ปิดเทอมมาอ่านความรู้กันเถอะค่ะ


ช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนบางคนก็ไปเรียนพิเศษต่างจังหวัดเตรียมกันอย่างเต็มที่

บางคนก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน เล่นน้ำสงกราสต์ก็ผ่านไปด้วยดีแล้ว ตอนนี้ใครว่างๆอยู่ก็ลองมา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันดูนะคะ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบทดสอบก่อนเรียน คลิกจ้า

บทเรียน คลิกจ้า

แบบทดสอบหลังเรียน คลิกจ้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: