คุยกันก่อน ค่ะ


สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เทอมนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554ค่ะ

รายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนคือวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาดังนี้

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

  • โปรแกรม free ware
  • โปรแกรม share ware
  • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

–        การปรับแต่งค่าบล็อก

–        การเปลี่ยนธีม

–        การเขียนเรื่องในบล็อก

–        การแสดงความคิดเห็น

–        การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

–        การสร้างอัลบั้มรูป

–        การสร้างลิ้งให้กับบล็อก

–        การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องวีดิโอ

–        การถ่ายคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Premiere

  • การดาวส์โหลดโปรแกรม
  • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
  • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
  • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        การนำคลิปนำเสนอใน www.youtube.com ในบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: