมมมมมม

 486. อยากรู้ เเต่ไม่อยาก ถาม

 487. นายศิวกร กะรตน์ เลขที่ 23 ม.6/7

  สุดยอก ^^

  http://namousmkll.wordpress.com/

 488. มณีรัตน์33 และ ทิวารัตน์35
  สนุกมากค่ะวุ่นวายมากๆ

 489. นายปิยะณัฐ สงคราม เลขที่13 ม.6/7

 490. อัครชัย ตาวันดี ม6/7 เลขที่26

  คิดดี ทำดี ที่คนทำ

 491. http://panuphongsw.wordpress.com/

 492. นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
  นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่8 ม.6/7
  น่ารักจังเลย

 493. นางสาวอรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 39 ชั้นม.6/7
  โคดยาก ยากโคดๆค่ะ

 494. น.ส ชลลดา พลทามุล เลขที่ 34 6/7
  สนุกดีค่ะ
  http://nongmind.wordpress.com/

 495. http://kalafull.wordpress.com/
  สวดยอดดดดด ถั่วตอมมมมมม

 496. ก็ งง ๆ บ้างค่ะ แต่ก็ สนุกดีค่ะ ไม่เคยสร้างอะไรแบบนี้ทำงานแข่งกับเวลาด้วย ท้าทายดีค่ะ ถึงจะยาก บ้างแต่ก็สนุกมากๆเลย ขอบคุณครู มากๆเลยค่ะ ^^

 497. นายพัชรพงษ์ ปานเกิด เลขที่ 5
  นายอัจฉริยะ จะชาลี เลขที่ 12

  http://nightflook.wordpress.com/

  สุดยอดเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ > <

 498. นายปิยะณัฐ สงคราม ม.6/7 เลขที่13
  ยากบ้าง สนุกบ้าง แต่ก็สนุกดี !!!
  http://piyanatsw.wordpress.com/

 499. นายศิวกร กะรัตน์ ม.6/7 เลขที่ 23

  สุดยอด^^

  http:/namousmkll.wordpress.com/

 500. นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่15 ม6/7
  นาย วัชระ สายกูด เลขที่22 ม6/7
  http://chatcapong.wordpress.com

 501. สุ๊ดสุ๊ด

 502. นายวรณัฐ กองมงคล เลขที่ 7 ม.6/7
  นายนาวา ค้ออิสระ เลขที่ 17 ม.6/7
  ไม่มีปัญหาอะไร แต่ยากทุกตรงเลยคับ !
  http://woranut.wordpress.com

 503. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7

  ยาก ทำไม่ค่อยทัน T-T
  http://panuphongsw.wordpress.com/

 504. สนุกดีครับ และทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นเลยครับ

 505. วิทยา สินสุพรรณ์ ม.6/7 เลขที่10
  เปรมนรินทร์ ขำคม ม.6/4 เลขที่19
  เทพจิงๆ

 506. สุพัตรา30 มีปัญหาในการสมัคร
  สุภาภรณ์31 มีปัญหาติดขัดนิดหน่อยแต่ก้อพอไปได้ค่ะ
  YingZii.wordpress.com

 507. ภานุรักษ์ ศรีรินยา ม6/7 เลขที่ 21
  ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่16 ม6/7
  เจ๋งไปเลย

 508. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  ทำไม่ค่อยทัน T-T

  http://panuphongsw.wordpress.com/

 509. สวัสดี ครับ คุณครู ^^

 510. สุดยอดมากคับ

 511. นาย พัชรพงษ์ ปานเกิด เลขที่ 5
  นายอัจฉริยะ จะชาลี เลขที่ 12

 512. มีปัญหาบางเรื่อง แต่ผ่านแล้วคับ

 513. สวดยอดๆๆ ยากมากๆๆๆๆๆไม่ฟังคงไม่เข้าใจ แต้ๆเลย จ้าว ว ว ว ว
  http://lovelift37.wordpress.com

 514. ไม่มีปัญหาไร แต่ยากทุกตรงเลยคับ 555+

 515. ทิวารัตน์35 มีปัญหา เพราะว่าใช้เมล์ไม่ได้เลยขอความช่วยเหลือของเพื่อน
  มณีรัตน์33 งงบ้างแต่ก็เข้าใจค่ะ
  http://tomtam54.wordpress.com

 516. สอนดี เช้าใจ ขอบคุณครับที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นมากๆเลย

 517. ยากคับ

 518. นาย โชติวรรณ ดวงทา เลขที่3 ม.6/7
  ยากตอน สมัคร ครับ T^T
  http://zackyfold.wordpress.com/

 519. นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่34 6/7
  พูดเร็วเป็นบางครั้งค่ะ
  http://nongmind.wordpress.com/

 520. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  ทำไม่ทัน T-T
  http://panuphongsw.wordpress.com/

 521. สร้าง บล๊อกไม่ยาก ครับ แต่ยากตรง สมัคร

 522. นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่ 34 6/7
  พูดเร็วเป็นบางครั้งค่ะhttp://nongmind.wordpress.com/

 523. เรียนดี สอนดี ขอบคุณคับที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้น

 524. น.ส. กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่31 ม.6/7
  ยากเป็นบ้างอย่างค่ะแต่สนุกดีนะค่ะ
  http://nongrena.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: